My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

 

To view the PSPS Impacted Areas map we recommend using the latest version of Safari, Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge.

Class name
ie-error-mesg sce-para-first-top
Expose as Block
No
Expose as Block
No
รับการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง
 

ลงทะเบียนหรืออัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อรับอีเมลหรือข้อความเกี่ยวกับไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ของคุณ รวมถึงเหตุการณ์ PSPS

Expose as Block
No

 

การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ - ฉันได้รับผลกระทบหรือไม่

 

เมื่อมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า เราอาจตัดไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าของเรากลายเป็นแหล่งจุดติดไฟ ดูแผนที่แบบอินเทอร์แอกทีฟด้านล่างเพื่อค้นหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของรถทีมงานชุมชนและศูนย์ทรัพยากรชุมชนของเรา 

 

ดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

 

หากประสบปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง คลิก ที่นี่ เพื่อดูส่วนลดค่าโรงแรม (ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ) สำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเป็นระยะเวลานาน

 

ป้อนที่อยู่ เขต รหัสไปรษณีย์ หรือสถานที่เพื่อดูว่าได้รับผลกระทบหรือไม่

  การตัดไฟฟ้า
 กำลังพิจารณาดำเนินการ PSPS


 พื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า
 ให้บริการโดยวงจรที่ตัดผ่านพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า

หมายเหตุ: วงจรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า แต่ใช้งานวงจรอย่างน้อยหนึ่งวงจรที่ตัดผ่านพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าอาจถูกปิดใช้งานเนื่องจากเหตุการณ์การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

รถทีมงานชุมชน

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

 
Expose as Block
No

*หากมีการตัดไฟฟ้าของคุณ เราจะกลับมาจ่ายไฟฟ้าอีกครั้งทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย และทีมงานได้ตรวจสอบสายไฟแล้ว การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความเสียหายของสายไฟ และเงื่อนไขอื่นๆ อาจส่งผลให้ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถกลับมาให้บริการได้อย่างปลอดภัย หากต้องการทราบสถานะของการดับไฟฟ้า โปรด ลงทะเบียน เพื่อรับการแจ้งเตือน‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ระบบไฟฟ้าอาจกลับสู่สภาพปกติได้เป็นการชั่วคราวเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย

ในระหว่างเหตุการณ์ตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ อาจมีลูกค้าบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบภายในบริเวณที่ไฮไลต์

 


หากไม่เห็นข้อมูลการดับไฟที่นี่  ดูแผนที่การดับไฟฟ้ามาตรฐาน


 

Expose as Block
No

สถานะ PSPS ปัจจุบัน

มีการตัดไฟฟ้า

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน
จากลูกค้า 5 ล้านรายของ SCE:
0  (< 1%)

 

กำลังพิจารณาตัดไฟฟ้า

จากลูกค้า 5 ล้านรายของ SCE:
0 (0%)

 

 

หมายเหตุ:
1) แม้เราจะอัปเดตรายชื่อประเทศที่ได้รับผลกระทบเป็นประจำ แต่ข้อมูลเรียลไทม์อาจล่าช้าหรือมีจำกัด เนื่องจากสภาวะภาคสนามและสภาพอากาศมีพลวัตและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2) จำนวนลูกค้าจะคำนวณตามขอบเขตภายในแต่ละประเทศ หากขอบเขตอยู่ในสองประเทศขึ้นไป ระบบจะนับลูกค้าในแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนนับเกินจริง จำนวนสรุปสุดท้ายสำหรับแต่ละเหตุการณ์จะมีอยู่ในการรายงานหลังเกิดเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ ที่นี่.

 

ทรัพยากรสำหรับลูกค้าในระหว่าง PSPS

รถทีมงานชุมชนและศูนย์ทรัพยากรชุมชนของ SCE พร้อมให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าในระหว่างการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เรามอบการเข้าถึงทีมงานฝ่ายบริการลูกค้า รวมถึงชุดอุปกรณ์การปรับตัวสำหรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล PSPS, อาหารว่าง, น้ำดื่ม, อุปกรณ์เพื่อการปรับตัวขนาดเล็ก และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยปกติ เราจะอัปเดตรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้งและเวลาทำการล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนการตัดไฟฟ้า PSPS ใดๆ ที่อาจมี ทั้งนี้ SCE ดำเนินการตามแนวทางเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานด้านสุขภาพประจำพื้นที่และของรัฐ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง โปรดคลิกที่นี่.

