Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Câu Hỏi Thường Gặp về Đơn Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California

Câu Hỏi Thường Gặp về Ưu Đãi/Đơn

Hỏi 1. Có sẵn các khoản hồi phí nào và trị giá bao nhiêu?

Đáp. Các khoản hồi phí California Solar Initiative (Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California, hay CSI) thay đổi tùy theo kích cỡ của hệ thống, nhóm khách hàng, hiệu suất và các yếu tố lắp đặt. Ưu đãi giảm xuống theo “các bước” dựa trên số megawatt (MW) trong bảo lưu sáng kiến được xác nhận đưa ra tại khu vực dịch vụ của SCE.

CSI có hai loại ưu đãi cho khách tiêu thụ: (1) Hiệu Suất theo Dự Kiến Mua Lại có Trợ Giá của Bên Bán (EPBB), là ưu đãi cho các dự án năng lượng mặt trời ít hơn 30 kilowatt (kW) và là gói trả tiền một lần, trọn gói, trả trước dựa trên hiệu suất dự kiến của hệ thống năng lượng mặt trời; và (2) Ưu Đãi Hiệu Suất hay (PBI), là ưu đãi dành cho các dự án từ 30 kW đến 1 MW, trả cho khách hàng trong khoảng thời gian 60 tháng và dựa trên sản lượng thực tế của hệ thống phát điện năng lượng mặt trời.

Có sẵn thông tin bổ sung về các khoản ưu đãi tại www.csi-trigger.com.

Hỏi 2. Ai hợp lệ được nhận ưu đãi của chương trình CSI?

Đáp. Tất cả khách hàng SCE, bao gồm cư dân, các doanh nghiệp thương mại, công nghiệp và nông nghiệp, cũng như chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận đều hợp lệ được nộp đơn nhận ưu đãi CSI.

Công trình quy hoạch nhà ở, bao gồm các công trình phát triển nhà mới và nhà tùy chỉnh mới, có thể hợp lệ tham gia chương trình New Solar Homes Partnership (Hợp Tác Nhà Ở Năng Lượng Mặt Trời Mới). Ngoài ra, CSI hiện nay bao gồm Chương Trình Single-Family Affordable Solar Homes (Nhà Biệt Lập Năng Lượng Mặt Trời Giá Thấp, hay SASH) được GRID Alternatives (Giải Pháp Thay Thế ĐIỆN LƯỚI) quản lý trong khu vực dịch vụ của chúng tôi. Mục tiêu của Chương Trình SASH là các chủ nhà hội đủ điều kiện về lợi tức được sử dụng hệ thống quang điện (PV) năng lượng mặt trời.

Hỏi 3. Có sẵn các ưu đãi thuế không?

Đáp. Có. Ngoài các khoản hồi phí có sẵn thông qua CSI, quý vị có thể hợp lệ được tiết kiệm trên hệ thống phát điện năng lượng mặt trời mới của mình với 30% Tín Dụng Thuế Đầu Tư Liên Bang (ITC). Đạo Luật Ổn Định Kinh Tế trong Trường Hợp Khẩn Cấp năm 2008 (Đạo Luật), được cựu Tổng Thống Bush ký vào tháng Mười năm 2008, mở rộng ITC năng lượng mặt trời cư dân và thương mại đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2016, và loại bỏ hạn mức cư dân $2,000 trước đây. Để biết thêm thông tin, xin ghé thăm thư viện DSIRE. Để biết về tình trạng mới nhất về các khoản tín dụng này hoặc bất kỳ khoản tín dụng thuế nào khác, xin liên lạc với Sở Thuế Vụ và/hoặc cố vấn thuế của quý vị.

Hỏi 4. Kỹ nghệ năng lượng mặt trời nào được bao trả theo CSI?

Đáp. Chương trình CSI có sẵn các kỹ nghệ quang điện mặt trời (quang điện gắn trên mái nhà, gắn dưới đất và kết hợp vào tòa nhà), hệ thống thay thế điện không dùng quang học, và hệ thống phát điện không dùng quang điện, có kích cỡ để đáp ứng truyền tải thực tế hoặc dự báo tại chỗ.

Hỏi 5. Có ưu đãi cho hệ thống hâm nước nóng năng lượng mặt trời không?

Đáp. Có. Có sẵn ưu đãi cho khách hàng lắp đặt hệ thống hâm nước nóng năng lượng mặt trời. Để biết thêm thông tin về cách bù lại chi phí lắp đặt bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời, xin ghé vào Trang Mạng Chương Trình Nhiệt Năng CSI.

Hỏi 6. Có sẵn ưu đãi cho các hệ thống năng lượng mặt trời không dùng quang điện không?

