Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Hydro Licensing - Kaweah Project Relicensing

Pre-Application Document

On December 14, 2016, Southern California Edison Company filed with the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) its formal Notice of Intent (NOI) to file an Application for New License for the Kaweah Project (FERC Project No. 298) and a Pre-Application Document (PAD). These documents were eFiled with FERC and are available through FERC’s eLibrary (www.ferc.gov) or available for download below. If you have difficulty accessing or downloading files please contact David Moore at 626-302-9494 or david.moore@sce.com.