Thông Báo Cắt Điện PSPS

Thông Báo Cắt Điện PSPS

Southern California Edison đã chủ động cắt điện cho khu vực của quý vị do điều kiện thời tiết có thể gây hỏa hoạn. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị khi tình trạng này thay đổi. Quý vị có thể được cấp điện trở lại vào bất cứ lúc nào. Để chuẩn bị sẵn cho việc được cấp điện trở lại, hãy tắt hoặc rút phích cắm của bất kỳ đồ điện gia dụng hoặc máy móc nào có thể tự khởi động khi có điện trở lại. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé vào trang sce.com/psps. Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy tránh xa, gọi 911 và báo cho SCE theo số 1-800-611-1911.

Xin cảm ơn Quý vị,

Southern California Edison