Web Content Viewer (JSR 286)

Hợp Tác Nhà Năng Lượng Mặt Trời Mới

Hợp Tác Nhà Năng Lượng Mặt Trời Mới (NSHP) của Ủy Ban Năng Lượng California là một phần của Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California. Chương trình NSHP cung cấp những khoản khích lệ tài chính và hỗ trợ khác để khuyến khích các công ty xây nhà cất các căn nhà tiết kiệm năng lượng mới nhờ sử dụng năng lượng mặt trời và giảm nhu cầu về năng lượng, tiết kiệm tiền bạc cho chủ sở hữu nhà và giúp bảo vệ môi trường.

 

 

 

Sơ Lược Về Chương Trình

Hợp Tác Nhà Năng Lượng Mặt Trời Mới (NSHP) của Ủy Ban Năng Lượng California là một phần của chương trình toàn diện gọi là Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California. Chương trình NSHP cung cấp những khoản khích lệ tài chính và sự hỗ trợ khác để khuyến khích các công ty xây nhà cất các căn nhà tiết kiệm năng lượng mới nhờ sử dùng năng lượng mặt trời.

Nhà NHSP sử dụng môđun quang điện (hoặc PV) để phát điện từ mặt trời và là một căn nhà tiết kiệm điện rất nhiều. Trong những năm gần đây công nghệ được cải tiến rất nhiều và những hệ thống này đang ngày càng phổ biến. Hiện giờ tiểu bang California có hàng chục ngàn chủ sở hữu nhà đang hưởng thụ những lợi ích của năng lượng mặt trời. Những căn nhà từ các công ty xây dựng tham gia chương trình Hợp Tác Nhà Năng Lượng Mặt Trời Mới tiết kiệm năng lượng ít nhất 15% so với các tiêu chuẩn xây dựng hiện tại. Các công ty xây dựng cũng được khuyến khích xây nhà tiết kiệm năng lượng tới 30%. Nhà năng lượng mặt trời cũng đủ điều kiện nhận khoản tín thuế thu nhập liên bang.

Thông tin cho công ty xây dựng, nhà phát triển hoặc bất cứ ai đang xây nhà cho mình.
Tìm Hiểu Thêm 

Thông tin cho người muốn mua nhà năng lượng mặt trời tiết kiệm điện mới trong chương trình Cộng Đồng Hợp Tác Nhà Năng Lượng Mặt Trời Mới.
 

Tìm Hiểu Thêm

Quý Vị Có Hợp Lệ Không?

Để nhận được khoản tiền khích lệ, tòa nhà mới phải tiết kiệm năng lượng rất nhiều so với mức yêu cầu của Tiêu Chuẩn Hiệu Quả Năng Lượng Cho Tòa Nhà California (Mục 24, Phần 6). Một căn nhà tiết kiệm năng lượng nhiều hơn sẽ tiết kiệm năng lượng ở mức tối đa từ bất kỳ hệ thống năng lượng mặt trời nào, sẽ giảm nhu cầu mua năng lượng từ một công ty tiện ích và tiết kiệm nhiều tiền nhất trong suốt tuổi thọ của căn nhà.

Bắt đầu vào ngày 1 tháng Bảy, 2009, chỉ có các môđun quang điện trên danh sách môđun tuân thủ theo Hướng Dẫn SBI sẽ hợp lệ nhận khoản tiền khích lệ. Xem danh sách mới nhất của chúng tôi..

Cách Nộp Đơn

NNếu quý vị là công ty xây dựng hoặc nhà phát triển gia cư và quý vị muốn tham gia chương trình, hoặc nếu quý vị có những câu hỏi tổng quát về chương trình Hợp Tác Nhà Năng Lượng Mặt Trời Mới, quý vị có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Tiền Khích Lệ

Tiền khích lệ sẽ giảm đi trong suốt thời gian chương trình hoạt động, và quy trình xét đơn xin của chương trình sẽ kết thúc trễ nhất là cuối năm 2016. Mức tiền khích lệ và số tiền bảo lưu tùy thuộc vào sự sẵn có của nguồn tài trợ.

 

Web Content Viewer (JSR 286)