CAISO Công Bố Báo Động Flex, 4 p.m. to 9 p.m.
Tổng Đài Hệ Thống Độc Lập California (California Independent System Operator, hay CAISO) đã công bố Báo Động Flex. Quý vị có thể giúp bằng cách giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối.  Tìm Hiểu Thêm >

Thông Báo Đã Tránh Được PSPS

Thông Báo Đã Tránh Được PSPS

Vì điều kiện thời tiết tốt hơn, khu vực của quý vị đã không còn được cân nhắc để Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng nữa. Sẽ không có việc chủ động cắt điện vào lúc này. Nếu xảy ra mất điện không phải diện PSPS, SCE sẽ cố gắng làm việc hết sức nhanh chóng để cấp điện lại cho quý vị. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào sce.com/psps. Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy tránh xa, gọi 911, và báo cho SCE tại số 1-800-611-1911.

Xin cảm ơn,

Southern California Edison