Web Content Viewer (JSR 286)

Hồi Phí & Tiền Khích Lệ: Tiết Kiệm Được Đền Đáp

 

Digital thermostat

Hồi Phí cho Nhiệt Kế Thông Minh Đến $125

Ghi danh một nhiệt kế thông Minh vào chương trình Save Power Days program thông qua một trong các nhà cung cấp dịch vụ hội đủ điều kiện. Nếu quý vị vừa là khách hàng của SCE và SoCalGas ®, quý vị sẽ được nhận $125 tín dụng khấu trừ hóa đơn của SCE khi ghi danh thành công. Nếu quý vị là khách hàng của SCE, nhưng không phải là khách hàng của SoCalGas, quý vị sẽ được nhận $75 tín dụng khấu trừ hóa đơn từ SCE.

Các Nhãn Hiệu Nhiệt Kế Thông Minh Đủ Tiêu Chuẩn    

Xem Tờ Thông Tin

Các Điều Khoản & Điều Kiện

 

Hoàn phí $200 cho Động Cơ & Máy Bơm Nước Hồ Bơi Đa Tốc Độ Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Hồi Phí cho Máy Bơm Hồ Bơi & Động Cơ Đa Vận Tốc

Nếu nhà quý vị có hồ bơi, quý vị có thể được nhận $200 hồi phí nếu thay máy bơm chạy một hoặc hai vận tốc bằng kiểu Máy Bơm Hồ Bơi và Động Cơ Đa Vận Tốc hợp lệ. Tải xuống Thông Tin Hồi Phí HEER để tìm hiểu thêm những tiêu chuẩn để được nhận hồi phí. Đã nộp đơn và đang chờ cứu xét? Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị.


Điền Đơn Ngay

Những Kiểu Hợp Lệ & Thông Tin về Nhà Thầu Đóng

Danh Sách Máy Bơm Hồ Bơi và Động Cơ Đa Vận Tốc Hợp Lệ Được Nhận Hồi Phí $200 >

Các Nhà Thầu và Người Gắn Máy Bơm Hồ Bơi Đa Vận Tốc:

Cập Nhật Danh Sách Nhà Thầu và Người Gắn Máy Bơm Hồ Bơi Được Chứng Nhận 2016 >

Các Nhà Thầu Mới:
Nếu quý vị là nhà thầu và muốn tham gia đồng thời được nhận tiền khích lệ khi gắn Máy Bơm Hồ Bơi Đa Vận Tốc đạt tiêu chuẩn, SCE đòi hỏi quý vị phải tham dự Khóa Huấn Luyện cho Người Lắp Đặt Thiết Bị Hệ Thống Nước Được Chứng Nhận (CAEI). Có thể tìm các khóa huấn luyện trong fpsie.org.

Những Máy Bơm Hồ Bơi Đa Vận Tốc Đã Gắn trước khi học khóa huấn luyện sẽ không hợp lệ cho nhà thầu nhận tiền khích lệ.

Hoàn Phí tới $400 cho Quạt Hơi Nước Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Hồi Phí cho Quạt Hơi Nước

Quạt hơi nước là cách rất hiệu quả để thay thế cho máy lạnh trung tâm truyền thống, và rất thích hợp với khí hậu khô nóng như ở vùng Nam California. Nếu quý vị mua và gắn Quạt Hơi Nước đạt tiêu chuẩn, quý vị có thể được nhận $300 hồi phí. Gắn thêm mắt gió hoặc cửa lật cùng với Quạt Hơi Nước và quý vị có thể được nhận $400 hồi phí. Tải xuống Đơn Xin Hồi Phí HEER HVAC để tìm hiểu thêm những đòi hỏi để được nhận hồi phí. Đã nộp đơn và đang chờ cứu xét? Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị.


