رویدادهای ایمنی جامعه

برای اطلاع از جلسه‌های ایمنی جامعه، به ما بپیوندید

با وجود آتش‌سوزی‌هایی که در تمام فصول سال در کالیفرنیا رخ می‌دهد، هدف ما آگاهی و آمادگی جوامع در زمانی است که طرح کاهش شدت آتش‌سوزی را اجرا می‌کنیم. برای مشاهده جلسه‌های زنده آنلاین ما، که در آن‌ها می‌توانید صحبت‌های صحبت‌های متخصصین آمادگی در وقایع اضطراری ما را بشنوید و سؤالات خود را مطرح کنید و وارد بحث‌ها شوید، به ما بپیوندید.

این جلسه‌ها اطلاعاتی در مورد پروتکل قطعی برق برای حفظ ایمنی عمومی در اختیار جوامع قرار می‌دهد. شما اطلاعاتی در رابطه با نحوۀ آماده شدن برای شرایط اضطراری به دست خواهید آورید و از خدمات و برنامه‌های مشتریان ما آگاه خواهید شد.

آینده

تاریخ و زمان

شرح

جزئیات

     

 

*اگرچه همه می‌توانند در این جلسه‌ها شرکت کنند، اما اطلاعات مخصوص هر جامعه را در آن‌ها مطرح می‌کنیم.

Expose as Block
No

برای آشنا شدن با انواع مختلف موارد قطع برق، از جمله طرح کاهش شدت آتش‌سوزی توسط SCE و تأثیرات کووید-19، به یک جلسه PowerTalk بپیوندید.

مشتریان تجاری

تاریخ و زمان

توصیف

RSVP  اینجا

There are no upcoming dates scheduled at this time. 

   

 

مشتریان مسکونی

تاریخ و زمان

توصیف

RSVP  اینجا

There are no upcoming dates scheduled at this time. 

   
Expose as Block
No

ما برای برگزاری رویدادها جهت کمک به آماده شدن شما برای شرایط اضطراری، با سازمان‌های غیرانتفاعی سرتاسر قلمرو خود همکاری می‌کنیم.

تاریخ و زما

شرح

جزئیات

در حال حاضر رویدادی وجود ندارد

 

 

Expose as Block
No

جلسه‌های قبلی

جعبه ابزار کمک‌رسانی سازمان‌های جامعه‌محور (CBO)

""

سازمان‌های جامعه‌محور (CBOها) نقش مهمی در کمک به آگاه‌سازی و آماده‌سازی جوامع برای مقابله آتش‌سوزی ایفا می‌کنند. در این جعبه ابزار مطالبی برای کمک به افزایش آگاهی از برنامه‌های مشتری SCE و منابع کاهش آتش‌سوزی و PSPS ارائه شده است.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

سؤالات متداول