Đáp. Ưu đãi CSI có sẵn cho cả các hệ thống thay thế điện và hệ thống phát điện mặt trời, như chảo Dish Stirling, máng xối hình parabol, đĩa và lăng kính, và các hệ thống hội tụ năng lượng mặt trời lên đến 1 MW.

Hỏi 7. Tôi nộp đơn ưu đãi CSI bằng cách nào?

Đáp. Trong hầu hết các trường hợp, nhà thầu thường thay mặt khách hàng gửi đơn đăng ký. Các đơn đăng ký được gửi qua nhiều giai đoạn trước khi được trả tiền – từ Yêu Cầu đến Bảo Lưu đến Hoàn Tất. Các nhà lắp đặt đủ trình độ hiểu được quy trình nộp đơn và lấy lại cho khách hàng nhiều ưu đãi nhất bằng cách điền đơn đúng cách.

Cư dân hay doanh nghiệp thương mại nhỏ có thể nộp đơn qua quy trình đơn giản, có hai bước, trong khi các công trình thương mại lớn hơn phải có thêm một bước quan trọng.

Hỏi 8. Phí nộp đơn là bao nhiêu?

Đáp. Các công trình cho cư dân và các công trình khác sử dụng dưới 10 kW thì không mất phí. Đối với những đơn không phải của cư dân và các công trình sử dụng trên 10 kW, phí nộp đơn là khoản tiền tiêu chuẩn dựa trên kích cỡ của hệ thống (CEC-AC). Phí nộp đơn phải được trả bằng chi phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày Yêu Cầu Bảo Lưu đến khi đơn có hiệu lực. Phí nộp đơn sẽ được trả lại cho người nộp đơn sau khi hệ thống năng lượng mặt trời kết nối tới lưới điện. Xin tham khảo Sổ Tay Chương Trình CSI để đọc thêm về các quy định liên quan đến phí nộp đơn. Tiêu chuẩn kích cỡ hệ thống (CEC_AC) của phí nộp đơn như sau:

Phí Nộp Đơn

kW

Phí

10 - 50

$1,250

51-100

$2,500

101 - 250

$5,000

251 - 500

$10,000

501 - 1,000

$20,000

Hỏi 9. Tôi có thể kiểm tra tình trạng đơn của mình bằng cách nào?

Đáp. Nhà lắp đặt có thể đều đặn thông báo tình trạng đơn của quý vị. Quý vị cũng có thể xem chi tiết đơn của mình trên mạng tại www.powerclerk.com.

Hỏi 10. Quy trình xét đơn mất bao lâu?

Đáp. SCE cố gắng xác nhận các yêu cầu bảo lưu cho cả cư dân và không phải cư dân trong vòng ít hơn 30 ngày. Thời gian xét đơn phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tốc độ mà người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu thêm thông tin hoặc chỉnh sửa đơn.

Để chắc chắn đơn của quý vị được xét nhanh chóng, hãy nhớ kiểm tra để biết chắc đơn của quý vị không mắc phải các lỗi thông thường sau: thiếu bản kiểm toán tiết kiệm năng lượng; thiết bị được kê khai không khớp với bản in công cụ tính toán EPBB; thiếu bản sao hợp đồng mua và lắp đặt hệ thống đã thực hiện; thiếu (các) chữ ký; và chưa điền đầy đủ hoặc thiếu giấy tờ.

Khách hàng cư dân và không phải cư dân cải tiến hệ thống có thời gian bảo lưu 12 tháng để hoàn tất công trình. Các công trình xây dựng không phải cư dân mới và công trình miễn thuế lớn hơn (>10kW) có thể được cho phép có quãng thời gian bảo lưu 18 tháng.

Hỏi 11. SCE có các lớp học về hệ thống quang điện năng lượng mặt trời không?

Đáp. SCE có các lớp học cho Nhà Thầu và Khách Hàng Doanh Nghiệp tại Trung Tâm Giáo Dục Năng Lượng ở Irwindale và có các lớp học miễn phí cho cư dân trên khu vực dịch vụ của mình. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào www.sce.com/solartraining.

Hỏi 12. Tôi có cần phải xin giấy phép xây dựng không?

Đáp. Có thể quý vị phải xin phép, nhưng quý vị nên liên lạc với cơ quan có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng tại thành phố hay quận để xác định các yêu cầu của địa phương mình. Thông thường, các nhà thầu sẽ thay mặt khách hàng làm việc này.

Hỏi 13. Làm sao tôi có thể tìm được nhà thầu lắp đặt năng lượng mặt trời tin cậy?

