Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Tái Chế Tủ Lạnh

Thưởng Thức Những Lợi Ích của Việc Tái Chế


Kiếm tiền khi tái chế tủ lạnh hay tủ đá của quý vị và nhận $50 ngay

Cách Thức Hoạt Động của Chương Trình Tái Chế Tủ Lạnh/Tủ Đá của Chúng Tôi

Chúng tôi

 • Chở tủ lạnh hay tủ đá cũ, nhưng vẫn chạy của quý vị đi bỏ miễn phí.
 • Tháo dỡ tủ theo cách an toàn cho môi trường.Chất làm lạnh Chlorofluorocarbon (CFC), thủy ngân, bọt polyurethane cách nhiệt có CFC 11, kính, và dầu được loại bỏ trước khi tái chế kim loại và nhựa.

Quý vị

 • Giảm sử dụng năng lượng đi một nửa với kiểu tủ mới, tiết kiệm năng lượng – tiết kiệm lên đến $105 một năm.
 • Tiết kiệm lên đến $180 một năm* khi bỏ đi tủ không dùng tới.
 • Nhận $50 (hoặc góp số tiền được trừ thuế cho Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng, giúp khách hàng khó khăn trả hóa đơn tiện ích của họ).
 • Tránh bực bội khi phải đi tìm nơi vứt bỏ đồ gia dụng cũ của quý vị.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin về Chương Trình Tái Chế Tủ Lạnh và Tủ Đá, xin liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại1-800-234-9722
Thứ Hai – thứ Sáu, 7:00 giờ sáng đến 6:00 giờ chiều

Thứ Bảy, 7:00 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều.


Khiếm Thính:

1-800-352-8580 (đường dây TDD)

Các ngày trong tuần: 8:00 giờ sáng – 5:00 giờ chiều

Cách Tham Gia

Quý vị có thể hội đủ tiêu chuẩn nếu

 • Quý vị là khách hàng của SCE.
 • Đồ dùng ở tại địa chỉ dịch vụ SCE của quý vị.
 • Đồ vẫn còn dùng được vào lúc đến chở đi bỏ.
 • Kích cỡ của tủ lạnh hay tủ đá phải từ 10 đến 32 ft

Apply Today

 

Apply

For more information, download the Refrigerator & Freezer Recycling fact sheet.

Tư Vấn Năng Lượng tại Nhà

Hãy để Tư Vấn Năng Lượng tại Nhàgiúp quý vị tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn.

Hướng Dẫn Năng Lượng tại Nhà

Hãy tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng với Hướng Dẫn Năng Lượng tại Nhà.

 • Các đối tác tái chế được chúng tôi chấp thuận là ARCA và JACO Environmental
 • Phải có người lớn từ 18 tuổi trở lên ở nhà vào lúc đến chở tủ lạnh đi bỏ
 • Chỉ nhận tối đa hai tủ lạnh hoặc tủ đá cho mỗi nơi (tức là, gia đình, số căn hộ), mỗi năm
 • Chương Trình Tái Chế Tủ Lạnh và Tủ Đá được cung cấp theo thứ tự khách hàng nào đến trước và có hiệu lực cho đến khi hết ngân quỹ hay chương trình kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2013 hay chương trình được California Public Utilities Commission (Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California) chấm dứt hoạt động
 • Chương trình này được khách hàng tiện ích của California tài trợ và Southern California Edison quản lý dưới sự bảo trợ của California Public Utilities Commission (Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California)
 • Không bắt buộc khách hàng phải mua bất kỳ dịch vụ nguyên phí hoặc dịch vụ khác không được chương trình này tài trợ

*Tiết kiệm dựa trên số liệu năm 2010, giả định việc sử dụng và các điều kiện trung bình. Tiết kiệm thực tế có thể khác nhau.