Mga Umiikot na Pagkawala ng Kuryente Na Kasalukuyang Nagaganap

Submitted by Lawrence Hoi Yip on Tue, 08/18/2020 - 14:01

Nasa mapanganib na mabababang antas ang reserba ng kuryente ng state at nagpahayag ang California Independent System Operator (CAISO) na nalalapit na o nangyayari na ang mga umiikot na pagkawala ng kuryente. Karaniwang tumatagal nang isang oras ang mga naturan. Maingat naming pinangangasiwaan ang mga umiikot na pagkawala ng kuryente upang kupkupin ang pangkalahatang integridad ng sistemang electrical ng ating pook.

Expiration date Time