Điền Đơn Ngay

Xem Đóng Danh Sách Những Kiểu Hợp Lệ

Danh Sách Quạt Hơi Nước có Ống Dẫn Tiết Kiệm Điện, Hợp Lệ Được Nhận Hồi Phí $300 hoặc $400 >

Apply Online For AC Installation and Maintenance Rebate of up to $750

Hồi Phí Điều Hòa Không Khí

Khi đã đến lúc thay điều hòa mới, chương trình Lắp Đặt Chất Lượng của chúng tôi muốn chắc chắn rằng máy điều hòa không khí mới của quý vị có kích cỡ phù hợp với căn nhà, và đảm bảo quy trình lắp đặt theo tiêu chuẩn ENERGY STAR® - tiết kiệm cho quý vị nhiều năng lượng và tiền bạc nhất. Ngoài ra, quý vị còn được nhận $750 hồi phí. Chỉ các nhà thầu HVAC đang hoạt động trong Chương Trình Lắp Đặt Chất Lượng của SCE mới có thể cung cấp khoản hồi phí này. Quý vị muốn tìm một nhà thầu HVAC Quality Installation (Lắp Đặt Chất Lượng, hay QI) từ danh sách được chấp nhận.

Nộp Đơn Ngay

Bình Nước Nóng và Bơm Nước chạy Điện và Gas Hoàn Phí tới $200 Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Bình Nước Nóng Chạy Điện và Gas

Để được hồi phí $200, hãy mua và gắn loại Bình Nước Nóng Chạy Điện và Gas đạt tiêu chuẩn có Hệ Số Điện Năng từ 2.0 trở lên. Tải xuống Thông Tin về Hồi Phí HEER để tìm hiểu thêm những đòi hỏi để được nhận hồi phí. Đã nộp đơn và đang chờ cứu xét? Kiểm tra tình trạng đơn của quý vị.


Điền Đơn Ngay

Danh Sách các Kiểu Được Chứng Nhận Đóng

Danh Sách Bình Nước Nóng Chạy Điện và Gas Đạt Tiêu Chuẩn SCE >

Quạt Hơi Nước Cửa Sổ Hoàn Phí tới $200 Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Quạt Hơi Nước Cửa Sổ

Quạt hơi nước cửa sổ là cách hiệu quả để thay thế cho máy lạnh trung tâm truyền thống. Nếu quý vị mua và gắn Quạt Hơi Nước Cửa Sổ đạt tiêu chuẩn, quý vị có thể nhận được $200 hồi phí. Tải xuống Đơn Xin Nhận Hồi Phí HEER HVAC để tìm hiểu thêm những yêu cầu để được nhận hồi phí. Đã nộp đơn đang chờ giúp? Xem tình trạng đơn của quý vị.

Xem Đóng Danh Sách Những Kiểu Máy Hợp Lệ

Danh Sách Quạt Hơi Nước Cửa Sổ Tiết Kiệm Điện Hợp Lệ của SCE >

 

 

  • Hồi phí này là một phần trong chương trình Hồi Phí Tiết Kiệm Điện cho Gia Đình (HEER). HEER phục vụ theo thứ tự khách hàng nào nộp đơn trước và có hiệu lực cho đến khi hết ngân quỹ hoặc chương trình sẽ chấm dứt bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Chương trình được tài trợ bởi các khách hàng tiện ích của California và được quản trị bởi Southern California Edison dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Đọc Điều Khoản
  • Chiếu theo luật California, kiểu của một số loại đồ gia dụng phải được chứng nhận bởi Ủy Ban Năng Lượng California trước khi được bán hoặc đưa ra bán ở California. Trước khi mua đồ gia dụng, hãy tìm kiểu mà quý vị thích trong tài liệu lưu trữ của Ủy Ban Năng Lượng. Xem Tài Liệu Lưu Trữ
  • Một số sản phẩm trong tài liệu lưu trữ của Ủy Ban Năng Lượng không hợp lệ để được nhận hồi phí của SCE vì không đáp ứng những đòi hỏi tiết kiệm nhiều năng lượng của chúng tôi.
  • Chương Trình Tái Chế Đồ Điện Gia Dụng đã chấm dứt. Ngày hợp lệ cuối cùng để xin hẹn đến chở tủ lạnh cũ đi tái chế là 31 tháng Ba, 2016.
  • Hiện nay đã hết hạn nhận hồi phí cho Tủ Lạnh hiệu ENERGY STAR(R). 31 tháng Ba, 2016 đã là ngày cuối cùng để mua sản phẩm hội đủ điều kiện. Các tủ lạnh mua và gắn từ ngày 1 tháng Giêng, 2016 đến ngày 31 tháng Ba, 2016 có thời hạn đến ngày 31 tháng Giêng, 2017 để nộp đơn xin nhận hồi phí.
Web Content Viewer (JSR 286)