Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Hồi Phí: Hiệu Suất Có Phần Thưởng Của Nó

Apply Online For Refrigerator Recycling Rebate

Hồi Phí Cho Việc Tái Chế Tủ Lạnh

Chúng tôi có ưu đãi tuyệt vời và làm dễ dàng việc vứt bỏ tủ lạnh cũ hoặc tủ đá có trách nhiệm với môi trường. Chúng tôi sẽ đến lấy tủ lạnh hoặc tủ đá, miễn phí, và tháo dỡ nó bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn Vứt Bỏ Đồ Gia Dụng Có Trách Nhiệm (Reponsible Appliance Disposal, RAD). Sau đó, chúng tôi thưởng quý vị với hồi phí $50. Hãy lấy hẹn trực tuyến hoặc gọi theo số 1-800-234-9722.

Apply Online For Refrigerator Rebate

Hồi Phí Cho Tủ Lạnh Hội Đủ Điều Kiện ENERGY STAR®

Một chiếc Tủ Lạnh Hội Đủ Điều Kiện Energy Star có thể cắt giảm hóa đơn điện của quý vị lên đến $105 mỗi năm. Để nhận khoản hồi phí $35, hãy chọn chiếc tủ lạnh ENERGY STAR. Để nhận khoản hồi phí $75, hãy chọn Kiểu Có Hiệu Suất Nhất của ENERGY STAR. Nộp đơn trực tuyến hoặc tải về đơn xin hồi phí.Quý vị đã nộp đơn rồi? Kiểm tra tình trạng đơn xin hồi phí của quý vị.

Xem Danh Sách Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện Ẩn Danh Sách Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện

Danh Sách Sản Phẩm Dành Cho Các Tủ Lạnh Hội Đủ Điều Kiện ENERGY STAR® >
Danh Sách Sản Phẩm Có Hiệu Suất Nhất Hội Đủ Điều Kiện ENERGY STAR® >

Apply Online For Pool Pump & Motor Rebate

Hồi Phí Cho Máy Bơm & Động Cơ Hồ Bơi

Nếu quý vị có hồ bơi tại nhà biệt lập một hộ gia đình, quý vị có thể nhận được khoản hồi phí $200 cho việc thay thế thiết bị cũ với kiểu Máy Bơm và Động Cơ Nhiều Vận Tốc Cho Hồ Bơi hội đủ điều kiện. Nộp đơn trực tuyến hoặc tải về đơn xin hồi phí. Quý vị đã nộp đơn rồi? Kiểm tra tình trạng đơn xin hồi phí của quý vị.

Xem Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện & Thông Tin Nhà Thầu Ẩn Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện & Thông Tin Nhà Thầu

Danh Sách Sản Phẩm Máy Bơm và Động Cơ Nhiều Vận Tốc Cho Hồ Bơi Hội Đủ Điều Kiện >

Nếu quý vị là nhà thầu/nhà lắp đặt/nhà bán lẻ hồ bơi quý vị có thể đủ điều kiện để nhận khoản ưu đãi $100.
Người Tham Gia Nhà Thầu Hồ Bơi Mới >
Người Tham Gia Nhà Thầu Hồ Bơi Hiện Đang Tham Gia >

Apply Online For Portable AC Rebate

Hồi Phí Cho Máy Điều Hòa Không Khí Di Động Dành Cho Phòng Riêng

Thay vì làm mát cho cả căn nhà, quý vị cũng có thể làm mát từng phòng bằng cách dùng máy điều hòa không khí di động dành cho phòng riêng. Khi mua một kiểu hội đủ điều kiện quý vị có thể có được các khoản tiết kiệm năng lượng đáng kể. Chúng tôi có hồi phí $20 cho máy điều hòa không khí di động hội đủ điều kiện. Nộp đơn trực tuyến hoặc tải về đơn xin hồi phí. Quý vị đã nộp đơn rồi? Kiểm tra tình trạng đơn xin hồi phí của quý vị.

Xem Danh Sách Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện Ẩn Danh Sách Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện

Danh Sách Sản Phẩm Máy Điều Hòa Không Khí Di Động Dành Cho Phòng Riêng Hội Đủ Điều Kiện >

Apply Online For Whole House Fan Rebate

Hồi Phí Cho Hệ Thống Quạt Cho Cả Căn Nhà

Quý vị có thể giảm chi phí làm mát bằng cách đầu tư vào một Hệ Thống Quạt Cho Cả Căn Nhà. Hệ thống quạt này đẩy hơi nóng từ trong nhà ra ngoài và hút hơi mát vào nhà. Nếu quý vị mua và lắp đặt một Hệ Thống Quạt Cho Cả Căn Nhà quý vị có thể nhận được hồi phí $35. Nộp đơn trực tuyến hoặc tải về đơn xin hồi phí. Quý vị đã nộp đơn rồi? Kiểm tra tình trạng đơn xin hồi phí của quý vị.  

