Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Rate Information - Rate Change

March 2017 Catalina Gas Rate Changes

Effective March 1, 2017, the Southern California Edison (SCE) rate factors listed below changed (increased) as follows:

SCE‘s current and revised GCABFs and CARE Surcharge for Santa Catalina Island are listed below:

Note: Overall, the average residential customer’s monthly bill will increase. The actual impact on the customer’s bill will vary depending on their energy usage.