Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Rate Information - Rate Changes

June 2012 Rate Changes

Effective June 1, 2012, the Southern California Edison (SCE) rates listed below changed (increased or decreased) as follows:

 • Residential Tiers 3, 4, and 5 increased.
 • Residential Tiers 1 and 2 did not change.
 • California Alternate Rates for Energy (CARE) Tier 3 increased.
 • CARE Tiers 1 and 2 did not change.
 • The Distribution charge changed for CARE Domestic Service (D-CARE) and Time-of-Use Electric Vehicle (TOU-EV-1).
 • The Department of Water Resources (DWR) Energy Credit increased for all rates.
 • The Generation total charge changed for TOU-EV-1, Time-of-Use Domestic Tiered Electric Vehicle (TOU-D-TEV), Time-of-Use Electric Vehicle Demand Metered (TOU-EV-4), and Time-of-Use Agricultural and Pumping Internal Combustion Engine (TOU-PA-ICE) rates, based on tier structure.
 • The Conservation Incentive Adjustment (CIA) charge changed for all Residential tier-structured rates.
 • The Under-collection Contribution (UC) charge changed for all applicable rates.
 • The Transmission Owners Tariff Charge Adjustment (TOTCA) increased for all rates.
 • The Public Purpose Programs Charge (PPPC) increased for all rates, except D-CARE and Street Lighting.
 • The Competition Transition Charge (CTC) decreased for all applicable rates.
 • The Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) changed for all applicable rates.
 • Maximum available credits for Dual Participation decreased for all applicable rates.

California Alternate Rates for Energy (CARE)

SCE’s current and revised CARE Surcharge and CARE Discount Percentage are listed below: CARE Surcharge and CARE Discount Percentage

*The CARE Surcharge rate is shown in dollars/kWh. All non-CARE, non-Street Lighting customers pay this same amount on an equal dollars/kWh basis.

If you have any questions, please contact: