Nagpahayag an CAISO ng Flex Alert [angkop na babala Para Sa Ngayon, 6 p.m. to 9 p.m.

Submitted by Lawrence Hoi Yip on Fri, 09/04/2020 - 08:09

Nagpahayag ang California Independent System Operator (CAISO) ng isang Flex Alert para sa ngayong araw. Makakatulong kayo sa pamamagitan ng pagbabawas ng paggamit ninyo ng kuryente sa mga oras na 6 p.m. hanggang 9 p.m. kung kailan mataas ang paggamit.  Alamin Ang Higit Pa >

Expiration date Time