Patalastas ukol sa Pagbabalik ng Kuryente pagkatapos ng isang PSPS

Patalastas ukol sa Pagbabalik ng Kuryente pagkatapos ng isang PSPS

Bilang aktibong pagtugon ay pinatay na ng Southern California Edison ang kuryente sa inyong lugar dahil sa mga kondisyon ng wilfire dahil sa panahon. Ibinalik na ang kuryente sa ngayon. Kung patay pa rin ang inyong kuryente, mangyaring tumawag sa 1-800-611-1911 o bumisita sa sce.com/outage.

Salamat,

Southern California Edison