Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Thông Báo Cắt Điện PSPS

Thông Báo Cắt Điện PSPS

Southern California Edison đã chủ động cắt điện cho khu vực của quý vị do điều kiện thời tiết có thể gây hỏa hoạn. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị khi tình trạng này thay đổi. Quý vị có thể được cấp điện trở lại vào bất cứ lúc nào. Để chuẩn bị sẵn cho việc được cấp điện trở lại, hãy tắt hoặc rút phích cắm của bất kỳ đồ điện gia dụng hoặc máy móc nào có thể tự khởi động khi có điện trở lại. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé vào trang sce.com/psps. Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy tránh xa, gọi 911 và báo cho SCE theo số 1-800-611-1911.

Xin cảm ơn Quý vị,

Southern California Edison