Napakahalagang Panawagan para sa Pagtitipid ng Kuryente

Submitted by Lawrence Hoi Yip on Tue, 08/18/2020 - 13:47

Nagpahayag ang California Independent System Operator (CAISO) ay nakapagdeklara na ng isang pabatid na babala. Talagang napakataas ang pangangailangan sa kuryente sa ngayon. Mangyaring bawasan ang paggamit ninyo ng kuryente ngayon din.

Expiration date Time