Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Sự An Toàn của Quý Vị là Quan Tâm Hàng Đầu của Chúng Tôi

Tìm thêm video trên kênh YouTube của chúng tôi >

 

 

At Home

Ở Trong Nhà

Sự an toàn rất quan trọng, ôn lại những lời khuyên dùng điện một cách an toàn với bạn bè, hàng xóm và người thân có thể giúp họ sống an lành. Nếu có dây điện rơi xuống đất, hãy tránh xa. Không đến gần hoặc chạm vào đường dây điện này, hoặc chạm vào bất kỳ người nào hoặc vật nào chạm vào đường dây này. Hãy gọi 911 và báo cho nhân viên tổng đài biết có trường hợp khẩn cấp về điện.


NHÀ VÀ SỒ LÀM (PDF)

Stay clear zone, minimum of 10'

Ở Ngoài Ðường

Giữ bong bóng tráng bạc ở trong nhà, không bao giờ thả ngoài trời, vì bong bóng có thể làm mất điện khi chạm vào dây điện. Ðừng cố lấy lại bong bóng hoặc bất kỳ vật nào đang vướng vào dây điện - hãy tránh xa và gọi 911.


Chương Trình và Tài Liệu về Nhận Thức An Toàn Điện (PDF) *NEW
Electrical Safety Flyer (PDF)
Đường Dây Điện (PDF)

At Work

Tại Nơi Làm Việc

Luôn luôn đề cao cảnh giác ở nơi có đường dây điện trên cao. Tránh xa những chỗ có đường dây điện trên cao và các trạm điện ít nhất là 10 feet, và không bao đến gần hoặc chạm vào đường dây điện trên cao hoặc bất kỳ người nào hoặc vật nào chạm vào các đường dây điện này. Khi làm việc gần nơi có dây điện trên cao, "nhìn lên, canh chừng, thì sống". Nếu quý vị có công việc làm gần trạm điện hạ tầng, xin chọn nghề nghiệp kê dưới đây của quý vị để tìm lời khuyên an toàn hữu ích.


Đường Dây Điện (PDF)

 

American Red Cross, PrepareSoCal and Edison International Logo

Chúng tôi cộng tác với Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ để gia tăng sự chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp trong khắp vùng Nam California. Cùng với chúng tôi, PrepareSoCal sẽ giúp cứu mạng nhờ dạy cho mọi người cách giữ an toàn và cách đối phó trong những tình huống khẩn cấp. Tìm hiểu thêm >>