Web Content Viewer (JSR 286)

Hồi Phí & Khích Lệ: Tiết Kiệm Thật Có Lợi

Tiền Khích Lệ Tái Chế Tủ Lạnh $50 Tiền Khích Lệ Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Tiền Khích Lệ Tái Chế Tủ Lạnh

Chúng tôi sẽ tặng tiền khích lệ và giúp quý vị dễ dàng vứt bỏ tủ lạnh hay tủ đá đã cũ theo cách có trách nhiệm với môi trường. Chúng tôi sẽ đến lấy tủ lạnh, miễn phí, và tháo rời các bộ phận theo tiêu chuẩn Vứt Bỏ Đồ Gia Dụng Đúng Cách (RAD), sau đó sẽ tặng quý vị $50 tiền khích lệ. Xin hẹn trực tuyến hoặc gọi số 1-800-234- 9722.

Tủ Lạnh Hiệu ENERGY STAR® Hoàn phí tới $75 Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Hồi Phí cho Tủ Lạnh Đủ Tiêu Chuẩn ENERGY STAR®

Tủ Lạnh Đủ Tiêu Chuẩn Energy Star có thể giúp quý vị giảm hóa đơn điện lên đến $105 mỗi năm. Để được nhận hồi phí $35, hãy chọn tủ lạnh đủ tiêu chuẩn ENERGY STAR®: để được bồi hoàn $75, hãy chọn Kiểu Tủ Lạnh Đủ Tiêu Chuẩn Tiết Kiệm Nhất của ENERGY STAR. Tải xuống Thông Tin về Hồi Phí HEER để tìm hiểu thêm những yêu cầu để được nhận hồi phí. Đã nộp đơn đang chờ giúp? Xem xét tình trạng đơn của quý vị.

Xem Đóng Danh Sách các Kiểu Tủ Lạnh Được Chứng Nhận

Danh Sách Tủ Lạnh Đủ Tiêu Chuẩn ENERGY STAR® Được Nhận Hồi Phí $35 >
Danh Sách Loại Đủ Tiêu Chuẩn Tiết Kiệm Nhất của ENERGY STAR® Được Nhận Hồi Phí >

Hoàn phí $200 cho Động Cơ & Máy Bơm Nước Hồ Bơi Đa Tốc Độ Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Hồi Phí cho Máy Bơm Hồ Bơi & Động Cơ Đa Vận Tốc

Nếu nhà có hồ bơi, quý vị có thể được nhận $200 hồi phí nếu thay máy bơm chạy một vận tốc hoặc hai vận tốc bằng kiểu Máy Bơm Hồ Bơi và Động Cơ Đa Vận Tốc hợp lệ. Tải xuống Thông Tin về Tiền Hồi Phí HEER để tìm hiểu thêm những yêu cầu để được nhận hồi phí. Đã nộp đơn đang chờ giúp? Xem tình trạng đơn của quý vị.

Xem Đóng Những Kiểu Hợp Lệ & Thông Tin về Nhà Thầu

Danh Sách Máy Bơm Hồ Bơi và Động Cơ Đa Vận Tốc Hợp Lệ Được Nhận Hồi Phí $200 >

Các Nhà Thầu và Gắn Máy Bơm Hồ Bơi Đa Vận Tốc:

Các Nhà Thầu Hiện Thời:
Những cập nhật trong chương trình năm 2015 đã được gửi bằng điện thư đến các nhà thầu là người được FPSIE chứng nhận trong năm 2014. Khóa Huấn Luyện cho Người Lắp Đặt Thiết Bị Hệ Thống Nước Được FPSIE Chứng Nhận Năm 2014 (CAEI) có hiệu lực với SCE trong 2 năm. Quý vị sẽ tiếp tục được nhận tiền khích lệ nếu tiếp tục gắn máy bơm đạt tiêu chuẩn và cho máy chạy “Ngoài Giờ Cao Điểm” (Không chạy từ 12 giờ Trưa đến 6 giờ tối).