CCV

รถทีมงานชุมชน

 

 
 
 

 

CRC

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

 

 
 
 
 

 

การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยจากไฟป่า

เมื่อมีสภาพอากาศที่อาจเป็นอันตรายในพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดไฟป่า เราอาจจำเป็นต้องสั่งการ PSPS โดยในระหว่างที่มีเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะตัดไฟฟ้าเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟไหม้เพื่อลดภัยคุกคามจากไฟป่า เราตระหนักดีว่าเหตุการณ์ PSPS สร้างความยากลำบากให้กับลูกค้าและชุมชนของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนจำนวนมากต้องทำงานและเรียนหนังสือจากที่บ้านอันเนื่องมาจากภาวะระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เราได้รับสารที่ชัดเจนจากลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และพันธมิตรด้านความปลอดภัยสาธารณะ ว่าบริษัทฯ ต้องดำเนินการมากขึ้นเพื่อลดความจำเป็นในการสั่งการ PSPS ขณะนี้เรากำลังมองหาโอกาสที่จะเร่งการเสริมความแข็งแกร่งของกริดพลังงาน เพื่อลดความจำเป็นในการสั่งการ PSPS รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

เหตุการณ์ PSPS ทำงานอย่างไร

เมื่อการพยากรณ์บ่งชี้ถึงสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้น เราจะเริ่มประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เราจะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อช่วยคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดไฟป่า ติดตามการแจ้งเตือนเฝ้าระวังสภาพอากาศจากบริการสภาพอากาศแห่งชาติ (NWS) อย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินให้เฝ้าระวังตามความจำเป็น

 • เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของ สภาพอากาศ ต่อเหตุการณ์ PSPS
 • อ่านเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจดำเนินการ PSPS ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.
 • สำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ปัจจัยที่พิจารณาในการตัดสินใจดำเนินการ PSPS โปรดไปที่ sce.com/pspsdecisionmaking และอ่านเอกสารทางเทคนิคสำหรับการตัดสินใจ
 • ดู แผนปฏิบัติการ PSPS ของ SCE สำหรับการอัปเดตโดยละเอียดเกี่ยวกับการวางแผน PSPS และความพยายามในการบรรเทาของเรา.

   

ไทม์ไลน์การแจ้งเตือน PSPS

การวางแผนและการเฝ้าติดตาม

 • ล่วงหน้า 4-7 วัน: เมื่อเราพบการพยากรณ์สภาพอากาศที่รุนแรง เราจะเริ่มวางแผนสำหรับ PSPS ที่อาจเกิดขึ้น
 • ล่วงหน้า 3 วัน: เราจะส่งการแจ้งเตือนขั้นต้นเกี่ยวกับการตัดไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นไปยังการปกครองส่วนท้องถิ่นและเผ่าชน เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น โรงพยาบาล รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและผู้ให้บริการที่จำเป็นอื่นๆ
 • ล่วงหน้า 2 วัน: เราจะส่งการแจ้งเตือนขั้นต้นถึงลูกค้า และอัปเดตการแจ้งเตือนให้กับการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
 • ล่วงหน้า 1 วัน: เราจะส่งการแจ้งเตือนใหม่ที่ประกอบด้วยข้อมูลตามเวลาที่อัปเดต
 • 1-4 ชั่วโมงก่อนดำเนินการ: เมื่อเป็นไปได้ เราจะส่งการแจ้งเตือนว่าจะมีการตัดไฟฟ้า
SCE Maintenance Crew

เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องและการกลับสู่สภาพเดิม

 • การตัดไฟฟ้า: เราจะส่งการแจ้งเตือนว่ามีการตัดไฟฟ้า
 • การเตรียมพร้อมเพื่อกลับมาจ่ายพลังงานอีกครั้ง: เราจะส่งการแจ้งเตือนก่อนที่จะกลับมาจ่ายพลังงานอีกครั้ง ทีมงานภาคสนามจะตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อตัดสินใจว่าปลอดภัยหรือไม่ที่จะกลับมาจ่ายไฟฟ้า
 • การกลับสู่สภาพปกติของระบบไฟฟ้า: เราจะส่งการแจ้งเตือนว่าไฟฟ้ากลับมาใช้การได้แล้ว
 • PSPS ได้รับการคลี่คลายหมดแล้ว: เราจะส่งการแจ้งเตือนถึงลูกค้าเกี่ยวกับวงจรที่ยกเลิกการพิจารณาดำเนินการ PSPS แล้ว
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: สภาวะที่ผิดปกติหรือเกิดขึ้นฉับพลันอาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้อาจมีการแจ้งเตือนอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลอยู่เสมอ

ฉันจะเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS ได้อย่างไร

เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้

ดูวิธีจัดเตรียมชุดอุปกรณ์สำหรับการดับไฟฟ้า เตรียมที่พักอาศัยของคุณให้พร้อมสำหรับการดับไฟฟ้าในอนาคต และดูแลตนเองให้ปลอดภัยในขณะที่มีการดับไฟฟ้า

หากคุณต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์

หากคุณเป็นลูกค้า พื้นฐานทางการแพทย์ และต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า คุณควรวางแผนเตรียมแหล่งพลังงานสำรอง เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือสถานที่สำรองให้พร้อมไว้สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับเคล็ดลับและทรัพยากรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง โปรดไปที่

 

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายบริการลูกค้า: 1-800-655-4555
ESPAÑOL: 1-800-441-2233
한국어: 1-800-628-3061
中文: 1-800-843-8343
TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
Cambodian: 1-800-843-1309

โทรไปที่ 1-800-655-4555 สำหรับการสนับสนุนลูกค้าในภาษาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงภาษาตากาล็อก อาหรับ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย อาร์มีเนีย ปัญจาบ เปอร์เซีย และญี่ปุ่น

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

คำถามที่พบบ่อย