การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

 

To view the PSPS Impacted Areas map we recommend using the latest version of Safari, Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge.

Class name
ie-error-mesg sce-para-first-top
Expose as Block
No
Expose as Block
No
รับการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง
 

ลงทะเบียนหรืออัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อรับอีเมลหรือข้อความเกี่ยวกับไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ของคุณ รวมถึงเหตุการณ์ PSPS

Expose as Block
No

 

การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ - ฉันได้รับผลกระทบหรือไม่

 

เมื่อมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า เราอาจตัดไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าของเรากลายเป็นแหล่งจุดติดไฟ ดูแผนที่แบบอินเทอร์แอกทีฟด้านล่างเพื่อค้นหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของรถทีมงานชุมชนและศูนย์ทรัพยากรชุมชนของเรา 

 

ดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

 

หากประสบปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง คลิก ที่นี่ เพื่อดูส่วนลดค่าโรงแรม (ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ) สำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเป็นระยะเวลานาน

ข้อมูลอัปเดต PSPS: เนื่องจากลมแรงซึ่งสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ ขณะนี้ลูกค้าจำนวนมากที่อยู่ภายใต้การพิจารณาดำเนินการ PSPS จึงไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากการดับไฟฟ้าฉุกเฉินอันเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ หากคุณไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้และข้อมูลไม่แสดงบนแผนที่นี้ โปรดไปที่ แผนที่การดับไฟฟ้า ของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

ป้อนที่อยู่ เขต รหัสไปรษณีย์ หรือสถานที่เพื่อดูว่าได้รับผลกระทบหรือไม่

  การตัดไฟฟ้า
 กำลังพิจารณาดำเนินการ PSPS


 พื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า
 ให้บริการโดยวงจรที่ตัดผ่านพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า

หมายเหตุ: วงจรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า แต่ใช้งานวงจรอย่างน้อยหนึ่งวงจรที่ตัดผ่านพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าอาจถูกปิดใช้งานเนื่องจากเหตุการณ์การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

รถทีมงานชุมชน

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

 
Expose as Block
No

หากคุณถูกตัดไฟฟ้า เราจะกลับมาจ่ายไฟฟ้าอีกครั้งทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย และทีมงานได้ตรวจสอบสายไฟเพื่อยืนยันว่าปลอดภัยต่อการกลับมาจ่ายไฟฟ้าอีกครั้งเรียบร้อยแล้ว หากต้องการทราบสถานะของการดับไฟฟ้า โปรด ลงทะเบียน เพื่อรับการแจ้งเตือน หรือโทรไป 1-800-655-4555‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSPS โปรดเลื่อนหน้านี้ลงเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนลูกค้า วิธีการลงทะเบียนรับข่าวสารอัปเดต และวิธีการเตรียมความพร้อม

ในระหว่างเหตุการณ์ตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ อาจมีลูกค้าบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบภายในบริเวณที่ไฮไลต์

 


หากไม่เห็นข้อมูลการดับไฟที่นี่  ดูแผนที่การดับไฟฟ้ามาตรฐาน


 

Expose as Block
No

สถานะ PSPS ปัจจุบัน

มีการตัดไฟฟ้า

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน
จากลูกค้า 5 ล้านรายของ SCE:
0  (< 1%)

 

กำลังพิจารณาตัดไฟฟ้า

จากลูกค้า 5 ล้านรายของ SCE:
4,025 (< 1%)

 

 

หมายเหตุ:
1) แม้เราจะอัปเดตรายชื่อประเทศที่ได้รับผลกระทบเป็นประจำ แต่ข้อมูลเรียลไทม์อาจล่าช้าหรือมีจำกัด เนื่องจากสภาวะภาคสนามและสภาพอากาศมีพลวัตและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2) จำนวนลูกค้าจะคำนวณตามขอบเขตภายในแต่ละประเทศ หากขอบเขตอยู่ในสองประเทศขึ้นไป ระบบจะนับลูกค้าในแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนนับเกินจริง จำนวนสรุปสุดท้ายสำหรับแต่ละเหตุการณ์จะมีอยู่ในการรายงานหลังเกิดเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ ที่นี่.

 

ทรัพยากรสำหรับลูกค้าในระหว่าง PSPS

รถทีมงานชุมชนและศูนย์ทรัพยากรชุมชนของ SCE พร้อมให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าในระหว่างการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เราดำเนินการตามหลักปฏิบัติด้านการรักษาระยะห่างทางกายภาพและมอบชุดอุปกรณ์การปรับตัวสำหรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล PSPS, อาหารว่าง, น้ำดื่ม, อุปกรณ์เพื่อการปรับตัวขนาดเล็ก และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เราขอความร่วมมือให้ลูกค้าสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างทางกายภาพ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมและทรัพยากรของเราที่จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง คลิก ที่นี่.

