Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng Doanh Nghiệp

""

Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng Doanh Nghiệp

""

Các Sản Phẩm Thông Minh

Sản phẩm thông minh là máy móc phối hợp, tiên tiến sử dụng công nghệ mới nhất. Các sản phẩm này được được thiết kế để cung cấp cho quý vị quyền kiểm soát không dây đối với các sản phẩm hoặc thiết bị gia dụng được kết nối khác và có thể giúp tạo ra sự khác biệt trong hóa đơn năng lượng hàng tháng của quý vị.

""

Các Chương Trình Thông Minh

Các chương trình quản lý năng lượng được thiết kế cho phép quý vị đưa ra các quyết định tốt hơn về cách sử dụng năng lượng. Hãy dành vài phút ngay bây giờ để tìm hiểu xem những chương trình này có thể giúp tạo ra ảnh hưởng lớn ngay lập tức đến mức tiêu thụ năng lượng của quý vị.

""

Các Công Cụ Thông Minh

Một bộ các công cụ trực tuyến mạnh mẽ, tiên tiến giúp quý vị theo dõi các chi phí năng lượng theo thời gian thực. Chúng cũng cho phép phân tích mức sử dụng, nhận các khuyến nghị về lựa chọn giá biểu nào phù hợp nhất với lối sống của quý vị và còn nhiều nữa.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Các máy móc thông minh mới, thú vị luôn có sẵn để giúp quý vị quản lý việc sử dụng năng lượng thông qua trang mạng, ứng dụng di động, hoặc qua cảm biến. Hãy tìm hiểu xem việc chuyển hoặc nâng cấp các sản phẩm tiên tiến này có thể tạo ra sự khác biệt lớn như thế nào trong việc tiết kiệm năng lượng bằng cách ghé vào Marketplace.

 

Expose as Block
No

Các Chương Trình Thông Minh

Tham gia các chương trình của chúng tôi là cách dễ dàng để giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và tận dụng các cơ hội để quản lý năng lượng hiệu quả hơn.

""
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
""

Tài Trợ theo Hóa Đơn cho Doanh Nghiệp

Tận dụng tối đa Tài Trợ theo Hóa Đơn để giúp doanh nghiệp của quý vị có ngân quỹ cho các dự án tiết kiệm năng lượng. Doanh nghiệp của quý vị có thể đủ điều kiện nhận các khoản vay để thực hiện các biện pháp và hạng mục nâng cấp đủ điều kiện. Sau đó, mỗi tháng quý vị có thể trả góp cho khoản vay không tính lãi và không có lệ phí này trong hóa đơn dịch vụ tiện ích. Trong một số trường hợp, quý vị có thể kết hợp chương trình này với các khoản khuyến khích tài chính bổ sung để đưa doanh nghiệp của mình tới tương lai sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Tìm Hiểu Thêm >

Expose as Block
No
""

Đáp Ứng Nhu Cầu Tự Động Qua các Khoản Khuyến Khích Công Nghệ Nhanh

Máy Chủ Đáp Ứng Nhu Cầu Tự Động (Demand Response Automation Server, hay DRAS) là một nền tảng công nghệ cho phép các doanh nghiệp nhỏ giảm lượng sử dụng năng lượng một cách dễ dàng và tạm thời trong những lần kêu gọi Đáp Ứng Nhu Cầu (DR). Việc giảm tải qua DRAS rất đáng tin cậy và tự động. DRAS mang lại quyền lợi và các khoản tiết kiệm năng lượng lớn khi tham gia vào chương trình DR dễ dàng hơn. Khách hàng của Chương Trình Tùy Chỉnh Auto-DR phải có khả năng giảm tải tối thiểu 30 kW để đủ điều kiện nhận các khoản khuyến khích Auto-DR.

Tìm hiểu thêm về Auto-DR Express >

Expose as Block
No
""

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè

Nhận tín dụng khấu trừ hóa đơn mỗi năm khi quý vị tham gia vào Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè của chúng tôi. Sau khi ghi danh, chúng tôi sẽ gắn công tắc trên điều hòa không khí của quý vị, công tắc này sẽ ngắt điều hòa trong những khoảng thời gian có nhu cầu sử dụng điện cao. Với các tùy chọn linh hoạt cho chương trình, quý vị có thể chọn mức thoải mái hoặc tiết kiệm. Quý vị không phải trả lệ phí ghi danh và lệ phí tham gia chương trình, và quý vị có thể thay đổi các tùy chọn của mình bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu thêm về SDP >

Expose as Block
No
""