Xem Danh Sách Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện Ẩn Danh Sách Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện

Danh Sách Sản Phẩm Hệ Thống Quạt Cho Cả Căn Nhà Hội Đủ Điều Kiện >

Apply Online For Evaporative Cooler Rebate

Hồi Phí Cho Quạt Hơi Nước

Quạt hơi nước là lựa chọn thay thế có hiệu suất cao cho máy điều hòa không khí truyền thống, và quạt này hoạt động tốt nhất trong khí hậu ấm áp và khô như khí hậu của miền nam California. Nếu quý vị mua và lắp đặt một chiếc Quạt Hơi Nước hội đủ điều kiện, quý vị có thể nhận được khoản hồi phí $300. Bổ sung Quạt Hơi Nước của quý vị với bộ giảm áp và mái hắt thì quý vị có thể nhận được khoản hồi phí $400. Nộp đơn trực tuyến hoặc tải về đơn xin hồi phí. Quý vị đã nộp đơn rồi? Kiểm tra tình trạng đơn xin hồi phí của quý vị.

Xem Danh Sách Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện Ẩn Danh Sách Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện

Danh Sách Sản Phẩm Quạt Hơi Nước Có Ống Thoát Hơi Hiệu Suất Năng Lượng Hội Đủ Điều Kiện >

Apply Online For Water Heater Rebate

Hồi Phí Cho Bình Nước Nóng Chạy Điện

Trong khi tiền tài trợ vẫn còn, chúng tôi có hồi phí cho các Bình Nước Nóng hội đủ điều kiện. Mua hoặc lắp đặt Bình Nước Nóng hội đủ điều kiện với Yếu Tố Năng Lượng .93 hoặc cao hơn để nhận khoản hồi phí $30. Mua hoặc lắp đặt kiểu Bình Nước Nóng Vừa Bơm Nhiệt Vừa Chạy Điện với Yếu Tố Năng Lượng 2.0 hoặc cao hơn để nhận khoản hồi phí $200. Nộp đơn trực tuyến hoặc tải về đơn xin hồi phíQuý vị đã nộp đơn rồi? Kiểm tra tình trạng đơn xin hồi phí của quý vị.

Xem Danh Sách Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện Ẩn Danh Sách Các Kiểu Hội Đủ Điều Kiện

Danh Sách Sản Phẩm Bình Nước Nóng Tích Điện Hội Đủ Điều Kiện - Yếu Tố Năng Lượng .93 >
Danh Sách Sản Phẩm Bình Nước Nóng Vừa Bơm Nhiệt Vừa Chạy Điện Hội Đủ Điều Kiện - Yếu Tố Năng Lượng 2.0 >

Apply Online For Clothes Washer Rebate

Hồi Phí Dành Cho Máy Giặt Hội Đủ Điều Kiện ENERGY STAR®

Nếu nhà quý vị có bình nước nóng chạy điện, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận khoản hồi phí $50 nếu quý vị mua hoặc lắp đặt Máy Giặt Hội Đủ Điều Kiện ENERGY STAR®. Nộp đơn trực tuyến hoặc tải về đơn xin hồi phí. Quý vị đã nộp đơn rồi? Kiểm tra tình trạng đơn xin hồi phí của quý vị.  

Danh Sách Sản Phẩm Máy Giặt Energy Star Hội Đủ Điều Kiện >

Apply Online For AC Installation and Maintenance Rebate

Hồi Phí Dành Cho Máy Điều Hòa Không Khí

Việc làm nâng cấp và bảo dưỡng máy điều hòa không khí của quý vị có thể đem đến những khoản tiết kiệm lớn lao trên hóa đơn của quý vị qua một khoảng thời gian. Tuy nhiên, quý vị cũng có thể tận dụng các ưu đãi ngay bây giờ. Hãy lắp đặt hoặc tối ưu hóa một hệ thống điều hòa không khí hội đủ điều kiện và nhận lên đến $1,100 hồi phí. Cam kết với chương trình bảo dưỡng của chúng tôi và quý vị có thể lấy lại được đến $200.
 

Chương Trình Trao Đổi Đèn

Thông qua chương trình Trao Đổi Đèn của chúng tôi, quý vị có thể đổi đèn halogen và đèn nóng sáng hội đủ điều kiện để lấy đèn huỳnh quang đã được định mức bởi ENERGY STAR®. Chỉ cần đem đèn chiếu sáng cũ đến một trong số các sự kiện theo lịch trình của chúng tôi để tham gia, và từ đó quý vị thấy được đèn chiếu sáng mới cắt giảm hóa đơn của mình!

Chương Trình Trao Đổi Đèn Tìm Hiểu Thêm

Giảm Giá Bóng Đèn

Trong thời gian giới hạn, chúng tôi giảm giá lên đến $15 mỗi bóng đèn đi-ốt phát quang (LED) và bóng đèn huỳnh quang nhỏ gọn chọn lọc. Đèn cây LED và bóng LED dùng tối thiểu 75% ít năng lượng hơn cách chiếu sáng dùng bóng đèn nóng sáng thông thường. Hãy tận dụng những khoản tiết kiệm ngay bây giờ tại Bulbs.com hoặc EFI.org

Giảm Giá Bóng Đèn Tìm Hiểu Thêm