My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

Chương Trình Community Renewables

Chương Trình Community Renewables cho phép quý vị làm việc trực tiếp với các nhà phát triển ở California để tham gia một dự án năng lượng tái tạo trong cộng đồng. Chúng tôi mua năng lượng tái tạo và nhà phát triển sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin để cung cấp tín dụng khấu trừ hóa đơn dựa trên phần của quý vị trong sản lượng của dự án mà quý vị đã mua. Năng lượng tái tạo quý vị mua từ các dự án này có chứng nhận Green-e® Energy và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng được đặt ra bởi tổ chức phi lợi nhuận Center for Resource Solutions. Tìm hiểu thêm tại  Green-e.org.

Các Lợi Ích của Chương Trình

null

Góp phần tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo để cấp điện cho các gia đình và doanh nghiệp ở California.

null

Mở rộng những lựa chọn của quý vị để tăng cường năng lượng tái tạo, nhất là khi hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà không phải là một lựa chọn phù hợp với quý vị.

null

Bảo vệ môi trường bằng cách giảm khí thải nhà kính liên quan đến điện và ủng hộ năng lượng sạch để có tương lai tươi sáng hơn cho miền Nam California.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Cách Hoạt Động của Chương Trình Community Renewables

  • Bước 1: Yêu cầu thông tin từ một nhà phát triển tham gia chương trình về các dự án trong cộng đồng của quý vị.
  • Bước 2: Hợp đồng trực tiếp với nhà phát triển cho một dự án năng lượng tái tạo cụ thể và mua dài hạn một phần hoặc toàn bộ nhu cầu điện của quý vị từ một phần sản lượng của dự án. Khách hàng ký một thỏa thuận riêng với nhà phát triển, trong đó quy định giá điện, thỏa thuận, và các điều khoản hủy hợp đồng.
  • Bước 3: Sau khi cơ sở đi vào hoạt động, chờ xác nhận ghi danh trên hóa đơn điện của quý vị.
  • Bước 4: Nhà phát triển gửi cho quý vị hóa đơn đối với lượng năng lượng tái tạo mà họ sản xuất cho quý vị. Đổi lại, quý vị sẽ nhận được tín dụng khấu trừ hóa đơn trên bản kê năng lượng SCE hàng tháng dựa trên sản lượng mua dài hạn trong tháng theo lịch từ dự án. Quý vị sẽ bắt đầu nhận được tín dụng khấu trừ hóa đơn trong vòng 60 ngày sau khi ghi danh, hoặc khi cơ sở đi vào hoạt động, tùy theo điều nào đến sau. Tín dụng khấu trừ hóa đơn sẽ ghi số kilowatt-giờ (kWh) mà quý vị đã đăng ký trong một tháng nào đó rồi nhân với giá của chương trình Community Renewables. Con số này có thể khác với năng lượng quý vị sử dụng và số tiền thực sự quý vị nợ nhà phát triển. Vui lòng xem lại Thư Tư Vấn 4440-E-A của SCE để biết thêm chi tiết về mức giá. Quý vị có thắc mắc? Vui lòng gọi số 1-866-701-7867 hoặc email CommRenewables@sce.com.

Danh Sách các Dự Án Community Renewables và các Nhà Phát Triển Tham Gia Chương Trình

Bên dưới là các dự án đã được gửi vào Chương Trình Community Renewables. Chương Trình Community Renewables có chứng nhận Green-e Energy và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng được đặt ra bởi tổ chức phi lợi nhuận Center for Resource Solutions. Để tham gia Chương Trình Community Renewables của SCE, các nhà phát triển phải tuân theo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng của Green-e® Energy. Điều này bao gồm tuân theo các Yêu Cầu của ECR cho Nhà Phát Triển, có thể được tìm thấy ở đây.

Renewable Energy Project:: Sheep Creek Road Sheep Creek Road Solar Generating Facility Project Solar Generating Facility Project, San Bernardino County, 3MW

Loại: PV Năng Lượng Mặt Trời.

Tình trạng: Đã ký PPA. Ngày Đưa Vào Hoạt Động Thương Mại: Cuối năm 2021

Để biết thêm chi tiết về dự án này, xin liên lạc help@ampion.net hoặc ghé vào www.catalyze.energy/.

Dự Án Năng Lượng Tái Tạo: Lancaster Solar, Los Angeles County, 3MW

Loại: PV Năng Lượng Mặt Trời.

Tình trạng: Đã ký PPA. Ngày Đưa Vào Hoạt Động Thương Mại: Đầu năm 2021

For more information regarding this project, email Commrenewables@sce.com

Nếu có thắc mắc về:

View SCE’s rates schedule Advice Letter 4440-E-A. To view the current average mix of resources supplying SCE’s power customers, please visit SCE’s Power Content Label.

  • Giấy tờ đăng ký và thỏa thuận khách hàng, xin hãy trực tiếp liên lạc với nhà phát triển.
  • Để biết các điều khoản và yêu cầu hủy hợp đồng, xin hãy trực tiếp liên lạc với nhà phát triển vì chính sách hủy hợp đồng có khác nhau. Nhà phát triển có trách nhiệm thông báo cho SCE nếu Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển đã hết hạn, bị hủy, nếu khách hàng không còn tham gia Chương Trình Community Renewables, hoặc nếu khách hàng đã chuyển ra khỏi khu vực dịch vụ của SCE. Khách hàng đó sẽ không còn đủ điều kiện nhận tín dụng khấu trừ hóa đơn.
  • Nếu có thắc mắc về các chi phí và/hoặc tín dụng của khách hàng trên hóa đơn khách hàng SCE, hãy nói chuyện với đại diện trương mục của quý vị hoặc gọi cho Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng của SCE theo số 1-866-701-7867.
  • Nếu khách hàng có quan ngại về ứng xử của nhà phát triển, xin vui lòng email đến CommRenewables@SCE.com
  • Quý vị muốn biết thêm thông tin về Green-e và Chương Trình Community Renewables, vui lòng bấm vào đây.

