Energy Conservation

MAGTIPID AT PANATILIHIN ANG KURYENTE PARA SA LAHAT


Ang pagtitipid ng kuryente ay tumutulong sa pagbabawas na mapuwersa ang grid ng kuryente.

Dahil sa matinding init, tumataas ang paggamit ng kuryente at napupuwersa ang tustos ng kuryente. Kapag nangyari ito, ang kusang loob na pagtitipid sa ating mga tahanan at negosyo ay makakatulong sa paghinto ng mga pagkawala ng kuryente. Naririto ang ilang mga tip kaugnay ng pagtitipid, at isang listahan ng mga mapagkukunan na makakatulong sa inyo.

Residensiyal

Ang mga kustomer na pang-residensiyal ay makakatulong sa pagtitipid at pagpapanatili ng kuryente sa mga panahon ng napakatinding kainitan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa ilang mga simpleng tip para sa maghapon, mapapanatiling nakakapagpalamig ang mga kustomer habang pinananatili ang kuryente para sa lahat.

Negosyo

Ang mga negosyo ay hinihikayat na tumulong sa pagtitipid ng kuryente at bawasan ang paggamit ng kuryente sa panahon ng napakatinding kainitan. Gamit ang ilang mga simpleng hakbang, ang mga negosyo ay makakapaglingkod pa rin sa kanilang mga kustomer habang pinananatiling may kuryente ang lahat.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Magpatala para sa mga notipikasyong Flex Alert upang malaman ninyo kung panahon na upang magtipid ng kuryente. Para sa karagdagang kaalaman at makapagpatala, bisitahin ang  flexalert.org.

Mga KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN