การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

 

To view the PSPS Impacted Areas map we recommend using the latest version of Safari, Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge.

Class name
ie-error-mesg sce-para-first-top
Expose as Block
No
Expose as Block
No
รับการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง
 

ลงทะเบียนหรืออัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อรับอีเมลหรือข้อความเกี่ยวกับไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ของคุณ รวมถึงเหตุการณ์ PSPS

Expose as Block
No


การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ - ฉันได้รับผลกระทบหรือไม่

Expose as Block
No

เมื่อสภาพอากาศก่อความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า เราอาจตัดไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าของเรากลายเป็นแหล่งจุดติดไฟ เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องเหล่านี้เรียกว่า การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ดู แผนที่เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง แบบอินเทอร์แอกทีฟของเราเพื่อดูว่าคุณกำลังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่ และเพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งของรถบุคลากรชุมชนและศูนย์ทรัพยากรชุมชนของเรา โดยปกติ เรา กลับมาตรวจสอบที่นี่เพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งและเวลาทำการ ซึ่งโดยทั่วไปจะระบุหรืออัปเดตล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนการตัดไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ โปรดดูแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และโปรแกรมการดูแลลูกค้เหล่านี้ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ


สถานะ PSPS ปัจจุบัน

มีการตัดไฟฟ้า

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน
จากลูกค้า 5 ล้านรายของ SCE:
0  (< 1%)

 

กำลังพิจารณาตัดไฟฟ้า

จากลูกค้า 5 ล้านรายของ SCE:
0 (0%)

 

 

ทรัพยากรสำหรับลูกค้าในระหว่าง PSPS

รถทีมงานชุมชนและศูนย์ทรัพยากรชุมชนของ SCE พร้อมให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าในระหว่างการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เรามอบการเข้าถึงทีมงานฝ่ายบริการลูกค้า รวมถึงชุดอุปกรณ์การปรับตัวสำหรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล PSPS, อาหารว่าง, น้ำดื่ม, อุปกรณ์เพื่อการปรับตัวขนาดเล็ก และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยปกติ เราจะอัปเดตรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้งและเวลาทำการล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนการตัดไฟฟ้า PSPS ใดๆ ที่อาจมี ทั้งนี้ SCE ดำเนินการตามแนวทางเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานด้านสุขภาพประจำพื้นที่และของรัฐ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง โปรดคลิกที่นี่.

 

 

การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยจากไฟป่า

เมื่อมีสภาพอากาศที่อาจเป็นอันตรายในพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดไฟป่า เราอาจจำเป็นต้องสั่งการ PSPS โดยในระหว่างที่มีเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะตัดไฟฟ้าเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟไหม้เพื่อลดภัยคุกคามจากไฟป่า เราตระหนักดีว่าเหตุการณ์ PSPS สร้างความยากลำบากให้กับลูกค้าและชุมชนของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนจำนวนมากต้องทำงานและเรียนหนังสือจากที่บ้านอันเนื่องมาจากภาวะระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เราได้รับสารที่ชัดเจนจากลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และพันธมิตรด้านความปลอดภัยสาธารณะ ว่าบริษัทฯ ต้องดำเนินการมากขึ้นเพื่อลดความจำเป็นในการสั่งการ PSPS ขณะนี้เรากำลังมองหาโอกาสที่จะเร่งการเสริมความแข็งแกร่งของกริดพลังงาน เพื่อลดความจำเป็นในการสั่งการ PSPS รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

เหตุการณ์ PSPS ทำงานอย่างไร

เมื่อการพยากรณ์บ่งชี้ถึงสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้น เราจะเริ่มประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เราจะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อช่วยคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดไฟป่า ติดตามการแจ้งเตือนเฝ้าระวังสภาพอากาศจากบริการสภาพอากาศแห่งชาติ (NWS) อย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินให้เฝ้าระวังตามความจำเป็น

 • เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของ สภาพอากาศ ต่อเหตุการณ์ PSPS
 • อ่านเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจดำเนินการ PSPS ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.
 • สำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ปัจจัยที่พิจารณาในการตัดสินใจดำเนินการ PSPS โปรดไปที่ sce.com/pspsdecisionmaking และอ่านเอกสารทางเทคนิคสำหรับการตัดสินใจ
 • ดู แผนปฏิบัติการ PSPS ของ SCE สำหรับการอัปเดตโดยละเอียดเกี่ยวกับการวางแผน PSPS และความพยายามในการบรรเทาของเรา.

