Hiểu Giá Biểu của Quý Vị

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

Hiểu Giá Biểu của Quý Vị


Đã bao giờ quý vị tự hỏi về giá trị và lợi ích nhận được khi trả hóa đơn năng lượng hàng tháng chưa?

Câu trả lời là năng lượng sạch, an toàn, đáng tin cậy.

""

Các gia đình ở Nam California thường bị ảnh hưởng bởi chi phí năng lượng. Chúng tôi lắng nghe, chúng tôi hiểu và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị.

Quý vị xứng đáng được biết những gì nhận được khi trả hóa đơn, tại sao chi phí năng lượng tăng và điều gì có thể ảnh hưởng đến giá năng lượng trong tương lai.

Ngoài năng lượng sạch, an toàn, đáng tin cậy, chúng tôi cũng cam kết đảm bảo quý vị có thông tin rõ ràng về các nguồn sẵn có và các chương trình hỗ trợ, cũng như các bước chúng tôi đang thực hiện để giúp giữ hóa đơn năng lượng của quý vị ở mức phải chăng hơn.

""

Cách Tính Giá Biểu

Thời tiết, mức sử dụng năng lượng, điều kiện thị trường và các thủ tục pháp lý của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) đều là các yếu tố quyết định biểu giá điện. SCE, cùng với những người bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các bên có quyền lợi chính khác, tham gia vào các thủ tục của CPUC trong suốt cả năm.

""

Hóa Đơn của Quý Vị

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hóa đơn năng lượng của quý vị. Cung cấp điện cho cộng đồng bao gồm chi phí sản xuất và cung cấp năng lượng, cùng với việc xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng để cho phép khách hàng của SCE nhận được năng lượng sạch, an toàn, đáng tin cậy trong tương lai.

""

Giá Trị và Lợi Ích

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng quý vị có thể tin tưởng vào việc sẽ có đủ năng lượng cần thiết cho căn nhà hoặc vận hành cơ sở thương mại của mình. Chúng tôi đang xây dựng hệ thống điện thông minh hơn giúp nguồn điện ổn định hơn, an toàn hơn và sạch hơn.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Hỗ Trợ Khách Hàng

Chúng tôi tích cực làm việc để giữ giá cả năng lượng phải chăng, và liên tục hỗ trợ các mục tiêu khí hậu của California. Chúng tôi có các chương trình hữu ích, tiết kiệm chi phí ngay bây giờ, dành cho những người có thể cần được giúp đỡ.

""
Expose as Block
No
Expose as Block
No