Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

September 2017 Catalina Gas Rate Changes

September 2017 Catalina Gas Rate Changes

Effective September 1, 2017, pursuant to Decision D.82-04-010, the energy component for the Santa Catalina Island gas rate schedule increased.

SCE’s current and revised Santa Catalina Island Gas Cost Adjustment Billing Factors (GCABFs) and CARE Surcharge are listed below:

Note: Overall, the average Residential customer’s monthly bill will increase. The actual impact on the customer’s bill will vary depending on their energy usage.

  Average Monthly Gas Consumption (Therms) Average Monthly Increase
Winter 14 $5 11%
Summer 10 $4 10%