CAISO Công Bố Báo Động Flex, 4 p.m. to 9 p.m.
Tổng Đài Hệ Thống Độc Lập California (California Independent System Operator, hay CAISO) đã công bố Báo Động Flex. Quý vị có thể giúp bằng cách giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối.  Tìm Hiểu Thêm >

Previous Versions of the Privacy Notices