Web Content Viewer (JSR 286)

Hồi Phí & Khuyến Khích: Tiết Kiệm Có Lợi

Image of home with technology equipment

Thông Tin Quản Lý Năng Lượng

Sử dụng công nghệ giúp quý vị tiết kiệm năng lượng tại nhà. Tìm đầy đủ thông tin quý vị cần, tất cả ở một chỗ. Ghé thăm Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng cho các sản phẩm thông minh, các chương trình thông minh và các công cụ thông minh.

Digital thermostat

Hồi Phí Nhiệt Kế Thông Minh Lên đến $125

Ghi danh một nhiệt kế thông minh hội đủ điều kiện trong chương trình Ngày Tiết Kiệm Điện với một trong những nhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện của chúng tôi. Nếu quý vị là khách hàng của SCE và SoCalGas ®, quý vị sẽ nhận được khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn $125 của SCE khi ghi danh thành công. Nếu quý vị là khách hàng của SCE, nhưng không phải là khách hàng của SoCalGas, quý vị sẽ nhận được khoản tín dụng $75 từ SCE.

Nhãn Hiệu Nhiệt Kế Thông Minh Đủ Điều Kiện

Xem Tờ Thông Tin

Điều Khoản & Điều Kiện

 

Access daily cost and billing info with your Home Area Network device.

$25 Hồi Phí trên Mạng Lưới Khu Vực Gia Cư hoặc Thương Mại

Đưa ra các lựa chọn khôn ngoan về cách thức quý vị sử dụng năng lượng với mạng lưới khu vực gia cư hoặc thương mại (HAN). Xem dữ liệu sử dụng gần với thời gian thực và truy cập vào thông tin chi phí hàng ngày và hóa đơn. Tìm Hiểu Thêm.

 

Hoàn phí $200 cho Động Cơ & Máy Bơm Nước Hồ Bơi Đa Tốc Độ Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Hồi Phí Máy Bơm & Động Cơ Hồ Bơi Tốc Độ Biến Thiên

Nếu có hồ bơi ở nhà riêng, quý vị có thể nhận được khoản hồi phí $200 để thay một máy bơm tốc độ đơn hoặc đôi với Kiểu Máy Bơm và Động Cơ Hồ Bơi Tốc Độ Biến Thiên. Tải Xuống Thông Tin Hồi Phí HEER để tìm hiểu thêm về các yêu cầu để được nhận hồi phí. Đã có đơn đăng ký chờ xét duyệt? Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị.

Tài Liệu về Bơm Hồ Bơi của SCE >

Ghi Danh Ngay

Xem các Kiểu Đủ Điều Kiện & Thông Tin Nhà Thầu Ẩn các Kiểu Đủ Điều Kiện & Thông Tin Nhà Thầu

Danh Sách Máy Bơm và Động Cơ Hồ Bơi Tốc Độ Biến Thiên Đủ Điều Kiện $200

Hoàn Phí tới $400 cho Quạt Hơi Nước Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Hồi Phí Quạt Hơi Nước

Hệ thống quạt hơi nước là một giải pháp thay thế hiệu quả cao cho máy điều hòa không khí trung tâm truyền thống, và hoạt động tốt nhất với khí hậu khô nóng như ở miền Nam California. Nếu quý vị mua và lắp một Quạt Hơi Nước đủ tiêu chuẩn, quý vị có thể được nhận $300 hồi phí. Thêm một số bộ giảm chấn hoặc cửa chớp mới với Quạt Hơi Nước và quý vị có thể được nhận $400 hồi phí. Tải Xuống Thông Tin Hồi Phí HEER để tìm hiểu thêm về các yêu cầu hồi phí. Đã có đơn đăng ký đang chờ xét duyệt? Kiểm tra tình trạng của quý vị.

Ghi Danh Ngay

Xem Danh Sách các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện Ẩn Danh Sách các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện

Danh Sách Quạt Hơi Nước Tiết Kiệm Năng Lượng Đủ Điều Kiện $300 hoặc $400

Bình Nước Nóng và Bơm Nước chạy Điện và Gas Hoàn Phí tới $200 Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Sưởi và Bình Nước Nóng chạy Điện

Có khoản hồi phí $200, hãy mua và lắp đặt kiểu Sưởi và Bình Nước Nóng chạy Điện Đủ Điều Kiện có Hệ Số Năng Lượng 2.0 hoặc cao hơn. Tải Xuống Thông Tin Hồi Phí HEER để tìm hiểu thêm về các yêu cầu hồi phí. Đã có đơn đăng ký đang chờ xét duyệt? Kiểm tra tình trạng của quý vị.

Ghi Danh Ngay

Xem Danh Sách các Kiểu Đủ Điều Kiện Đóng

Danh Sách Sưởi và Bình Nước Nóng chạy Điện Đủ Điều Kiện SCE

Quạt Hơi Nước Cửa Sổ Hoàn Phí tới $200 Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Quạt Hơi Nước Cửa Sổ

Quạt hơi nước cửa sổ là thay thế tiết kiệm năng lượng cho điều hòa không khí trung tâm truyền thống. Nếu quý vị mua và lắp đặt Quạt Hơi Nước Cửa Sổ đủ điều kiện, quý vị có thể nhận được hồi phí $200. Tải Xuống Thông Tin Hồi Phí HEER để tìm hiểu thêm về các yêu cầu hồi phí. Đã có đơn đăng ký đang chờ xét duyệt? Kiểm tra tình trạng của quý vị.

Xem Danh Sách các Kiểu Đủ Điều Kiện Ẩn Danh Sách các Kiểu Đủ Điều Kiện

Danh Sách Quạt Hơi Nước Cửa Sổ Tiết Kiệm Năng Lượng Đủ Điều Kiện SCE

  • Hồi phí này là một phần của chương trình Hồi Phí Tiết Kiệm Năng Lượng tại Nhà (HEER). HEER được cung cấp theo thứ tự khách hàng nào đến trước và có hiệu lực cho đến khi hết ngân quỹ hoặc đến khi Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California chấm dứt chương trình. Chương trình được tài trợ bởi các khách hàng tiện ích của California và Southern California Edison quản lý, dưới sự bảo trợ của Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California. Điều Khoản và Điều Kiện.
  • Theo luật California, các kiểu của một số đồ điện tử gia dụng phải được Ủy Ban Năng Lượng California chứng nhận trước khi đem bán hoặc chào bán ở California. Trước khi mua đồ gia dụng, xin hãy tìm kiểu mà quý vị muốn ở trong cơ sở dữ liệu của Ủy Ban Năng Lượng. Xem Cơ Sở Dữ Liệu
  • Một số sản phẩm trong cơ sở dữ liệu của Ủy Ban Năng Lượng không đủ điều kiện nhận hồi phí của SCE do không đáp ứng các yêu cầu tiết kiệm năng lượng cao của chúng tôi.
Web Content Viewer (JSR 286)