   

ไทม์ไลน์การแจ้งเตือน PSPS

การวางแผนและการเฝ้าติดตาม

 • ล่วงหน้า 4-7 วัน: เมื่อเราพบการพยากรณ์สภาพอากาศที่รุนแรง เราจะเริ่มวางแผนสำหรับ PSPS ที่อาจเกิดขึ้น
 • ล่วงหน้า 3 วัน: เราจะส่งการแจ้งเตือนขั้นต้นเกี่ยวกับการตัดไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นไปยังการปกครองส่วนท้องถิ่นและเผ่าชน เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น โรงพยาบาล รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและผู้ให้บริการที่จำเป็นอื่นๆ
 • ล่วงหน้า 2 วัน: เราจะส่งการแจ้งเตือนขั้นต้นถึงลูกค้า และอัปเดตการแจ้งเตือนให้กับการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
 • ล่วงหน้า 1 วัน: เราจะส่งการแจ้งเตือนใหม่ที่ประกอบด้วยข้อมูลตามเวลาที่อัปเดต
 • 1-4 ชั่วโมงก่อนดำเนินการ: เมื่อเป็นไปได้ เราจะส่งการแจ้งเตือนว่าจะมีการตัดไฟฟ้า
SCE Maintenance Crew

เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องและการกลับสู่สภาพเดิม

 • การตัดไฟฟ้า: เราจะส่งการแจ้งเตือนว่ามีการตัดไฟฟ้า
 • การเตรียมพร้อมเพื่อกลับมาจ่ายพลังงานอีกครั้ง: เราจะส่งการแจ้งเตือนก่อนที่จะกลับมาจ่ายพลังงานอีกครั้ง ทีมงานภาคสนามจะตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อตัดสินใจว่าปลอดภัยหรือไม่ที่จะกลับมาจ่ายไฟฟ้า
 • การกลับสู่สภาพปกติของระบบไฟฟ้า: เราจะส่งการแจ้งเตือนว่าไฟฟ้ากลับมาใช้การได้แล้ว
 • PSPS ได้รับการคลี่คลายหมดแล้ว: เราจะส่งการแจ้งเตือนถึงลูกค้าเกี่ยวกับวงจรที่ยกเลิกการพิจารณาดำเนินการ PSPS แล้ว
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: สภาวะที่ผิดปกติหรือเกิดขึ้นฉับพลันอาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้อาจมีการแจ้งเตือนอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลอยู่เสมอ

ฉันจะเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS ได้อย่างไร

เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้

ดูวิธีจัดเตรียมชุดอุปกรณ์สำหรับการดับไฟฟ้า เตรียมที่พักอาศัยของคุณให้พร้อมสำหรับการดับไฟฟ้าในอนาคต และดูแลตนเองให้ปลอดภัยในขณะที่มีการดับไฟฟ้า

หากคุณต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์

หากคุณเป็นลูกค้า พื้นฐานทางการแพทย์ และต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า คุณควรวางแผนเตรียมแหล่งพลังงานสำรอง เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือสถานที่สำรองให้พร้อมไว้สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับเคล็ดลับและทรัพยากรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง โปรดไปที่

 

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายบริการลูกค้า: 1-800-655-4555
ESPAÑOL: 1-800-441-2233
한국어: 1-800-628-3061
中文: 1-800-843-8343
TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
Cambodian: 1-800-843-1309

โทรไปที่ 1-800-655-4555 สำหรับการสนับสนุนลูกค้าในภาษาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงภาษาตากาล็อก อาหรับ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย อาร์มีเนีย ปัญจาบ เปอร์เซีย และญี่ปุ่น

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Still have questions? Try Ask SCE.

คำถามที่พบบ่อย