Web Content Viewer (JSR 286)

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè

Nắng nóng mùa hè có thể gây ra tình trạng quá tải cho hệ thống điện, vì vậy cho phép chúng tôi tắt máy điều hòa không khí của quý vị từ xa trong thời gian có một vài sự kiện năng lượng, và chúng tôi sẽ bù lại lên đến $200* tín dụng hóa đơn mỗi mùa hè.

 

 

 

Cách Thức Hoạt Động

 

Air Conditioner

Khi quý vị tham gia Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè, quý vị tiết kiệm bằng cách tự nguyện cho phép chúng tôi tắt điều hòa không khí lên đến 6 giờ một ngày trong suốt “các sự kiện năng lượng” chúng tôi có thể gọi cho quý vị trong thời điểm nhu cầu về điện tăng cao cực điểm, hoặc các trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi hỗ trợ và lắp đặt một dụng cụ tại điều hòa không khí trong nhà hoặc trung tâm, để ngắt điện từ xa trong các sự kiện năng lượng.
Quý vị có thể chọn mức độ tham gia trong 4 tùy chọn: tiết kiệm nhiều hơn với tùy chọn “mức tiêu chuẩn” của chúng tôi, hoặc chọn mức linh hoạt với tùy chọn “bỏ qua” của chúng tôi, cho phép quý vị lựa chọn không tham gia lên đến 5 ngày sự kiện năng lượng một năm. Sau đó quyết định giữa Tiết Kiệm Tối Đa (100% chu kỳ) hoặc Tiện Nghi Tối Đa (50% chu kỳ).

  Maximum Savings
Cycling: A/C may be shut off for up to 6 hours a day
Maximum Comfort
Cycling: A/C may be shut off for 15 minutes each half hour for up to 6 hours a day
Standard Options Save up to $200* Save up to $100*
Override Options Save up to $100* Save up to $50*
Air Conditioner

When you participate in the Summer Discount Plan, you save by voluntarily allowing us to shut down your A/C for up to 6 hours a day during “energy events” we may call during periods of  high electricity demand, or emergencies. We supply and install a device on your home or central-A/C unit to remotely shut it off during energy events.

You can choose your level of participation from 4 options: Save more with our “standard” option, or choose the flexibility of our “override” option, which lets you opt out of up to 5 energy event days a year. Then decide between Maximum Savings (100% cycling) or Maximum Comfort (50% cycling.)

  Maximum Savings
Cycling: A/C may be shut off for up to 6 hours a day
Maximum Comfort
Cycling: A/C may be shut off for 15 minutes each half hour for up to 6 hours a day
Standard Options Save up to $200* Save up to $100*
Override Options Save up to $100* Save up to $50*

Summer Discount Plan vs.Save Power Days

Two of our most popular savings incentives are Summer Discount Plan and Save Power Days. Each offers a unique way to save energy and earn bill credits: Summer Discount Plan allows us to cycle off only your air conditioning during periods of high demand; Save Power Days gives you the option to reduce energy use during planned events by turning off or unplugging appliances. Occasionally we’ll call a Summer Discount Plan and Save Power Day event on the same day, which means you can save even more! Learn more about Save Power Days and enroll today to maximize your savings during the summer months.

Nhận Tín Dụng Hóa Đơn

Các khoản tín dụng trên hóa đơn điện của quý vị sẽ được dựa trên mức giá hiện tại, kích cỡ của máy điều hòa không khí, chương trình quý vị chọn, và lượng điện quý vị sử dụng. Việc tính toán tín dụng được dựa trên cường độ dòng điện thực tế chính xác cho mỗi máy điều hòa nhiệt độ. Công thức thực tế được sử dụng là: Một Pha (Amps x Volts) / 1,400 + .09 = Tấn.
Các khoản tín dụng hóa đơn Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè của quý vị sẽ được tự động trừ vào bản kê hàng tháng của quý vị từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 1 tháng Mười, bắt đầu chu kỳ hóa đơn của quý vị sau khi chúng tôi lắp đặt, xác nhận, và mở (các) dụng cụ tính chu kỳ trên máy điều hòa không khí của quý vị.
Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các biểu giá sau:
Schedule D (pdf)  
Schedule D-SDP (pdf)

Đo Tổng Năng Lượng

Các khoản tín dụng Net Energy Metering (Đo Tổng Năng Lượng, hay NEM) nhận được theo Schedule NEM có thể bù lại toàn bộ hay một phần các khoản tín dụng của chương trình liên kết tới Chương Trình Tiết Kiệm Mùa Hè.
Sẵn sàng để bắt đầu? Ghi Danh Ngay
Đã ghi danh? Quản Lý Chương Trình của Tôi

Điều Khoản & Điều Kiện

Đọc Điều Khoản & Điều Kiện cho Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè,

Bấm Vào Đây

Quý Vị Có Hợp Lệ?

