Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

An Toàn và Sẵn Sàng cho California

Chúng tôi có mặt ở đây để giúp bạn và người thân của bạn được an toàn về điện.  Từ việc cần làm gì nếu có một đường dây điện bị hỏng, đến cách

Stay 10 Feet Away From Power Lines

Help keep your loved ones safe. Remember to always stay at least 10 feet away from power lines. Stay aware. Stay Safe.

Downed Power Line? Call 911

Electricity can be dangerous. For safety’s sake, always consider power lines live or energized, and never touch or approach a downed power line.

Downed Power Line? Call 911 Learn More

Before You Dig, Call 811

Whether you’re planting new trees and shrubs, or installing a new fence, give us a call before you dig. When you do, your underground utility lines will be marked for everyone’s safety. This service is free and it’s actually required by law.

ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN BỊ RỚT?

HÃY TRÁNH XA VÀ GỌI 911.

ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN BỊ RỚT? Tìm Hiểu Thêm

Sẵn Sàng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp

Một thảm họa hay trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hộ gia đình của bạn có sẵn sàng không?

Sẵn Sàng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Tìm Hiểu Thêm

Smarter Outlets Are Safer

Ground fault circuit interrupter outlets (GFCIs) are designed to protect against electric shock in kitchens, baths, and places where electricity can come into contact with water. They shut off electricity when needed—and can help save lives. Talk to your electrician to learn more. 

Tham Gia Các Lực Lượng vì Cộng Đồng An Toàn

Chúng ta hợp tác chặt chẽ với công an, cứu hỏa, và các EMT địa phương vì an toàn công cộng là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Từ việc đào tạo an toàn điện cho những người ứng phó đầu tiên cho đến một phương pháp tiếp cận được điều phối viên với việc chia sẻ thông tin, tất cả là để giữ cho các cộng đồng của chúng ta được an toàn.