Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Regulatory Information - FERC Standards Of Conduct

SCE Affiliates that Employ or Retain Marketing Function Employees

SCE does not currently have affiliates that employ or retain marketing function employees. You may direct any questions regarding this topic to Southern California Edison's Director of Regulatory Compliance, J.P. Shotwell at J.P.Shotwell@sce.com