Để hợp lệ được gia Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè, máy điều hòa không khí của quý vị phải đang hoạt động tốt trong suốt thời gian tham gia chương trình. Cần phải tham gia ít nhất là một năm, ngoại trừ trường hợp thay đổi quyết định do bệnh tật. Nếu quý vị có bất kỳ máy điều hòa không khí nào ở sát mái nhà, quý vị sẽ không hợp lệ để chọn “bỏ qua”.

Người Thuê Nhà
Nếu quý vị là người thuê nhà, quý vị phải có trách nhiệm xác định xem có cần chấp thuận của chủ nhà hay quản lý để lắp đặt và vận hành dụng cụ tính chu kỳ này hay không. Nếu cần, quý vị nhận trách nhiệm xin chấp thuận trước khi gửi đơn cho chúng tôi.

Cân Nhắc về Sức Khỏe
Không khuyến khích tham gia Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè đối với bất cứ ai có vấn đề về sức khỏe liên quan đến nhiệt độ cao. Nếu quý vị có tiêu chuẩn y tế căn bản để được dùng điều hòa không khí theo Schedule MB-E, thì quý vị không hợp lệ để tham gia chương trình.

Sự Kiện Năng Lượng Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè

Mùa hè là lúc giảm tải cho hệ thống điện. Đó là lý do tại sao chương trình giảm giá mùa hè của chúng tôi tắt máy điều hòa không khí của quý vị từ xa trong các sự kiện năng lượng. Chúng tôi có thể gọi đó là sự kiện năng lượng khi đáp ứng các trường hợp khẩn cấp, hệ thống điện quá tải, giá bán buôn năng lượng tăng cao hoặc như là một phần của việc thử nghiệm.
Sự kiện năng lượng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng sẽ không bao giờ kéo dài hơn 6 giờ một ngày (có thể ngoại trừ trường hợp khẩn cấp của hệ thống).
Bất cứ lúc nào, quý vị cũng có thể xem thông tin về các sự kiện năng lượng đang xảy ra.

여기를 클릭

Câu Hỏi Thường Gặp

Quý vị có thắc mắc về Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè? Có thể quý vị thắc mắc không biết có bị mất điện cùng với việc bị tắt máy điều hòa hay không (không), hoặc máy điều hòa không khí có thể bị tắt nhiều hơn một lần trong một ngày hay không (có), hoặc có chi phí để tham gia Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè hay không (không, miễn phí!). Để có câu trả lời cho những câu hỏi này hoặc câu hỏi khác, xin vào xem phần Câu Hỏi Thường Gặp sau đây.

*Số tiền tiết kiệm ước tính đưa ra là khoản tiết kiệm mà một cư dân có thể được hưởng trên máy điều hòa không khí trung tâm 4.5 tấn thông thường. Mức tiết kiệm có thể tăng khi dùng máy lớn hơn và giảm khi dùng máy nhỏ hơn. Số tiền tín dụng tối đa tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng tối thiểu nhất định và thay đổi theo trọng tải của máy điều hòa không khí trung tâm.Tín dụng dựa trên việc ghi danh vào chương trình từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 1 tháng Mười. Ghi danh sau ngày 1 tháng Sáu sẽ có khoản tiết kiệm theo tỷ lệ bắt đầu từ lần đọc đồng hồ điện đầu tiên sau khi đơn đăng ký của quý vị được xét và dụng cụ được lắp đặt và kích hoạt cho quý vị. SCE cũng có thể cắt chu kỳ máy điều hòa không khí của quý vị để kiểm tra hoặc đánh giá. Số tiền tín dụng và tùy chọn chương trình có thể do California Public Utilities Commission (Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California) thay đổi. Khách hàng nhận tiêu chuẩn y tế căn bản được dùng điều hòa không khí theo Schedule MB-E thì không hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Tín dụng Net Energy Metering (Đo Tổng Năng Lượng, hay NEM) được nhận theo Schedule NEM có thể bù toàn bộ hay một phần tín dụng của chương trình liên kết với Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Việc tham gia vào giá biểu Critical Peak Pricing (Giá Nguy Cấp Đỉnh Điểm) cũng có thể giảm khoản tín dụng tối đa này. Việc tham gia này có thể thay đổi, đang chờ quyết định của CPUC. Thông tin này để giúp quý vị hiểu biết về Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè của SCE. Nó không thay thế các biểu giá đã được CPUC chấp thuận. Bất kỳ mâu thuẫn nào giữa tài liệu này và biểu giá của SCE là không cố ý, và sẽ sử dụng biểu giá đó. Vui lòng xem SCE’s Tariff Books (Biểu Giá SCE) để có danh sách đầy đủ các điều khoản và điều kiện của dịch vụ. Chương trình này được khách hàng tiện ích của California tài trợ và được SCE quản lý dưới sự bảo trợ của California Public Utilities Commission (Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California). ©2011 Southern California Edison. Dành mọi bản quyền.

XIN LƯU Ý: Không một đại diện được ủy quyền nào của SCE sẽ yêu cầu quý vị trả tiền cho những lời khuyên về cách tiết kiệm tiền hay năng lượng qua các chương trình của chúng tôi. 

Web Content Viewer (JSR 286)