Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

September 2017 Catalina Gas Rate Changes

September 2017 Catalina Gas Rate Changes

Effective September 1, 2017, pursuant to Decision D.82-04-010, the energy component for the Santa Catalina Island gas rate schedule increased.

SCE’s current and revised Santa Catalina Island Gas Cost Adjustment Billing Factors (GCABFs) and CARE Surcharge are listed below:

Note: Overall, the average Residential customer’s monthly bill will increase. The actual impact on the customer’s bill will vary depending on their energy usage.

  Average Monthly Gas Consumption (Therms) Average Monthly Increase
Winter 14 $5 11%
Summer 10 $4 10%