Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Tái Chế Tủ Lạnh

Nhận Tiền Thưởng Khi Tái Chế


Nhận $50 khi đem tủ lạnh hoặc tủ đá cũ, nhưng vẫn chạy của quý vị đi tái chế.

Cách Thức Hoạt Động của Chương Trình Tái Chế Tủ Lạnh/Tủ Ðá

Chúng tôi

 • Chở tủ lạnh hoặc tủ đá cũ nhưng còn chạy của quý vị đi bỏ miễn phí.
 • Tháo dỡ tủ theo cách an toàn cho môi trường. Chlorofluorocarbon (CFC) làm lạnh, thủy ngân, nhựa cách điện polyurethane bọt CFC 11, thủy tinh, và dầu được loại bỏ trước khi đem kim loại và nhựa đi tái chế.

Quý Vị

 • Giảm mức sử dụng năng lượng đi một nửa nhờ loại tủ mới, tiết kiệm điện – tiết kiệm lên đến $105 mỗi năm.
 • Tiết kiệm đến $180 mỗi năm* nhờ bỏ đi tủ dư dùng.
 • Nhận $50 (hoặc tặng từ thiện được trừ thuế cho Energy Assistance Fund (Quỹ Hỗ trợ Năng lượng), giúp những khách hàng nghèo trả tiền hóa đơn tiện ích).
 • Tránh rắc rối khi phải tìm nơi để vứt bỏ máy cũ của quý vị.

Liên lạc với Chúng tôi

Để biết thêm tin tức về tham gia Chương trình Tái Chế Tủ Lạnh và Tủ Đá, xin liên lạc với chúng tôi tại1-800-234-9722
Thứ Hai–Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng–6 giờ chiều,
và Thứ Bảy, từ 7 giờ sáng–3:30 giờ chiều.
Khiếmthính:

1-800-352-8580 (đường dây TDD)

Ngày trong tuần: từ 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Làm sao để Tham gia

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nếu

 • Quý vị là khách hàng của SCE.
 • Đồ gia dụng nằm tại địa chỉ có dịch vụ SCE của quý vị.
 • Đồ gia dụng vẫn chạy tốt vào lúc nhân viên tới chở đi.
 • Các tủ lạnh hoặc tủ đá có cỡ từ 10-32 feet khối

Nộp Ðơn Hôm Nay

 

Apply

Để biết thêm thông tin, tải xuống Refrigerator & Freezer Recycling fact sheet.

Hoàn Tiền cho Tủ Lạnh hiệu ENERGY STAR®


Mua tủ lạnh mới, đủ tiêu chuẩn Tiết Kiệm Năng Lượng Nhất của ENERGY STAR®nhận ngay đến $75.

Hoàn Tiền cho Nhà Quý Vị

Nghĩ đến việc nâng cấp đồ gia dụng? Tiết kiệm tối đa bằng cách lợi dụng các chương trình hoàn tiền và tiết kiệm của chúng tôi để giúp quý vị tiết kiệm trên hóa đơn điện của mình.

Tìm Hiểu Thêm

 • ARCA and JACO Environmental là các đối tác tái chế được chúng tôi chấp thuận
 • Một người lớn 18 tuổi trở lên phải có mặt ở nhà vào lúc nhân viên tới chở đồ gia dụng đi bỏ
 • Mỗi năm, mỗi hộ gia đình chỉ được bỏ tối đa hai tủ lạnh hoặc tủ đá (ví dụ, hộ gia đình, căn #)
 • Chương Trình Tái Chế Tủ Lạnh và Tủ Đá được cung cấp theo thứ tự khách hàng nào đến trước và có hiệu lực cho đến khi hết quỹ hoặc khi chương trình kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2013, hoặc khi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California chấm dứt chương trình
 • Chương trình này được tài trợ bởi khách hàng tiện ích California và được Southern California Edison quản lý, dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California
 • Khách hàng không bắt buộc phải mua bất kỳ dịch vụ toàn phần, hoăc dịch vụ nào khác không phải do chương trình này tài trợ

*Các khoản tiết kiệm dựa trên dữ liệu năm 2010, với giả định và điều kiện sử dụng trung bình. Khoản tiết kiệm thực tế có thể khác.