Mga Babala sa Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

Makakuha ng mga Babala sa PSPS

May ilang mga paraan upang tumanggap kayo ng mga babalang PSPS tungkol sa pagkawala ng kuryente. Nasa ibaba ang ilang mga pagpipilian upang makapagpatala para sa mga babalang PSPS, kabilang ang paggamit ng inyong address o zip code:

SCE Mga Alerto ng Customer (Inirekomenda para sa Mga May-hawak ng SCE Account)

Mayroon ka bang SCE account? Maaari kang mag-sign up para sa pagkawala ng kuryente at mga alerto sa PSPS para sa iyong tukoy na address sa pamamagitan ng pag-update ng iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan at mga kagustuhan sa alerto sa Aking Account. Piliin na matanggap ang iyong mga alerto sa pamamagitan ng email, text, o voice call. Maaari kang magdagdag ng mga karagdagang miyembro ng pamilya o kaibigan upang makatanggap ng mga abiso sa account, kabilang ang mga alerto sa pagkawala ng kuryente, para sa iyong tukoy na address.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

PSPS Address Alerts (Recommended for Non-SCE Account Holders)

These alerts are helpful for residential and commercial tenants who do not maintain their own SCE service accounts, for caregivers, for frequent travelers and for service providers. To sign up to receive PSPS Address Alerts via voice call and/or text message click here. Please note that standard message and data rates apply.

PSPS Address Alerts Unenrollment Details

  • Voice: To unenroll from voice alerts, please call 1-855-696-4900 from the phone you wish to unenroll. 
  • SMS: To unenroll from SMS alerts, please send the keyword UNENROLL to short code 28954 and follow the instructions.

Mga Babala ng Nextdoor


Pwede rin kayong mag-subscribe sa Nextdoor at makatanggap ng mga babala sa pagkawala ng kuryente dulot ng PSPS.

Mga Madalas Itanong