การแจ้งเตือนการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

รับการแจ้งเตือน PSPS

คุณสามารถรับการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง PSPS ได้หลายวิธี ด้านล่างนี้คือทางเลือกส่วนหนึ่งในการลงทะเบียนรับการแจ้งเตือน PSPS ซึ่งรวมถึงการใช้ที่อยู่ของคุณ

การแจ้งเตือนลูกค้า SCE (แนะนำสำหรับเจ้าของบัญชี SCE)

คุณมีบัญชี SCE หรือไม่ คุณสามารถลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องและ PSPS สำหรับที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจงได้โดยการอัปเดตข้อมูลติดต่อและการกำหนดลักษณะการแจ้งเตือนของคุณใน "บัญชีของฉัน" เลือกรับการแจ้งเตือนทางอีเมล ข้อความ หรือการโทรด้วยเสียง คุณสามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนคนอื่นๆ เพื่อรับการแจ้งเตือนบัญชี ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องสำหรับที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้

 

การแจ้งเตือนที่อยู่ PSPS (แนะนำสำหรับเจ้าของบัญชีที่ไม่ใช่ SCE)

การแจ้งเตือนเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้เช่าที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ดูแลรักษาบัญชีบริการ SCE ของตนเอง สำหรับผู้ดูแล ผู้ที่เดินทางบ่อย และสำหรับผู้ให้บริการ หากต้องการลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนนที่อยู่ PSPS ผ่านสายสนทนาและ/หรือข้อความ ให้คลิก ที่นี่โปรดทราบว่าจะมีค่าบริการข้อความและอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐาน

ความช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการตัดไฟฟ้า

หากคุณหรือคนในครอบครัวใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อประคับประคองชีวิตหรือพึ่งพาไฟฟ้าในการจัดการกับอาการป่วย และไม่ได้ลงทะเบียนในโปรแกรม Medical Baseline ของเราอยู่ในขณะนี้ คุณจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบ  วิธีนี้จะช่วยให้เราทราบว่าต้องดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) ในพื้นที่ของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้บ้านของคุณไม่มีพลังงานใช้  
 
กรอกแบบฟอร์มการรับรองตนเองด้านล่างเพื่อให้เราสามารถระบุหมายเหตุในบัญชีของคุณ  หากเกิดการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) เราจะทราบว่าต้องส่งตัวแทนไปยังบ้านของคุณเพื่อติดต่อหากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางอีเมล การโทรด้วยเสียง หรือข้อความ
 
แบบฟอร์มการรับรองตนเองที่คุณกรอกเรียบร้อยแล้วจะใช้ได้เป็นเวลา 90 วันเท่านั้น ระบบจะไม่ต่ออายุแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถส่งแบบฟอร์มอีกครั้งเพื่อต่ออายุได้ 

หากคนในครอบครัวของคุณมีภาวะเรื้อรังหรือถาวรที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในระยะยาว โปรดไปที่ sce.com/mbl เพื่อดูว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม Medical Baseline ของเราหรือไม่