Weather and Fire Detection

Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No
 

مرورگر پشتیبانی‌نشده تشخیص داده شد

این نسخه  Safariیا Google Chromeیا Firefoxیا or Microsoft Edgeاستفاده کنید

Class name
sce-wmp-error-msg
Expose as Block
No

برای دریافت داده‌های آب‌وهوای مبتنی بر مکان، آدرسی وارد کنید.

Class name
sce-wmp-heading
Expose as Block
No
Class name
wmp-search-results
Expose as Block
No

احتیاط: به‌دلیل مشکلات موقت سرور، داده‌های ایستگاه هواشناسی MADIS قدیمی است. اگر بارگیری مجدد باعث به‌روز شدن داده‌ها نشد، لطفاً چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. از شکیبایی و درک شما هنگامی که برای حل این مشکل تلاش می‌کنیم، سپاسگزاریم.

آخرین به‌روزرسانی داده‌ها:  
Class name
wmp-madis-fme-error
Expose as Block
No

Class name
wmp-obs-layer
Expose as Block
No

    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
دیده‌بان آب‌وهوای آتش‌سوزی برای اطلاع‌رسانی در مورد شرایط آب‌وهوای آتش‌سوزی احتمالاً خطرناک ظرف 24 تا 36 ساعت آینده، برای مقامات آتش‌نشانی و آتش‌نشان‌ها صادر می‌شود.
    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
هشدار پرچم قرمز برای اطلاع‌رسانی در مورد شرایط آب‌وهوای آتش‌سوزی احتمالاً خطرناک ظرف 12 تا 24 ساعت آینده، برای مقامات آتش‌نشانی و آتش‌نشان‌ها صادر می‌شود.
    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.

اطلاع در مورد باد زمانی صادر می‌شود که این شرایط انتظار رود:

 1. وزش باد مستمر 31 تا 39 مایل در ساعت به‌مدت یک ساعت یا بیشتر، و/یا
 2. وزش باد 46 تا 57 مایل در ساعت با هر مدت‌زمانی
    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
دیده‌بان از باد شدید زمانی صادر می‌شود که این شرایط امکان‌پذیر باشد:
 1. وزش باد مداوم با سرعت 40 مایل در ساعت یا بیشتر به‌مدت یک ساعت یا بیشتر، یا
 2. وزش باد با سرعت 58 مایل در ساعت یا بیشتر با هر مدت‌زمانی
    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
هشدار باد شدید زمانی صادر می شود که شرایط زیر مورد انتظار باشد:
 1. وزش باد مداوم با سرعت 40 مایل در ساعت یا بیشتر به‌مدت یک ساعت یا بیشتر، یا
 2. وزش باد با سرعت 58 مایل در ساعت یا بیشتر با هر مدت‌زمانی
Class name
wmp-wind-data
Expose as Block
No

    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
MODIS (طیف‌سنج تصویربرداری با رزولوشن متوسط) برنامه‌ای جامع است که از حسگرهای دو ماهواره‌ای استفاده می‌کند که هریک پوشش روزانه کامل از کره زمین فراهم می‌کنند.
    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
VIIRS (مجموعه رادیومتر تصویربرداری اینفرارد قابل‌مشاهده) دارای قابلیت ثبت تصاویر روزانه در طول چندین باند طیف الکترومغناطیس است تا عکس‌های اتمسفری با رزولوشن بالا و دیگر محصولات ابزاری را جمع‌آوری کند، از جمله عکس‌های واضح و اینفرارد از طوفان‌ها و تشخیص آتش‌سوزی، دود و ذرات موجود در جو نظیر گردوخاک.
    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
نمایشی از وقوع آتش‌سوزی‌های اخیر در منطقه خدمات‌رسانی SCE.
Class name
wmp-wildfire-direction
Expose as Block
No

    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
تصاویر زنده در شبکه آتش‌سوزی ALERT از دوربین‌های آتش‌سوزی هشداردهنده نوین در منطقه خدمات‌رسانی SCE.`
 
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
Class name
wmp-wildfire-camera
Expose as Block
No

    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
دیده‌بان سیل ناگهانی زمانی صادر می‌شود که شرایط برای وقوع سیل مهیاست. به این معنی نیست که سیل ناگهانی رخ خواهد داد، اما ممکن است رخ دهد.
    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
هشدار سیل ناگهانی زمانی صادر می‌شود که سیل ناگهانی قریب‌الوقوع یا در حال وقوع است.
    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
دیدهzwnjبان رعدوبرق شدید زمانی صادر می‌شود که رعدوبرق‌های شدید امکان‌پذیر و در نزدیکی منطقه تحت مراقبت وجود دارد. تعریف رعدوبرق شدید به این صورت است:
 1. بادهای 58 مایل در ساعت یا بالاتر، و/یا
 2. تگرگ به قطر یک اینچ یا بزرگ‌تر
    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.

هشدار رعدوبرق شدید زمانی صادر می‌شود که رعدوبرق‌های شدید در ناحیه هشدار در حال رخ دادن یا نزدیک است.

تعریف رعدوبرق شدید به این صورت است:

 1. بادهای 58 مایل در ساعت یا بالاتر، و/یا
 2. تگرگ به قطر یک اینچ یا بزرگ‌تر
    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
دیده‌بان طوفان زمستانی زمانی صادر می‌شود که احتمال آب‌وهوای زمستانی نامساعد و خطرناک ظرف 48 ساعت وجود دارد. آب‌وهوای نامساعد و خطرناک زمستانی به‌عنوان ترکیبی از موارد زیر تعریف می‌شود:
 1. پنج اینچ یا بیشتر برف‌باران/برف در یک دوره 12 ساعته، یا هفت اینچ یا بیشتر برف‌باران/برف در یک دوره 24 ساعته، و/یا
 2. انباشته شدن یخ کافی برای آسیب رساندن به درختان یا خطوط برق، و/یا
 3. ترکیبی خطرناک یا مخرب از تجمع برف و/یا یخ با باد
    
فیلتر داده‌ها موقتاً در دسترس نیست. اگر نمی‌توانید بارگیری مجدد کنید، لطفاً اندکی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. از بردباری شما سپاسگزاریم.
هشدار طوفان زمستانی زمانی صادر می‌شود که ترکیب قابل‌توجهی از آب‌وهوای خطرناک زمستانی در حال رخ دادن یا قریب‌الوقوع باشد. آب‌وهوای نامساعد و خطرناک زمستانی به‌عنوان ترکیبی از موارد زیر تعریف می‌شود:
 1. پنج اینچ یا بیشتر برف‌باران/برف در یک دوره 12 ساعته، یا هفت اینچ یا بیشتر برف‌باران/برف در یک دوره 24 ساعته، و/یا
 2. انباشته شدن یخ کافی برای آسیب رساندن به درختان یا خطوط برق، و/یا
 3. ترکیبی خطرناک یا مخرب از تجمع برف و/یا یخ با باد
Class name
wmp-wildfire-watches
Expose as Block
No

نقشه تعاملی جدید آتش‌سوزی و آب‌وهوای SCE به‌گونه‌ای است که اطلاعات لحظه‌ای در مورد این موارد به شما بدهد:

 • شروع آتش‌سوزی و شعاع تأثیرگذار روی منطقه شما
 • شرایط مشاهده‌شده توسط بسیاری از دوربین‌های HD نصب‌شده در کل منطقه خدماتی ما
 • هشدارهای پرچم قرمز و سایر اعلان‌های خدمات هواشناسی ملی مرتبط با آتش‌سوزی، از جمله تهدیدات طوفان احتمالی
درباره تصمیم گیری PSPS بیاموزید
Class name
hide
Expose as Block
No
Class name
sce-wmp-fire-map
Expose as Block
No

برای بزرگ‌نمایی و مشاهدۀ داده‌های ایستگاه هواشناسی محلی، شامل سرعت باد، دما و موارد دیگر، دو بار روی نقشه کلیک کنید یا از دکمه «+» استفاده نمایید.

Class name
obs-zoom-txt
Expose as Block
No

حداکثر سرعت باد

داده‌های سرعت باد موقتاً از سرور شخص ثالث در دسترس نیست. لطفاً دوباره به اینجا سر بزنید.
Class name
wmp-top-speed
Expose as Block
No

بالاترین دما (F°)

داده‌های دما موقتاً از سرور شخص ثالث در دسترس نیست. لطفاً دوباره به اینجا سر بزنید.
Class name
wmp-top-temp
Expose as Block
No

بالاترین رطوبت

داده‌های رطوبت موقتاً از سرور شخص ثالث در دسترس نیست. لطفاً دوباره به اینجا سر بزنید.
Class name
wmp-top-humid
Expose as Block
No

حداکثر سرعت وزش باد

داده‌های سرعت وزش باد موقتاً از سرور شخص ثالث در دسترس نیست. لطفاً دوباره به اینجا سر بزنید.
Class name
wmp-top-gust
Expose as Block
No

حوادث آتش‌سوزی اخیر

داده‌های حوادث آتش‌سوزی موقتاً از سرور شخص ثالث در دسترس نیست. لطفاً دوباره به اینجا سر بزنید.
Class name
wmp-rec-fire
Expose as Block
No

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 

Class name
obs_last_date
Expose as Block
No
Class name
wmp-obs-cards-wrapper
Expose as Block
No

نقشه تعاملی جدید آتش‌سوزی و آب‌وهوای SCE به‌گونه‌ای است که اطلاعات لحظه‌ای در مورد این موارد به شما بدهد:

 • شروع آتش‌سوزی و شعاع تأثیرگذار روی منطقه شما
 • شرایط مشاهده‌شده توسط بسیاری از دوربین‌های HD نصب‌شده در کل منطقه خدماتی ما
 • هشدارهای پرچم قرمز و سایر اعلان‌های خدمات هواشناسی ملی مرتبط با آتش‌سوزی، از جمله تهدیدات طوفان احتمالی
درباره تصمیم گیری PSPS بیاموزید
Expose as Block
No
Class name
sce-wmp-col-left
Expose as Block
No

در حال بارگیری برنامه. از صبوری‌تان ممنونیم.

     
Expose as Block
No
Class name
sce-wmp-col-right
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
wmp-session-refresh
Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No