Những Lợi Ích của Bình Nước Nóng Tiết Kiệm Năng LượngHiệu Quả Năng Lượng – Đáng Làm Hơn Bao Giờ Hết.

Nhận $30 hoặc nhận đến $200 hồi phí khi quý vị mua bình nước nóng đạt tiêu chuẩn.

Mua một bình nước nóng có hiệu quả năng lượng bằng điện hoặc bình nước nóng vừa bơm nhiệt vừa dùng điện. Nhận $30 hồi phí cho một bình nước nóng có hiệu quả năng lượng bằng điện hoặc nhận đến $200 hồi phí cho một bình nước nóng vừa bơm nhiệt vừa dùng điện, và tiếp tục hưởng lợi ích nhờ tiết kiệm năng lượng và chi phí tiện ích.

Cách Thức Hoạt Động của Chương Trình Hồi Phí cho Bình Nước Nóng Điện của Chúng Tôi


Cách Nộp Đơn


Nộp Đơn

Gửi Đơn Qua Bưu Điện

Kiểm Tra Tình Trạng

Thêm Cách Tiết Kiệm

Hạ Nhiệt Độ Nước

Hạ thấp nhiệt độ đặt sẵn trên bình nước nóng điện và giảm chi phí năng lượng của quý vị. Sau đây là cách để quý vị tự làm:


Lưu Ý: Hãy để thợ có chuyên môn hạ nhiệt độ bình nước nóng dùng khí.

Cách Nhiệt cho Bình Nước Nóng

Bình nước nóng của quý vị


Có thể cần thêm vật liệu cách nhiệt.

Lớp bọc bình nước nóng giảm thất thoát nhiệt. Nó cũng giúp giảm tiêu thụ năng lượng để giữ nhiệt độ nước tới 10%. Bộ bọc bình nước nóng này được bán ở hầu hết các trung tâm bán đồ sửa chữa nhà cửa và tiệm bán kim khí. Bình nước nóng được sản xuất sau năm 1978 có thể đã được cách nhiệt. Xin kiểm tra các hướng dẫn của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn bảo hành trước khi thêm vật liệu cách nhiệt.

Tư Vấn Năng Lượng tại Nhà

Hãy để Home Energy Advisor (Tư Vấn Năng Lượng tại Nhà) giúp quý vị tiết kiệm nhiều hơn.

Hướng Dẫn Năng Lượng tại Nhà

Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng với Home Energy Guide (Hướng Dẫn Năng Lượng tại Nhà) của chúng tôi.