Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời

Khai Thác Năng Lượng Mặt Trời

Hệ thống quang điện (PV) hút ánh sáng mặt trời và chuyển hóa thành điện.

Tiết Kiệm Khi Dùng Năng Lượng Mặt Trời

Nhờ Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời, quý vị có thể nhận khoản hồi phí bằng cách lắp đặt một hệ thống tạo ra năng lượng mặt trời hội đủ điều kiện tại nhà.

Chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời có thể mang lại nhiều lợi ích. Lắp đặt một hệ thống tạo ra năng lượng mặt trời hội đủ điều kiện tại nhà có thể giúp quý vị trên tiết kiệm hóa đơn điện và giảm khí thải. Trước tiên, xem loại hệ thống năng lượng mặt trời nào đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mình; sau đó, lợi dụng các khoản hồi phí Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời và bắt đầu tiết kiệm.

Tìm hiểu thêm về Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời tại www.gosolarcalifornia.ca.gov và tìm nhà thầu tại www.californiasolarstatistics.com/search...

Khoản Ưu Đãi về Quang Điện (PV)

Sử dụng công nghệ quang điện để khai thác năng lượng mặt trời, tạo ra điện cho chính mình và quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận hồi phí Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời khi mua và lắp đặt thiết bị. Quý vị cũng hội đủ điều kiện để có Đo Tổng Năng Lượng, cho quý vị khoản tín dụng cho lượng điện tạo ra từ hệ thống năng lượng mặt trời của mình. Việc khởi đầu dễ dàng hơn quý vị tưởng, và khi hệ thống đã được lắp đặt, quý vị sẽ nhận được một khoản hồi phí và tín dụng khấu trừ hóa đơn, có thể làm quý vị băn khoăn sao không “chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời” sớm hơn.

Khoản Ưu Đãi về Quang Điện (PV) Tìm Hiểu Thêm
Ưu Đãi Được Áp Dụng Thế Nào

Trong hầu hết mọi trường hợp, các khoản hồi phí khi lắp đặt hệ thống quang điện mặt trời hội đủ điều kiện tại nhà quý vị là tùy theo năng suất dự kiến của thiết bị mới. Hồi phí được trả theo “các bậc,” có nghĩa là càng mua và lắp đặt nhiều hệ thống năng lượng mặt trời, số tiền hồi phí có sẵn giảm xuống, vì vậy quý vị nên nộp đơn sớm để tiết kiệm được nhiều nhất. Khi đơn bảo lưu CSI của quý vị được nộp và chấp thuận, chúng tôi sẽ bảo lưu khoản hồi phí của quý vị, khoản tiền này quý vị sẽ nhận sau khi việc lắp đặt hoàn thành và mọi mẫu đơn cũng như tài liệu đã được nộp đầy đủ.

Xem mức hồi phí hiện tại, bấm vào đây.

Thiết Bị Có Hợp Lệ?

Nếu quý vị là khách hàng của SCE, có mái nhà hướng nam hoặc tây nam không bị che khuất,  quý vị có thể đủ tiêu chuẩn để lắp đặt hệ thống tạo năng lượng mặt trời. Làm cho căn nhà của quý vị tiết kiệm càng nhiều năng lượng càng tốt trước khi chuyển sang dùng năng lượng mặt trời là bước quan trọng đầu tiên.

Chọn nhà thầu hội đủ điều kiện, được cấp giấy phép lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời là điều quan trọng để có hệ thống năng lượng mặt trời hiệu quả nhất cho căn nhà của quý vị. Thông thường, nhà thầu sẽ đại diện cho quý vị làm đơn nhận hồi phí CSI và Đo Tổng Năng Lượng, và sắp xếp để hệ thống của quý vị kết nối vào điện lưới.

Số tiền hồi phí của quý vị phụ thuộc vào hệ thống mới của quý vị được dự kiến tạo ra bao nhiêu điện và “bậc” CSI vào lúc quý vị nộp đơn. Các khoản hồi phí giảm theo thời gian, vì vậy càng nộp đơn sớm, quý vị có thể càng dễ được hợp lệ để nhận khoản tiền này.

Cách Nộp Đơn: Step 1

Quy trình nộp đơn xin ưu đãi theo Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời gồm có 2 bước. Quý vị sẽ phải điền đầy đủ và và gửi tất cả các mẫu đơn và tài liệu được yêu cầu.

Step 1: Yêu Cầu Giữ Chỗ
Xin vui lòng lấy, điền đầy đủ rồi nộp các mẫu đơn và tài liệu được liệt kê sau đây.

Bước 2: Xác Nhận & Yêu Cầu Trả Ưu Đãi
  • Xin vui lòng lấy, điền đầy đủ rồi nộp các mẫu đơn và tài liệu được liệt kê sau đây.
  • Mẫu Đơn Yêu Cầu Trả Ưu Đãi đã điền đầy đủ có Chữ Ký Gốc – Xin vui lòng gửi đơn này bằng PowerClerk
  • Bản sao Hợp Đồng PMRS Đã Thực Hiện hoặc Tài Liệu Miễn Giới Hạn Chi Phí PMRS
    Bản Tính Toán Kích Cỡ Hệ Thống Sửa Đổi (nếu áp dụng)
  • *MỚI* Mẫu Giấy Chứng Nhận Đã Ký Tại Hiện Trường (Excel)
  • Bản sao Báo Cáo Hiệu Quả Năng Lượng (EPBB tòa nhà Thương Mại Hiện Hữu > 100,000 ft. vuông và Tiêu Chuẩn < 75)
    Bản sao Hợp Đồng PDP (Chỉ Dành Cho PBI)
Câu hỏi thường gặp.

Có câu hỏi?hãy xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi." FAQs.