Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

March 2015 Catalina Gas Rate Changes

Rate Information - Rate Change

March 2015 Catalina Gas Rate Changes

Effective March 1, 2015, the Southern California Edison (SCE) rate factors listed below changed (increased) as follows:

Effective March 1, 2015, pursuant to Decision D.82-04-010, the energy component for the Santa Catalina Island gas rate schedule will increase.

SCE‘s current and revised GCABFs and CARE Surcharge for Santa Catalina Island are listed below:

Note: Overall, the average residential customer’s monthly bill will increase. The actual impact on the customer’s bill will vary depending on their energy usage.