Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Regulatory Information - M-438 Service Costs

M-438 Service Costs - 2007

Estimated Total M-438 Services Costs
(Amounts based on available data at the time of posting)
($ x 1,000)

Operating Month M-438 Service Cost (Based on the operating month in which costs were incurred)
January 2007 $768.7
February 2007 $0
March 2007 $577.4
April 2007 $695.4
May 2007 $1,281.4
June 2007 $1,776.1
July 2007 $2,829.4
August 2007 $3,127.4
September 2007 $1,537.4
October 2007 $607.1
November 2007 $700.9
December 2007 $992.4
Expose as Block
No