Chương Trình Tài Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Energy Efficiency Financing, hay SBF)

Chương trình Tài Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng cho Doanh Nghiệp Nhỏ (SBF) do tiểu bang quản lý có thể tài trợ vốn cho các hạng mục nâng cấp để tiết kiệm năng lượng mà quý vị có ý định thực hiện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của mình. Thông qua SBF, các công ty tài trợ tư nhân có các mức tiền lãi và điều khoản hấp dẫn về hợp đồng thuê, các thỏa thuận và các khoản vay dịch vụ năng lượng để nâng cấp các hệ thống HVAC, cửa sổ, chiếu sáng, làm lạnh, điều khiển và còn nhiều nữa. Khoản tài trợ có thể bao gồm các hạng mục cải tiến không liên quan đến năng lượng, như tu sửa và xây dựng cảnh quan và quý vị không cần phải làm chủ tòa nhà để hội đủ điều kiện. Quý vị cũng có thể kết hợp SBF với chương trình Tài Trợ theo Hóa Đơn và các khoản hồi phí của SCE để tiết kiệm nhiều hơn nữa

Tìm hiểu thêm về SBF

Các Chương Trình Tiết Kiệm Tiền Bạc Khác

 • Chương trình Agricultural and Pumping Interruptible (Nông Nghiệp và Gián Đoạn Bơm Nước)
 • Automated Demand Response (Đáp Ứng Nhu Cầu Tự Động)
 • Permanent Load Shifting (Chuyển Tải Cố Định)
 • Chương trình Time-Of-Use Base Interruptible (Gián Đoạn theo Thời Gian Sử Dụng)
 • Chương Trình Capacity Bidding (Đấu Thầu Năng Lực)
 • Chương Trình Demand Bidding (Đấu Thầu Nhu Cầu)
 • Summer Advantage Incentive (Khuyến Khích Lợi Thế Mùa Hè) (còn được gọi là Critical Peak Pricing, Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng)
 • Optional Binding Mandatory Curtailment (Tùy Chọn Cam Kết Cắt Giảm Bắt Buộc)
 • Real-Time Pricing (Định Giá theo Thời Gian Thực)
 • Chương Trình Scheduled Load Reduction (Giảm Tải theo Lịch Trình)
 • Pumping and Agricultural Real-Time Pricing (Định Giá Bơm Nước và Nông Nghiệp theo Thời Gian Thực)

Tìm Hiểu Thêm >

Expose as Block
No

Các Công Cụ Thông Minh

Tận dụng tối đa các công cụ tiên tiến để xem các phân tích, dự báo và lời khuyên có giá trị trên mạng, giúp quý vị quản lý việc sử dụng năng lượng của mình. Những công cụ này hoàn toàn miễn phí và quý vị có thể lên trang mạng và/hoặc sử dụng máy cầm tay để theo dõi chi tiết nhanh chóng và thuận tiện.

""
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
""

Đạt Mục Tiêu Chi Dùng của Quý Vị với Cảnh Báo Theo Dõi Hóa Đơn

Ghi danh vào chương trình Hỗ Trợ Ngân Sách của SCE để bắt đầu quản lý ngân sách năng lượng cho doanh nghiệp của quý vị hiệu quả hơn. Đặt mục tiêu chi dùng hàng tháng và nhận cảnh báo hàng tuần về hiệu quả mà quý vị đang quản lý so với mục tiêu đã đặt ra thông qua các dự báo theo thời gian thực, hóa đơn tính tới ngày hôm nay và tính tới cuối tháng.

Tìm hiểu thêm về Hỗ Trợ Ngân Sách >

Expose as Block
No
""

Lập Điểm Chuẩn cho Doanh Nghiệp của Quý Vị

Lập điểm chuẩn là một cách hiệu quả để đo lường kết quả tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà của quý vị và so sánh kết quả đó với các tòa nhà khác. ENERGY STAR Portfolio Manager® sẽ chấm điểm tòa nhà của quý vị từ 1 đến 100, cho phép quý vị theo dõi việc sử dụng năng lượng và xác minh các hạng mục cải tiến với người quản lý tòa nhà, nhà thầu và người thuê nhà. Hãy lập hồ sơ đánh giá theo điểm chuẩn trên SCE.com, và chúng tôi sẽ tự động tải trực tiếp dữ liệu năng lượng của tòa nhà lên trương mục Portfolio Manager (Quản Lý Hồ Sơ) của quý vị.