CCV

รถทีมงานชุมชน

 

 
 
 

 

CRC

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

 

 
 
 
 

 

การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยจากไฟป่า

เมื่อมีสภาพอากาศที่อาจเป็นอันตรายในพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดไฟป่า เราอาจจำเป็นต้องสั่งการ PSPS โดยในระหว่างที่มีเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะตัดไฟฟ้าเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟไหม้เพื่อลดภัยคุกคามจากไฟป่า การตัดไฟฟ้าของลูกค้าไม่ใช่สิ่งที่เราดำเนินการโดยไม่ให้ความสำคัญ แต่เหตุการณ์ PSPS คือหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้เรารับรองความปลอดภัยให้กับสาธารณชน ลูกค้า และพนักงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

เหตุการณ์ PSPS ทำงานอย่างไร

เมื่อการพยากรณ์บ่งชี้ถึงสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้น เราจะเริ่มประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เราจะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อช่วยคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดไฟป่า ติดตามการแจ้งเตือนเฝ้าระวังสภาพอากาศจากบริการสภาพอากาศแห่งชาติ (NWS) อย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินให้เฝ้าระวังตามความจำเป็น

เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของ สภาพอากาศ ต่อเหตุการณ์ PSPS

อ่านเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจดำเนินการ PSPS ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ดูชุดสไลด์ การเตรียมการ PSPS ปี 2020 ของ SCE สำหรับข้อมูลอัปเดตโดยละเอียดเกี่ยวกับการวางแผน PSPS และความพยายามในการบรรเทาของเรา

ไทม์ไลน์การแจ้งเตือน PSPS

การวางแผนและการเฝ้าติดตาม

  • ล่วงหน้า 4-7 วัน: เมื่อเราพบการพยากรณ์สภาพอากาศที่รุนแรง เราจะเริ่มวางแผนสำหรับ PSPS ที่อาจเกิดขึ้น
  • ล่วงหน้า 3 วัน: เราจะส่งการแจ้งเตือนขั้นต้นเกี่ยวกับการตัดไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นไปยังการปกครองส่วนท้องถิ่นและเผ่าชน เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น โรงพยาบาล รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและผู้ให้บริการที่จำเป็นอื่นๆ
  • ล่วงหน้า 2 วัน: เราจะส่งการแจ้งเตือนขั้นต้นถึงลูกค้า และอัปเดตการแจ้งเตือนให้กับการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
  • ล่วงหน้า 1 วัน: เราจะส่งการแจ้งเตือนใหม่ที่ประกอบด้วยข้อมูลตามเวลาที่อัปเดต
  • 1-4 ชั่วโมงก่อนดำเนินการ: เมื่อเป็นไปได้ เราจะส่งการแจ้งเตือนว่าจะมีการตัดไฟฟ้า
SCE Maintenance Crew

เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องและการกลับสู่สภาพเดิม

  • การตัดไฟฟ้า: เราจะส่งการแจ้งเตือนว่ามีการตัดไฟฟ้า
  • การเตรียมพร้อมเพื่อกลับมาจ่ายพลังงานอีกครั้ง: เราจะส่งการแจ้งเตือนก่อนที่จะกลับมาจ่ายพลังงานอีกครั้ง ทีมงานภาคสนามจะตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อตัดสินใจว่าปลอดภัยหรือไม่ที่จะกลับมาจ่ายไฟฟ้า
  • การกลับสู่สภาพปกติของระบบไฟฟ้า: เราจะส่งการแจ้งเตือนว่าไฟฟ้ากลับมาใช้การได้แล้ว
  • PSPS ได้รับการคลี่คลายหมดแล้ว: เราจะส่งการแจ้งเตือนถึงลูกค้าเกี่ยวกับวงจรที่ยกเลิกการพิจารณาดำเนินการ PSPS แล้ว
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: สภาวะที่ผิดปกติหรือเกิดขึ้นฉับพลันอาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้อาจมีการแจ้งเตือนอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลอยู่เสมอ

ฉันจะเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS ได้อย่างไร

เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้

ดูวิธีจัดเตรียมชุดอุปกรณ์สำหรับการดับไฟฟ้า เตรียมที่พักอาศัยของคุณให้พร้อมสำหรับการดับไฟฟ้าในอนาคต และดูแลตนเองให้ปลอดภัยในขณะที่มีการดับไฟฟ้า

หากคุณต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์

หากคุณเป็นลูกค้า พื้นฐานทางการแพทย์ และต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า คุณควรวางแผนเตรียมแหล่งพลังงานสำรอง เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือสถานที่สำรองให้พร้อมไว้สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับเคล็ดลับและทรัพยากรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง โปรดไปที่

 

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายบริการลูกค้า: 1-800-655-4555
ESPAÑOL: 1-800-441-2233
한국어: 1-800-628-3061
中文: 1-800-843-8343
TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
Cambodian: 1-800-843-1309

โทรไปที่ 1-800-655-4555 สำหรับการสนับสนุนลูกค้าในภาษาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงภาษาตากาล็อก อาหรับ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย อาร์มีเนีย ปัญจาบ เปอร์เซีย และญี่ปุ่น

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

คำถามที่พบบ่อย