My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

ความปลอดภัยจากไฟป่า

""

ความปลอดภัยจากไฟป่า

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วแคลิฟอร์เนียได้ส่งผลให้ไฟป่าเป็นปัญหาตลอดปีสำหรับชุมชนหลายแห่ง พื้นที่ให้บริการของ SCE ประมาณหนึ่งในสี่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟไหม้ การป้องกันและการบรรเทาไฟป่าจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด SCE ได้ลงทุนด้านการปรับปรุงและนวัตกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อช่วยป้องกันไฟป่าและดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

 

วิธีที่การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) ช่วยป้องกันไฟป่า

ในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า เราอาจตัดไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณเป็นการชั่วคราว การดำเนินการนี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าของเรากลายเป็นแหล่งจุดติดไฟได้ การตัดไฟฟ้าเพื่อควบคุมสถานการณ์เป็นการดำเนินการชั่วคราวและมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับคุณและชุมชน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSPS และลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนได้ ที่นี่

หากคุณพบกับการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ 

 

ดูแผนที่แบบถ่ายทอดสด และทรัพยากรที่เป็นประโยชน์อื่นๆ สำหรับลูกค้าที่อาจพบกับการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ  

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

วิธีเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

""

การแจ้งเตือน PSPS

ลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบเมื่อจะมีการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะและเมื่อไฟฟ้าจะกลับมาใช้การได้  

""

การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน

เรียนรู้วิธีที่จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมได้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่ไม่คาดคิดและเหตุฉุกเฉินอื่นๆ 

""

โปรแกรมการดูแลลูกค้า

ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมและบริการต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมสำหรับ PSPS

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ฉันจะรักษาความปลอดภัยและรับทราบข้อมูลอยู่เสมอได้อย่างไร

""

การบรรเทาไฟป่า

ไฟป่าเป็นภัยคุกคามต่อเนื่องสำหรับลูกค้าและพนักงาน SCE รวมถึงสาธารณชน ดูสิ่งที่เราดำเนินการเพื่อช่วยป้องกันไฟป่า

""

สภาพอากาศและ PSPS

สภาพอากาศมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความรุนแรงของสภาวะที่อาจเกิดไฟไหม้ เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและรูปแบบของสภาพอากาศส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าอย่างไรบ้าง 

""

การประชุมระดับชุมชน

เข้าร่วมการประชุมด้านความปลอดภัยของชุมชนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและถามคำถาม

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับไฟป่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามล่าสุดของเราในการบรรเทาไฟป่า นอกจากนี้คุณยังตามทันข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอได้โดยการ ลงทะเบียน เพื่อรับจดหมายข่าวรายเดือนทางอีเมล 

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าและ PSPS เพิ่มเติมได้ ที่นี่

เคล็ดลับและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์