Các Nhà Thầu Mới:
Nếu quý vị là nhà thầu và muốn tham gia và được nhận tiền khích lệ khi gắn Máy Bơm Hồ Bơi Đa Vận Tốc đạt tiêu chuẩn, SCE đòi hỏi quý vị phải tham dự Khóa Huấn Luyện cho Người Lắp Đặt Thiết Bị Hệ Thống Nước Được Chứng Nhận (CAEI). Có thể tìm các khóa huấn luyện trong fpsie.org.

Những Máy Bơm Hồ Bơi Đa Vận Tốc Đã Gắn trước khi tham dự khóa huấn luyện sẽ không hợp lệ cho nhà thầu nhận tiền khích lệ.

Hoàn Phí tới $400 cho Quạt Hơi Nước Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Hồi Phí cho Quạt Hơi Nước

Hệ thống quạt hơi nước là cách rất hiệu quả để thay thế cho máy lạnh trung tâm truyền thống, và hoạt động hiệu quả nhất cho khí hậu khô nóng như ở vùng Nam California. Nếu quý vị mua và gắn Quạt Hơi Nước đạt tiêu chuẩn, quý vị có thể nhận được $300 hồi phí. Gắn thêm van điều tiết hoặc cửa lật vào hệ thống Quạt Hơi Nước và quý vị có thể nhận được $400 hồi phí. Tải xuống Đơn Nhận Hồi Phí HEER HVAC để tìm hiểu thêm những yêu cầu để được nhận hồi phí. Đã nộp đơn đang chờ giúp? Xem tình trạng đơn của quý vị.

Xem Đóng Danh Sách Những Kiểu Máy Hợp Lệ

Danh Sách Quạt Hơi Nước Dùng Ống Tiết Kiệm Điện Hợp Lệ Được Hồi Phí $300 hoặc $400 >

Apply Online For AC Installation and Maintenance Rebate of up to $750

Hồi Phí cho Máy Lạnh

Khi đã đến lúc thay hệ thống máy lạnh mới, chương trình Gắn Máy Lạnh Phẩm Chất Tốt của chúng tôi đảm bảo máy lạnh mới sẽ có kích cỡ thích hợp với căn nhà của quý vị, và bảo đảm việc gắn máy lạnh tuân theo đúng tiêu chuẩn ENERGY STAR® - hầu tiết kiệm cho quý vị được tối đa tiền bạc và năng lượng. Ngoài ra quý vị còn được nhận hồi phí tới $750.

Bình Nước Nóng và Bơm Nước chạy Điện và Gas Hoàn Phí tới $200 Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay

Bình Bơm Nước Nóng Dùng Điện và Gas

Để được nhận hồi phí $200, hãy mua và gắn loại Bình Bơm Nước Nóng Dùng Điện và Gas đạt tiêu chuẩn có Hệ Số Điện Năng từ 2.0 trở lên. Tải xuống Thông Tin về Hồi Phí HEER để tìm hiểu thêm những yêu cầu để được nhận hồi phí. Đã nộp đơn đang chờ giúp? Xem tình trạng đơn của quý vị.
Xem Đóng Danh Sách các Kiểu Được Chứng Nhận

Danh Sách Bình Bơm Nước Nóng Dùng Điện và Gas Đạt Tiêu Chuẩn của SCE >

  • Tiền hồi phí này là một phần trong chương trình Hồi Phí Tiết Kiệm Điện cho Gia Đình (HEER). HEER phục vụ theo thứ tự khách hàng nào đến trước và có hiệu lực cho đến khi hết ngân quỹ hoặc chương trình sẽ chấm dứt bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Chương trình được tài trợ bởi các khách hàng sử dụng điện của California và được quản trị bởi Southern California Edison dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Đọc Điều Khoản
  • Theo luật California, kiểu của một số loại đồ gia dụng phải được chứng nhận bởi Ủy Ban Năng Lượng California trước khi được bán hoặc đưa ra bán ở California. Trước khi mua đồ gia dụng, hãy tìm kiểu mà quý vị thích trong tài liệu lưu trữ của Ủy Ban Năng Lượng. Xem Tài Liệu Lưu Trữ
  • Một số sản phẩm trong tài liệu lưu trữ của Ủy Ban Năng Lượng không hợp lệ để được SCE bối hoàn tiền vì không đáp ứng những đòi hỏi tiết kiệm nhiều năng lượng của chúng tôi.
Web Content Viewer (JSR 286)