My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

Giá Biểu Năng Lượng Xanh

Giúp Ích cho Môi Trường và cho Quý Vị

Green Rate cho quý vị cơ hội để mua năng lượng tái tạo. Nếu quý vị không thể gắn những tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà, đây có thể là một phương pháp thay thế hiệu quả để quý vị sử dụng năng lượng mặt trời mà không cần phải lắp đặt hoặc bảo trì các tấm mặt trời. Nhờ tham gia chương trình Green Rate, quý vị giúp ủng hộ năng lượng mặt trời ở địa phương, giảm khí thải liên quan đến phát điện, và góp phần đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường sạch hơn và có lợi cho sức khỏe.

Để ủng hộ cho cố gắng này, chúng tôi mua thêm năng lượng tái tạo từ những nhà phát triển năng lượng mặt trời trong vùng phục vụ của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của những người tham gia chương trình Green Rate. Đây là chương trình tự nguyện dành cho những người sử dụng năng lượng Tư Gia và Doanh Nghiệp nhận được dịch vụ phát điện, đo điện, và những dịch vụ liên quan từ chúng tôi, gọi là “dịch vụ gộp chung”.

Quý vị có thể ghi danh trên mạng hoặc gọi số 1-866-701-7867.

Nhà của Quý Vị

 • Quý vị có thể chọn mức tham gia cho mình:
  Lựa chọn 1: 50% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời
  Lựa chọn 2: 100% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời
 • Chi phí tiền điện dự tính khi sử dụng theo Green Rate cho mỗi kilowatt giờ (kWh) sẽ đắt hơn giá thường là 0.87 xu
 • Quý vị có thể rút tên khỏi chương trình Green Rate bất cứ lúc nào mà không bị phạt

Xem Trang Thông Tin Green Rate của chúng tôi để tìm hiểu thêm

Bảng dưới đây cho biết ước lượng khoản phí mà người sử dụng có thể phải trả thêm hàng tháng tùy vào lựa chọn của họ.

Expose as Block
No

Doanh Nghiệp của Quý Vị

 • Quý vị có thể chọn mức tham gia cho mình:
  Lựa chọn 1: 50% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời
  Lựa chọn 2: 100% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời
 • Chi phí tiền điện dự tính sẽ đắt hơn giá cũ -0.29* xu cho mỗi kWh áp dụng cho những khách hàng TOU-GS-1; và từ 0.39 xu đến 2.71 xu cho mỗi kWh áp dụng cho tất cả những khách hàng doanh nghiệp khác tùy theo mức giá của quý vị, và 4.13 xu mỗi kWh cho Đèn Đường.
 • Đối với khách hàng tiểu thương có mức sử dụng trung bình hàng tháng là 2,719 kWh/tháng, thì mỗi tháng sẽ tốn thêm khoảng $5 nếu chọn tham gia ở mức 50% và mỗi tháng $9 nếu chọn tham gia ở mức 100%.
 • Quý vị có thể rút tên khỏi chương trình Green Rate bất cứ lúc nào mà không bị phạt
 • * Các khoản tín dụng có thể thay đổi, dựa trên mức sử dụng hoặc sự thay đổi biểu giá trong tương lai.

Xem Trang Thông Tin Green Rate của chúng tôi để tìm hiểu thêm

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Green-e Energy Certified Logo

Theo Dự Luật Thượng Viện 43 (SB43), chương trình Green Rate của SCE phải có chứng nhận Green-e® Energy được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Center for Resource Solutions. Green-e® Energy là chương trình chứng nhận tự nguyện năng lượng tái tạo hàng đầu ở Bắc Mỹ. Từ năm 1997, Green-e® Energy đã chứng nhận năng lượng tái tạo đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng được phát triển cùng với những tổ chức môi trường, năng lượng và chính sách hàng đầu. Green-e® Energy đòi hỏi bên bán năng lượng tái tạo được chứng nhận phải tiết lộ thông tin rõ ràng và hữu ích cho khách hàng tiềm năng, cho phép người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sau khi đã có đầy đủ thông tin. Chứng Nhận Green-e® Energy đảm bảo với người tiêu dùng rằng sản phẩm được bán dưới danh nghĩa SCE đáp ứng Tiêu Chuẩn Quốc Gia Green-e® Energy, không bị tính giá hai lần, và được tiếp thị một cách minh bạch và chính xác với khách hàng.

Expose as Block
No

Giá Biểu Green Rate được Áp Dụng Như Thế Nào

Tài Nguyên Năng Lượng Tái Tạo
Mạng Lưới Điện
Nhà của Quý Vị
Doanh Nghiệp của Quý Vị
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Các Khoản Phí và Tín Dụng theo Green Rate

Để xác định giá tiền quý vị đóng thêm theo green rate, hãy tìm giá quý vị đang sử dụng trong cột “Giá Biểu” và tổng số tiền đóng thêm tương ứng là chi phí cộng thêm vào chi phí theo mức giá căn bản của quý vị.

* Tổng số tiền đóng thêm trong bảng dành cho mức ghi danh 100%. Để xác định mức ghi danh 50%, hãy tính theo công thức kWh x 50% x tổng số tiền đóng thêm.