Tìm hiểu thêm về Lập Điểm Chuẩn >

Expose as Block
No
""

Xem Mức Sử Dụng Điện Hiện Tại và Dự Kiến của Quý Vị

Xem giá mỗi kWh và mức sử dụng hiện tại cũng như mức sử dụng dự báo cho đến cuối chu kỳ gửi hóa đơn hiện tại của quý vị. Truy cập vào trương mục trên mạng và xem chi tiết về cách tính hóa đơn của quý vị.

Tìm hiểu thêm về cách tính các chi phí của quý vị >

Expose as Block
No
""

Chọn Chương Trình Giá Biểu Phù Hợp với Doanh Nghiệp của Quý Vị

Làm sao để biết doanh nghiệp của quý vị đang có chương trình giá biểu tốt nhất hay không? Sử dụng công cụ phân tích giá biểu của chúng tôi để so sánh các chi phí và tìm hiểu xem chương trình giá biểu theo Thời Gian Sử Dụng nào là thích hợp nhất với hoạt động kinh doanh của quý vị. Đăng nhập vào My Account (Trương Mục của Tôi) để bắt đầu.

Tìm hiểu thêm về Rate Analyzer (Công Cụ Phân Tích Giá Biểu) >

Expose as Block
No
""

Nhận Dự Báo Chính Xác về Hóa Đơn Tiếp Theo của Quý Vị

Quý vị có biết rằng SCE tính hóa đơn hàng ngày, dựa trên mức sử dụng điện hiện tại của quý vị không? Những dự báo này luôn có sẵn trên mạng bất cứ lúc nào quý vị cần. Đăng nhập vào trương mục trên SCE.com để tìm thông tin cập nhật về chi phí và dự đoán cho số tiền trong hóa đơn tiếp theo của quý vị.

Tìm hiểu thêm về dự báo hóa đơn >

Expose as Block
No
""

Luôn Biết Thông Tin Mới Nhất Qua các Cảnh Báo Đáp Ứng Nhu Cầu

Khi doanh nghiệp của quý vị đủ điều kiện và tham gia vào Chương Trình Đáp Ứng Nhu Cầu, quý vị không chỉ tiết kiệm tiền, mà còn tạo ra sự khác biệt. Khi giảm sử dụng năng lượng trong những giờ có nhu cầu cao điểm, quý vị giảm căng thẳng cho lưới điện, bảo vệ môi trường và đem lại lợi ích cho chính mình . Tải xuống ứng dụng của chúng tôi và là người đầu tiên biết thông tin khi có kêu gọi Đáp Ứng Nhu Cầu ở gần doanh nghiệp của quý vị.

Tải xuống ứng dụng >

Expose as Block
No

Thông Tin Liên Quan Khác

Hãy xem các liên kết này để biết những cách khác mà chúng tôi có thể giúp quý vị quản lý và kiểm soát việc sử dụng năng lượng của mình.

Thông Báo về Quyền Riêng Tư | Các Điều Khoản và Điều Kiện

Các mô tả về sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Southern California Edison không xác nhận, chứng nhận đủ điều kiện, hoặc đảm bảo và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ nhà cung cấp đệ tam nhân nào. Các khoản hồi phí là một phần của chương trình Hồi Phí Tiết Kiệm Năng Lượng tại Nhà (HEER). HEER phục vụ theo thứ tự khách hàng nào nộp đơn trước và có hiệu lực cho đến khi hết ngân quỹ hoặc chương trình được chấm dứt bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Tất cả các chương trình được khách hàng dịch vụ tiện ích của California tài trợ và Southern California Edison quản lý dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện của từng ưu đãi, vì các điều khoản và điều kiện có thể thay đổi theo từng chương trình.

Có áp dụng các điều khoản và điều kiện. Các khoản tiết kiệm có thể khác nhau, và SCE không đảm bảo bất kỳ khoản tiết kiệm nào.

© 2020 Southern California Edison. Bảo lưu mọi bản quyền.

Theo luật của California, một số kiểu máy móc gia dụng phải được Ủy Ban Năng Lượng California chứng nhận trước khi được bán hoặc rao bán ở California. Ngoài ra, một số sản phẩm trong cơ sở dữ liệu của Ủy Ban Năng Lượng không đủ điều kiện để được nhận các khoản hồi phí của SCE vì không đáp ứng các yêu cầu cao về tiết kiệm năng lượng của chúng tôi. Trước khi mua máy móc gia dụng, xin tìm kiểu mà quý vị ưa thích trong cơ sở dữ liệu của Ủy Ban Năng Lượng. Xem Cơ Sở Dữ Liệu >