Web Content Viewer (JSR 286)

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè

Tăng Tín Dụng hay Thoải Mái

Kiếm lên đến $200 tín dụng trên hóa đơn năng lượng của quý vị với Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Các tùy chọn chương trình linh động cho phép quý vị chọn mức độ thoải mái và tiết kiệm của mình. Không mất phí ghi danh hoặc tham gia vào chương trình và quý vị có thể quản lý lựa chọn bất kỳ lúc nào.

 

Sức nóng mùa hè có thể gây căng thẳng cho mạng lưới điện, vì vậy hãy để chúng tôi tắt hay tắt theo chu kỳ máy điều hòa không khí (A/C) trong thời gian nhất định

Cách Hoạt Động

 

Air Conditioner

Khi tham gia vào Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè, quý vị tiết kiệm bằng cách tự nguyện cho phép chúng tôi tắt máy điều hòa không khí lên đến 6 giờ một ngày trong “ngày tiết kiệm năng lượng” mà chúng tôi có thể kêu gọi trong những khoảng thời gian có nhu cầu sử dụng điện cao hoặc trong trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi cung cấp và lắp đặt một dụng cụ trên máy điều hòa không khí trong nhà hoặc máy điều hòa không khí trung tâm của quý vị để tắt máy từ xa trong những ngày kêu gọi tiết kiệm năng lượng.

Quý vị có thể chọn mức độ tham gia từ 4 lựa chọn: Tiết kiệm nhiều hơn với tùy chọn "tiêu chuẩn", hoặc chọn tính linh hoạt của tùy chọn "bỏ qua", cho phép quý vị chọn không tham gia tối đa 5 ngày kêu gọi tiết kiệm điện mỗi năm. Sau đó, quyết định giữa Tiết Kiệm Tối Đa (100% chu kỳ) hoặc Thoải Mái Tối Đa (50% chu kỳ)

Tùy Chọn Chu Kỳ Tiết Kiệm Tối Đa: Có thể tắt A/C lên đến 6 giờ một ngày Chu Kỳ Thoải Mái Tối Đa: Có thể tắt A/C 15 phút trong nửa giờ mỗi 6 giờ một ngày
Tiêu Chuẩn Tiết kiệm lên đến $200* Tiết kiệm lên đến $100*
Bỏ Qua Tiết kiệm lên đến $100* Tiết kiệm lên đến $50*

Kiếm Tiền Tín Dụng Hóa Đơn

Các khoản tín dụng trên hóa đơn điện của quý vị sẽ được tính theo giá biểu hiện tại, kích cỡ điều hòa không khí, chương trình quý vị chọn, và lượng điện quý vị sử dụng. Tính toán tín dụng được dựa trên số liệu thực tế chính xác cho mỗi máy điều hòa không khí. Công thức thực tế được sử dụng là: Pha đơn (Amps x Volts) / 1,400 + .09 = Tấn.
Tín dụng hóa đơn của Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè của quý vị sẽ được tự động tính toán vào bản kê hàng tháng từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 1 tháng Mười, bắt đầu từ chu kỳ hóa đơn sau khi chúng tôi đã lắp đặt, xác minh và kích hoạt (các) dụng cụ tắt mở theo chu kỳ trên máy điều hòa không khí của quý vị.

Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các biểu kê giá này:
Biểu D (pdf)  
Biểu D-SDP (pdf)

Đo Tổng Năng Lượng

Tín dụng Đo Tổng Năng Lượng (NEM) nhận được theo Biểu NEM có thể bù đắp toàn bộ hoặc một phần tín dụng chương trình liên quan đến Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè.

Sẵn sàng để bắt đầu? Ghi Danh Ngay hoặc Đã ghi danh?

Các Điều Khoản & Điều Kiện

Đọc Các Điều Khoản & Điều Kiện cho Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè.

Những Ngày Tiết Kiệm Năng Lượng trong Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè

Mùa hè là thời gian phải giảm tải. Đó là lý do tại sao Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè tắt điều hòa không khí của quý vị từ xa trong những ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi có thể kêu gọi tiết kiệm năng lượng để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, quá tải lưới điện, giá năng lượng bán buôn cao, hoặc một phần của thử nghiệm.

Ngày tiết kiệm năng lượng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm, nhưng sẽ không bao giờ kéo dài hơn 6 giờ một ngày (ngoại lệ trong trường hợp khẩn cấp hệ thống có thể xảy ra).

Quý vị có thể truy cập thông tin về ngày kêu gọi tiết kiệm năng lượng đang xảy ra vào bất kỳ lúc nào.

Hỏi Đáp

Quý vị có thắc mắc về Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè? Có lẽ quý vị đang tự hỏi nhà quý vị có bị tắt hết điện ngoài máy điều hòa không khí hay không (không), hoặc điều hòa không khí của quý vị có tắt nhiều hơn một lần một ngày hay không (có), hoặc có mất phí tham gia Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè hay không (không, miễn phí!). Để xem các câu trả lời cho những câu hỏi này và các câu hỏi khác, vui lòng xem phần Hỏi Đápcủa chúng tôi.

* Số tiền tiết kiệm ước tính là cho khoản tiết kiệm mà cư dân có thể hưởng với một máy điều hòa trung tâm 4.5 tấn. Khoản tiết kiệm có thể tăng với các máy điều hòa không khí lớn hơn và giảm với những máy nhỏ hơn. Khoản tín dụng tối đa phải tuân theo các yêu cầu sử dụng tối thiểu và thay đổi theo trọng tải máy điều hòa trung tâm. Các khoản tín dụng tùy theo việc ghi danh vào chương trình từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 1 tháng Mười. Ghi danh sau ngày 1 tháng Sáu sẽ dẫn đến khoản tiết kiệm theo tỷ lệ bắt đầu từ ngày đọc đồng hồ đầu tiên sau khi đơn của quý vị được xét và dụng cụ được lắp đặt, xác minh và kích hoạt. SCE có thể cần tắt máy điều hòa để lượng định và kiểm tra. Khoản tín dụng và các tùy chọn chương trình có thể thay đổi bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Khách hàng nhận tiêu chuẩn năng lượng theo chương trình y tế căn bản cho điều hòa không khí theo Schedule MB-E không đủ điều kiện để tham gia vào Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Các khoản tín dụng Net Energy Metering (Đo Tổng Năng Lượng, hay NEM) nhận được theo Schedule NEM có thể bù lại toàn bộ hoặc một phần các khoản tín dụng của chương trình liên quan đến Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Việc tham gia vào giá biểu Giá Đỉnh Điểm cũng có thể giảm số tiền tín dụng tối đa. Việc tham gia này có thể thay đổi, tùy theo quyết định của CPUC. Thông tin này bổ sung để hiểu thêm về Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè của SCE. Nó không thay thế cho biểu thuế đã được CPUC thông qua. Bất kỳ mâu thuẫn nào giữa tài liệu này và biểu thuế của SCE là không chủ ý, và sẽ dùng biểu thuế làm chuẩn. Vui lòng tham khảo Cuốn Biểu Thuế của SCE để biết danh sách đầy đủ các điều khoản và điều kiện dịch vụ. Chương trình này được tài trợ bởi khách hàng tiện ích của California và được SCE điều hành, dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. © 2013 Southern California Edison. Dành mọi bản quyền.

XIN LƯU Ý: Không đại diện SCE được ủy quyền nào được yêu cầu quý vị trả tiền tư vấn cách tiết kiệm tiền hoặc năng lượng qua các chương trình chúng tôi.

Web Content Viewer (JSR 286)