Xem biểu giá qua Thư Tư Vấn 4440-E-A của SCE Để xem sự kết hợp trung bình hiện tại của các tài nguyên cung cấp cho khách hàng sử dụng điện của SCE, xin ghé vào trang Nhãn Nội Dung Năng Lượng của SCE.

Green-e Energy Certified Logo

Green-e cho Doanh Nghiệp và Sản Phẩm

Green-e cho Doanh Nghiệp và Sản Phẩm cam kết giúp khách hàng Green-e Energy trình bày câu chuyện về năng lượng bền vững. Trong hơn một thập niên, Green-e đã và đang hợp tác với các công ty và sản phẩm hàng đầu có sử dụng năng lượng tái tạo và trang bị cho họ những công cụ công nhận, quảng bá, và liên lạc để tiếp thị những nỗ lực năng lượng bền vững của họ với khách hàng và các bên cùng hưởng lợi. Green-e hiện nay chứng nhận cho các công ty, cơ sở, sản phẩm, xe điện, tiếp liệu ngành in và giấy, và các buổi sinh hoạt. Để biết thêm thông tin về các giải pháp kinh doanh và tiếp thị của Green-e, hãy email đến marketplace@green-e.org hoặc gọi số 1-415-561-2100.

Expose as Block
No

Chương Trình Green Rate

Tìm hiểu về chương trình Green Rate và xem cách thức quý vị có thể góp phần sản xuất thêm năng lượng tái tạo cho cộng đồng. Tìm hiểu thêm

Chương Trình Community Renewables cho các Nhà Phát Triển

Nếu quý vị là nhà phát triển và muốn tham gia chương trình Community Renewables của SCE, vui lòng tìm hiểu thêm ở đây.

Chi Phí & Tín Dụng Community Renewables

Các chi phí và tín dụng được cập nhật hàng năm trong thủ tục Energy Resource Recovery Account (ERRA) của SCE, và tín dụng cũng có thể được cập nhật khi có sự thay đổi quan trọng đối với yêu cầu về doanh thu sản xuất điện. Xem thêm thông tin về các Thành Phần Mức Giá hiện tại ở đây.

Một phần thông tin trên trang mạng này về Green-e Energy và các yêu cầu của Green-e® Energy được cung cấp bởi Green-e® Energy. Theo đó, mặc dù SCE cố gắng đảm bảo thông tin trên trang mạng này kịp thời và chính xác nhất có thể được, nhưng SCE không khẳng định, cam kết, hay đảm bảo và không đại diện hay đảm bảo sự chính xác, đầy đủ, hoặc hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp bởi Green-e® Energy, và từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với sai sót trong nội dung của trang mạng do Green-e® Energy cung cấp này. Có thể tìm thấy các yêu cầu của Green-e® Energy tại https://www.green-e.org/programs/energy/ca-ecr. Liên quan đến việc nhà phát triển tham gia chương trình Community Renewables và liên quan đến việc phát hành bất kỳ tín dụng khấu trừ hóa đơn Community Renewables nào cho khách hàng, các nội dung của trang mạng này không quy định hay tạo ra quan hệ hợp đồng, nội dung của mỗi Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển, CR-RAM PPA, hoặc thư tư vấn thích hợp xác lập tín dụng khấu trừ hóa đơn Community Renewables sẽ có hiệu lực điều chỉnh, khi thích hợp.

Theo Dự Luật Thượng Viện số 43 (SB43), Chương Trình Community Renewables của SCE phải có chứng nhận Green-e® Energy là được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Center for Resource Solutions. Green-e® Energy là chương trình chứng nhận tự nguyện hàng đầu ở Bắc Mỹ đối với năng lượng tái tạo. Từ năm 1997, Green-e® Energy đã chứng nhận năng lượng tái tạo đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng được phát triển cùng với các tổ chức môi trường, năng lượng và chính sách hàng đầu. Green-e® Energy đòi hỏi bên bán năng lượng tái tạo được chứng nhận phải tiết lộ thông tin rõ ràng và hữu ích cho khách hàng tiềm năng, cho phép người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sau khi đã có đầy đủ thông tin. Chứng Nhận Green-e® Energy đảm bảo với người tiêu dùng rằng sản phẩm được bán dưới danh nghĩa SCE đáp ứng Tiêu Chuẩn Quốc Gia Green-e® Energy, không bị tính giá hai lần, và được tiếp thị một cách minh bạch và chính xác với khách hàng.

Theo chương trình California Enhanced Community Renewables, các nhà phát triển dự án năng lượng tái tạo có trách nhiệm tiếp thị (các) dự án năng lượng tái tạo trực tiếp với khách hàng, và theo đó tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng của Green-e® Energy. Sự tuân thủ này gồm có làm theo các quy định Green-e® Energy đối với tất cả hoạt động tiếp thị sản phẩm, có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho khách hàng về (các) dự án của nhà phát triển, và tuân theo Quyết Định của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California về Quy Tắc Ứng Xử của Community Choice Aggregation - Tài Liệu Đính Kèm 1, gồm có các yêu cầu về tiếp thị và tiếp ngoại. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Green-e® Energy đối với nhà phát triển theo SB43, xin ghé vào Chương Trình California Enhanced Community Renewables của Green-e® Energy.