Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California

Tiết Kiệm Khi Dùng Năng Lượng Mặt Trời

THÔNG TIN MỚI NHẤT: Lúc này, chúng tôi có quá nhiều đơn trong Danh Sách Chờ Đợi để ghi danh đầy đủ cho số tiền khích lệ còn lại. Vì thế, vào Thứ Sáu, ngày 4 tháng Tư, 2014 chúng tôi tạm ngừng Danh Sách Chờ Đợi và sẽ không nhận thêm đơn mới cho chương trình CSI Cho Cư Dân.

Tiết Kiệm Tiền Nhờ Năng Lượng Mặt Trời

Thông qua chương trình Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California, quý vị có thể nhận các khoản tiền hoàn phí bằng cách lắp đặt một hệ thống phát điện dùng năng lượng mặt trời đủ điều kiện tại nhà.

Chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời có thể mang lại lợi ích. Lắp đặt một hệ thống phát điện dùng năng lượng mặt trời hợp lệ tại nhà có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền trên hóa đơn điện và giảm tổng lượng khí thải các-bon của quý vị. Trước hết, xác định xem loại hệ thống năng lượng mặt trời nào đáp ứng nhu cầu của quý vị nhiều nhất. Sau đó, hãy tận dụng các khoản hoàn phí của chương trình Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California và tận hưởng những khoản tiền tiết kiệm được.

Tìm hiểu thêm về Chương Trình Sáng Tạo Năng Lượng Mặt Trời California tại www.gosolarcalifornia.ca.govtìm nhà thầu.

Có thắc mắc? Vui lòng xem phần Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) của chúng tôi.