My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

Cảnh Báo Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng

Nhận Cảnh Báo PSPS

Có một số cách để quý vị có thể nhận cảnh báo cắt điện PSPS. Dưới đây là một số lựa chọn để đăng ký nhận cảnh báo PSPS, bao gồm sử dụng địa chỉ hoặc mã bưu chính của quý vị:

Cảnh Báo Khách Hàng của SCE (Khuyến nghị cho Chủ Tài Khoản SCE)

Quý vị có tài khoản SCE không? Quý vị có thể đăng ký nhận cảnh báo cắt điện và PSPS cho địa chỉ cụ thể của mình bằng cách cập nhật thông tin liên hệ và tùy chọn cảnh báo trong My account (Tài khoản của tôi). Chọn nhận cảnh báo qua email, tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi thoại. Quý vị có thể thêm thành viên gia đình hoặc bạn bè khác để nhận thông báo tài khoản, bao gồm cả cảnh báo mất điện, cho địa chỉ cụ thể của quý vị.

 

Cảnh Báo qua Mã Bưu Chính

Nếu quý vị không có tài khoản SCE, quý vị có thể sử dụng mã bưu chính để nhận cảnh báo PSPS qua email, tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi thoại. Những cảnh báo này rất hữu ích khi quý vị muốn được cập nhật thông tin về địa điểm mà quý vị không phải là khách hàng. Xin lưu ý rằng quý vị sẽ được cảnh báo về tất cả các sự kiện PSPS ảnh hưởng đến mã bưu chính mà quý vị đã đăng ký. Các mức phí dữ liệu và tin nhắn tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.

Tìm Hiểu Thêm

 

 
Cảnh Báo bằng Văn Bản
 
Để đăng ký cảnh báo bằng tin nhắn văn bản cho mã bưu chính, hãy soạn tin "ENROLL" gửi 28954.
 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
 
Cảnh Báo bằng Giọng Nói
 
Để đăng ký cảnh báo bằng giọng nói cho mã bưu chính, hãy gọi 1-855-549-3800.
Expose as Block
No
Expose as Block
No
 
Cảnh Báo bằng Email
 
Để đăng ký cảnh báo qua email cho mã bưu chính, hãy bấm vào đây.
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off


 

Cảnh Báo qua Nextdoor


Quý vị cũng có thể đăng ký Nextdoor và nhận cảnh báo về cắt điện PSPS.

Các Câu Hỏi Thường Gặp