SCE Weather Awareness

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

مدیریت بر خطرات آتش‌سوزی‌های ناشی از باد

در مواقعی که کارشناسان هواشناسی و آتش‌سوزی انتظار شرایط خطرناک از جمله بادهای تند، پوشش گیاهی خشک و رطوبت پایین را داشته باشند، بکارگیری «رویدادهای قطعی برق برای حفظ ایمنی عمومی» را مد نظر قرار خواهیم داد. در مجموع، این شرایط خطری ایجاد می‌کنند که به موجب آن ممکن است آسیب ناشی از تکه‌های بادآورده به کابل‌ها و تجهیزات منجر به بروز آتش‌سوزی شود، و امکان گسترش سریع آن و به‌خطر انداختن جوامع را داشته باشد.

ما تیمی از کارشناسان را در اختیار داریم که در حوزه عملیات شبکه، هواشناسی، و علوم آتش‌سوزی فعالیت دارند و جهت رصد هرگونه تغییر یا تحول در الگوهای آب و هوایی، بر مدل‌های آب و هوایی نظارت می‌کنند. میزان تهدیدها طبق آخرین اطلاعات برگرفته از مدل‌های آب و هوایی به‌روزرسانی خواهد شد.

دوربین‌های هشدار آتش

ایستگاه‌های هواشناسی

هشدارهای پرچم قرمز

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No