Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Regulatory Information - SCE Affiliate Notices

SCE FERC Affiliate Restrictions

Southern California Edison Company (SCE), an Edison International Company, has developed this Web site to notify interested parties of market information shared with market-based rate affiliates, should they occur, along with other required information. SCE posts this information in compliance with its FERC Code of Conduct pursuant to FERC Orders Nos. 889 and 889-A, as codified in 18 C.F.R. §§37.1-37.4.

4/8/05: On April 8, 2005, SCE shared the following general market information with its market-based rate affiliates.