Web Content Viewer (JSR 286)

Tái Chế Tủ Lạnh

Tận Hưởng Lợi Ích Của Việc Tái Chế

Chỉ cần tái chế tủ lạnh hay tủ đá cũ còn sử dụng được thì quý vị sẽ được nhận $50.

Cách Thức Hoạt Động Của Chương Trình Tái Chế Tủ Lạnh/Tủ Đá

Chúng tôi

 • Chở tủ lạnh hay tủ đá cũ của quý vị đi bỏ miễn phí
 • Tháo rời tủ lạnh hay tủ đá một cách an toàn cho môi trường. Chất làm lạnh Chlorofluorocarbon (CFC), thủy ngân, bọt cách nhiệt polyurethane có CFC 11, kính, và dầu được lấy ra trước khi tái chế kim loại và nhựa

Quý Vị

 • Cắt giảm một nửa năng lượng quý vị dùng với tủ lạnh hay tủ đá tiết kiệm năng lượng mới — tiết kiệm lên tới $105 mỗi năm
 • Tiết kiệm lên tới $180 mỗi năm* bằng cách vứt bỏ đi tủ lạnh hay tủ đá dư dùng
 • Nhận $50 (hoặc góp số tiền khấu trừ thuế đó cho Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng, để giúp đỡ khách hàng thiếu thốn thanh toán hóa đơn tiện ích của họ)
 • Tránh sự bực mình khi phải tìm nơi vứt bỏ đồ gia dụng cũ của quý vị

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin về cách tham gia Chương Trình Tái Chế Tủ Lạnh Và Tủ Đá, liên lạc với chúng tôi theo số

1-800-234-9722
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng tới 6 giờ chiều


Thứ Bảy, 7 giờ sáng tới 3:30 chiều


Người Khiếm Thính:

1-800-352-8580 (đường dây TDD)


Ngày trong tuần: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

 

Cách Thức Tham Gia

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nếu

 • Quý vị là khách hàng SCE
 • Đồ gia dụng ở tại địa chỉ dịch vụ SCE của quý vị
 • Đồ gia dụng vẫn còn sử dụng được vào lúc chúng tôi tới chở đi
 • Kích thước của tủ lạnh hay tủ đá là 10 tới 32 ft khối

Nộp Đơn Ngay Hôm Nay

 

Apply

Để biết thêm thông tin, hãy tải xuống tờ thông tin Tái Chế Tủ Lạnh & Tủ Đá.

Hoàn Phí Tủ Lạnh ENERGY STAR®


Mua tủ lạnh mới, đủ tiêu chuẩn ENERGY STAR® Tiết Kiệm Điện Nhiều Nhất và nhận lên tới $75 ngay.

Hoàn Phí Cho Nhà Quý Vị

Đang nghĩ về việc nâng cấp đồ gia dụng của mình? Tiết kiệm tối đa bằng cách tận dụng nhiều chương trình hoàn phí và tiết kiệm mà chúng tôi có để trợ giúp quý vị tiết kiệm tiền trên hóa đơn điện của mình.

 • Những nhà hợp tác tái chế được phê chuẩn của chúng tôi là ARCA và JACO Environmental
 • Phải có người lớn từ 18 tuổi trở lên ở nhà khi chúng tôi tới chở đồ gia dụng đi bỏ
 • Giới hạn chở đi bỏ hai chiếc tủ lạnh hay tủ đá cho mỗi địa chỉ (thí dụ, gia đình, số căn hộ), mỗi năm
 • Chương Trình Tái Chế Tủ Lạnh Và Tủ Đá được cung cấp theo thứ tự ai đến trước, được phục vụ trước và có hiệu lực cho tới khi hết ngân quỹ hay chương trình được kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2014 hay được chấm dứt bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California
 • Chương trình này được tài trợ bởi khách hàng tiện ích của California và được Southern California Edison quản lý dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California
 • Khách hàng không bắt buộc phải mua bất kỳ dịch vụ nguyên phí hoặc các dịch vụ khác không được tài trợ bởi chương trình này

*Khoản tiết kiệm được dựa trên các con số của năm 2010, giả định việc sử dụng và các điều kiện trung bình. Khoản tiết kiệm thực tế có thể khác nhau.

Web Content Viewer (JSR 286)