تأسیسات و زیرساخت‌های حساس

City Skyline of Critical Facilities and Infrastructure

تأسیسات و زیرساخت‌های حساس

از آنجه که شدت و تعدد آتش‌سوزی جنگل در کالیفرنیا در حال افزایش است، شرکت‌های خدمات عمومی ایالت، از جمله Southern California Edison، قطعی‌های برق برای حفظ ایمنی عمومی (PSPS) را جهت کاهش ریسک شروع آتش‌سوزی عظیم جنگل توسط زیرساخت‌ها اجرا کرده‌اند.  PSPS آخرین راهکار است. 

کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا (CPUC) خدمات PSPS را تأیید و تنظیم می‌کند. جهت کاهش تأثیرات ایمنی و اجتماعی PSPS، کمیسیون CPUC تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های حیاتی را به‌عنوان نهادهایی در نظر می‌گیرد «که برای ایمنی عمومی ضروری هستند و جهت اطمینان از ثبات در طول رویدادهای قطع انرژی به برنامه‌ریزی قبلی و کمک بیشتر نیاز دارند.»

نهادهای تعیین‌شده به‌عنوان تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های حیاتی اطلاعیه‌ای اولویت‌دار در مورد رویدادهای PSPS دریافت می‌کنند و ممکن است از دسترسی به Public Safety Partner Portal ایمن SCE بهره‌مند شوند که شامل اطلاعات به‌روز رویداد PSPS است. جهت کمک به ارزیابی استقامت و دسترسی به برق پشتیبان، با نهادهای تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های حیاتی همکاری خواهیم کرد. 

نهادهای که جزو بخش‌های صنعتی زیر قرار دارند، طبق تعریف CPUC به‌عنوان «مراکز و زیرساخت‌های حیاتی» در نظر گرفته می‌شوند.    

بخش‌های صنعتی

تماس با ما

برای افزودن کسب‌وکار خود به فهرست تأسیسات و زیرساخت حیاتی ما یا در صورت داشتن هرگونه سؤالی، لطفاً با مدیر حساب خود تماس بگیرید یا درخواست خود را ارسال کنید:

Maria Rios
مشاور ارشد، بخش مشتری تجاری
scebcdcustomersupport@sce.com