Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Energy Education Centers

Taking on Tomorrow - Energy Education Centers

Our Energy Education Centers in Irwindale and Tulare offer a wide range of resources to teach you how to make better energy decisions for your home or business. Visit us to learn about the latest in energy management and efficiency technologies through interactive displays and exhibits, technical consultations, classes, workshops and events.

Contact Us

Energy Education Center – Irwindale
6090 N Irwindale Avenue
Irwindale, CA 91702
Phone: 800-336-2822
Hours: Monday - Friday, 8 a.m. - 5 p.m.
Directions

Energy Education Center - Tulare
4175 S. Laspina Street
Tulare, CA 93274
Phone: 800-772-4822
Hours: Monday – Friday, 8 a.m. – 5 p.m.
Directions

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Be a Part Of The Clean Energy Movement – Free Energy Classes and Workshops

We offer a wide range of courses – from the very basic to the more advance – in areas key to clean energy savings. Classes and workshops are open to the public, are free of charge and provide energy education in a variety of areas.

""

Online Classes

Learn from the comfort of your home or office. Our online class calendar allows you view our full listing of offerings and register in a few easy steps.

""

On-Demand Learning

Take a course anytime or anywhere through our On-Demand offerings.  We’re open 24/7, 365 days a year.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tool Lending Library

Need a tool for an upcoming project? Borrow a tool for up to 2 weeks for FREE through our Tool Lending Library Program. With over 400 tools available - you can test, troubleshoot, or analyze equipment usage and have your project completed in no time.

Contact us at (800) 722-4822 or at tools@sce.com for more information.

""
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off