Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment, and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. Learn more here. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs. Learn more.

Patalastas ukol sa Pagpapatay ng Kuryente para sa isang PSPS

Patalastas ukol sa Pagpapatay ng Kuryente para sa isang PSPS

Pinatay na ng Southern California Edison ang kuryente sa inyong lugar bilang isang aktibong pagtugon sa mga kondisyon ng sunog dahil sa panahon. Pasasabihan namin kayo ng mga pinakahuling balita habang nagbabago ang mga kondisyon. Maaaring ibalik ang inyong kuryente anumang oras. Upang matiyak na handa kayo para sa naturang serbisyo, patayin ang kuryente o alisin sa saksak ang anumang kasangkapan o kagamitan na maaaring awtomatikong magbukas kapag ibinalik na ang inyong kuryente. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang sce.com/psps. Kung makakakita kayo ng bumagsak na linya ng kuryente, lumayo, tumawag sa 911, at iulat ito sa SCE sa 1-800-611-1911.

Maraming Salamat,

Southern California Edison