Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Thông Báo Cắt Điện PSPS

Thông Báo Cắt Điện PSPS

Southern California Edison đã chủ động cắt điện cho khu vực của quý vị do điều kiện thời tiết có thể gây hỏa hoạn. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị khi tình trạng này thay đổi. Quý vị có thể được cấp điện trở lại vào bất cứ lúc nào. Để chuẩn bị sẵn cho việc được cấp điện trở lại, hãy tắt hoặc rút phích cắm của bất kỳ đồ điện gia dụng hoặc máy móc nào có thể tự khởi động khi có điện trở lại. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé vào trang sce.com/psps. Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy tránh xa, gọi 911 và báo cho SCE theo số 1-800-611-1911.

Xin cảm ơn Quý vị,

Southern California Edison