Alert: Get the Latest on Public Safety Power Shutoffs

Cắt Điện Vì An Toàn Công Cộng

Class name
Notop
Expose as Block
No
""

Cắt Điện Để Đảm Bảo An Toàn Lúc Có Cháy Rừng

Khi điều kiện thời tiết có tiềm năng gây nguy hiểm trong các khu vực dễ cháy, chúng tôi có thể cần phải Cắt Điện Vì An Toàn Công Cộng (Public Safety Power Shutoff, hay PSPS). Trong những sự kiện này, chúng tôi sẽ chủ động tắt điện ở những khu vực có nguy cơ cháy cao để giảm nguy cơ cháy rừng. Chúng tôi không xem nhẹ việc cắt điện của khách hàng, nhưng PSPS là một trong những cách chúng tôi có thể đảm bảo an toàn tốt hơn cho công chúng, cho khách hàng và nhân viên của chúng tôi. 

PSPS hoạt động như thế nào?

Khi dự báo cho thấy điều kiện thời tiết ngày càng xấu thêm, chúng tôi sẽ bắt đầu đánh giá tác động tiềm năng đến các khu vực bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu trong quá khứ để giúp dự đoán khả năng xảy ra cháy rừng, theo dõi chặt chẽ các cảnh báo thời tiết từ Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia (National Weather Service, hay NWS) và cảnh báo sự cố nếu cần. Thông Báo Khước Từ Trách Nhiệm: Các điều kiện thất thường hoặc đột ngột có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp thông báo trước đến cho khách hàng của chúng tôi.

""

Thông Báo Đầu Tiên: Trước 2 Ngày

Nếu điều kiện thời tiết cho thấy phải cắt điện PSPS, chúng tôi sẽ thông báo cho những khách hàng có thể bị ảnh hưởng.

Expose as Block
No
""

Thông Báo Lần Hai: Trước 1 Ngày

Nếu điều kiện thời tiết vẫn tiếp tục xấu, chúng tôi sẽ thông báo lại cho những khách hàng bị ảnh hưởng.

Expose as Block
No
""

Thông Báo Lần Ba: Cắt Điện

Khi điều kiện thời tiết xác nhận quyết định cắt điện, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho những khách hàng bị ảnh hưởng.

Expose as Block
No
""

Thông Báo Lần Bốn: Sau Khi Cấp Điện Trở Lại

Sau khi điều kiện thời tiết trở về mức an toàn hơn, các nhóm công tác hiện trường của chúng tôi sẽ kiểm tra để đảm bảo an toàn để cấp điện trở lại. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cấp điện trở lại cho những khách hàng nào bị ảnh hưởng. 

Expose as Block
No

Có thể có các thông báo khác khi cần thiết để khách hàng luôn biết tin tức mới nhất.

""

Làm sao có thể biết tôi sống trong khu vực có nguy cơ cháy cao hay không?

Có thể xảy ra PSPS nếu quý vị sống trong khu vực được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) xem là khu vực có nguy cơ cháy cao. CPUC đã lập các bản đồ để giúp quý vị tìm hiểu xem mình có đang sống ở một trong những khu vực bị ảnh hưởng này không.

Tôi cần chuẩn bị cho PSPS như thế nào?

Bắt Đầu Lên Kế Hoạch Ngay Hôm Nay

Tìm hiểu cách dự trữ bộ tiếp liệu khi mất điện, chuẩn bị cho căn nhà của quý vị cho những lần mất điện trong tương lai, và giữ an toàn khi xảy ra mất điện.

Nhận các Lời Khuyên

Quý vị cần thêm thông tin?

Để biết thêm các hướng dẫn và tài nguyên trong trường hợp mất điện, hãy ghé vào trang mạng PrepareforPowerDown.com.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Hỏi Đáp