Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs. Ways to Stay Connected During a Power Outage

Patalastas ukol sa Pagbabalik ng Kuryente pagkatapos ng isang PSPS

Patalastas ukol sa Pagbabalik ng Kuryente pagkatapos ng isang PSPS

Bilang aktibong pagtugon ay pinatay na ng Southern California Edison ang kuryente sa inyong lugar dahil sa mga kondisyon ng wilfire dahil sa panahon. Ibinalik na ang kuryente sa ngayon. Kung patay pa rin ang inyong kuryente, mangyaring tumawag sa 1-800-611-1911 o bumisita sa sce.com/outage.

Salamat,

Southern California Edison