การแจ้งเตือนการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

รับการแจ้งเตือน PSPS

คุณสามารถรับการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง PSPS ได้หลายวิธี ด้านล่างนี้คือทางเลือกส่วนหนึ่งในการลงทะเบียนรับการแจ้งเตือน PSPS ซึ่งรวมถึงการใช้ที่อยู่ของคุณ

การแจ้งเตือนลูกค้า SCE (แนะนำสำหรับเจ้าของบัญชี SCE)

คุณมีบัญชี SCE หรือไม่ คุณสามารถลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องและ PSPS สำหรับที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจงได้โดยการอัปเดตข้อมูลติดต่อและการกำหนดลักษณะการแจ้งเตือนของคุณใน "บัญชีของฉัน" เลือกรับการแจ้งเตือนทางอีเมล ข้อความ หรือการโทรด้วยเสียง คุณสามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนคนอื่นๆ เพื่อรับการแจ้งเตือนบัญชี ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องสำหรับที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้

 

การแจ้งเตือนที่อยู่ PSPS (แนะนำสำหรับเจ้าของบัญชีที่ไม่ใช่ SCE)

การแจ้งเตือนเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้เช่าที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ดูแลรักษาบัญชีบริการ SCE ของตนเอง สำหรับผู้ดูแล ผู้ที่เดินทางบ่อย และสำหรับผู้ให้บริการ หากต้องการลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนนที่อยู่ PSPS ผ่านสายสนทนาและ/หรือข้อความ ให้คลิก ที่นี่โปรดทราบว่าจะมีค่าบริการข้อความและอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐาน