Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Chuẩn Bị được Cấp Điện Trở Lại

Cảnh Báo An Toàn của SCE: Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) Thông Báo Chuẩn Bị Cấp Điện Trở Lại

Đây là thông báo về an toàn quan trọng từ Southern California Edison. SCE sẽ sớm bắt đầu quy trình kiểm tra các đường dây điện trong khu vực của quý vị. Nếu như không có quan ngại nào về an toàn, chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình cấp điện trở lại. Để đảm bảo cho quý vị sẵn sàng nhận dịch vụ, hãy tắt hay rút điện cho bất kỳ đồ gia dụng hay thiết bị nào có thể chạy tự động khi có điện trở lại. Để biết thêm thông tin về quy trình cấp điện trở lại của SCE, hãy ghé vào trang sce.com/psps. Quý vị thấy dây diện rơi xuống đất? Hãy tránh xa, gọi 911, và SCE theo số 1-800-611-1911.