Đáp. Nhà thầu đủ trình độ là quan trọng để có được hệ thống năng lượng mặt trời hiệu quả nhất cho nhà hay doanh nghiệp của quý vị. Hãy chọn một nhà thầu lắp đặt uy tín bằng cách phỏng vấn và lấy hồ sơ dự thầu của ít nhất ba nhà thầu lắp đặt tiềm năng trước khi đưa ra lựa chọn của mình.

Trang Mạng của Ủy Ban Năng Lượng California có danh sách các nhà thầu lắp đặt năng lượng mặt trời đã đăng ký hợp lệ để nộp đơn xin hưởng các khoản hồi phí CSI www.californiasolarstatistics.com/search/contractor/.

Ngoại trừ các hệ thống tự lắp đặt, tất cả các hệ thống phải được lắp đặt bởi nhà thầu California có giấy phép hành nghề phù hợp theo các quy tắc và quy định được California Contractors State Licensing Board (Hội Đồng Cấp Phép cho Nhà Thầu Tiểu Bang California) thông qua. Tất cả các hệ thống phải được lắp đặt phù hợp với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất và tất cả các tiêu chuẩn trong luật áp dụng về điện và xây dựng.

Hỏi 14. Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?

Đáp. Để biết thêm thông tin về “chuyển sang dùng năng lượng mặt trời,” hãy ghé vào  www.sce.com/csi hoặc www.gosolarcalifornia.ca.gov.

Hỏi 14. Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?

Đáp. Để biết thêm thông tin về “chuyển sang dùng năng lượng mặt trời,” hãy ghé vào  www.sce.com/csi hoặc www.gosolarcalifornia.ca.gov.

Câu Hỏi Thường Gặp về NEM & Kết Nối

Hỏi 1. Khi hệ thống năng lượng mặt trời do CSI tài trợ của tôi đã được lắp đặt, có phải tôi sẽ bị “cắt khỏi điện lưới” không?

Đáp. Không. Chương Trình CSI chỉ cung cấp ưu đãi cho các hệ thống năng lượng mặt trời nối vào điện lưới, do đó những người tham gia CSI không phải là bị cắt khỏi điện lưới; đúng hơn là, hệ thống của họ sản xuất ra điện truyền ngược trở lại lưới điện, rồi sau đó họ có thể lấy lượng điện này ra sử dụng bất cứ khi nào các hệ thống của họ không tạo ra năng lượng.

Hỏi 2. Các tiêu chuẩn kết nối tiện ích là gì?

Đáp. Kết nối hệ thống năng lượng mặt trời của quý vị với lưới điện tiện ích đòi hỏi quý vị phải ký hợp đồng kết nối. SCE đã soạn bản hợp đồng kết nối tiêu chuẩn bao gồm các điều khoản và điều kiện mà theo đó hệ thống năng lượng mặt trời của quý vị sẽ được kết nối với điện lưới, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo an toàn và chất lượng điện. Hãy xem đơn đăng ký và thông tin bổ sung tại đây.

Hỏi 3. Đo tổng năng lượng (NEM) là gì?

Đáp. Đo tổng năng lượng(NEM) là biểu giá được lập ra để mang lại lợi ích cho những khách hàng SCE tự phát điện cho mình. Tìm hiểu thêm về Đo Tổng Năng Lượng.

Hỏi 1. Khi hệ thống năng lượng mặt trời do CSI tài trợ của tôi đã được lắp đặt, có phải tôi sẽ bị “cắt khỏi điện lưới” không?

Đáp. Không. Chương Trình CSI chỉ cung cấp ưu đãi cho các hệ thống năng lượng mặt trời nối vào điện lưới, do đó những người tham gia CSI không phải là bị cắt khỏi điện lưới; đúng hơn là, hệ thống của họ sản xuất ra điện truyền ngược trở lại lưới điện, rồi sau đó họ có thể lấy lượng điện này ra sử dụng bất cứ khi nào các hệ thống của họ không tạo ra năng lượng.

Hỏi 2. Các tiêu chuẩn kết nối tiện ích là gì?

Đáp. Kết nối hệ thống năng lượng mặt trời của quý vị với lưới điện tiện ích đòi hỏi quý vị phải ký hợp đồng kết nối. SCE đã soạn bản hợp đồng kết nối tiêu chuẩn bao gồm các điều khoản và điều kiện mà theo đó hệ thống năng lượng mặt trời của quý vị sẽ được kết nối với điện lưới, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo an toàn và chất lượng điện. Hãy xem đơn đăng ký và thông tin bổ sung tại đây.

Hỏi 3. Đo tổng năng lượng (NEM) là gì?

Đáp. Đo tổng năng lượng(NEM) là biểu giá được lập ra để mang lại lợi ích cho những khách hàng SCE tự phát điện cho mình. Tìm hiểu thêm về Đo Tổng Năng Lượng.