Web Content Viewer (JSR 286)

Khoản Tiết Kiệm Quý Vị Có Thể Đem Gửi Ngân Hàng

Dự Định Tiết Kiệm Được Rất Nhiều

Mỗi người có nhu cầu riêng của họ. Đó là lý do vì sao chúng tôi có nhiều kế hoạch tiết kiệm năng lượng, chương trình giá biểu và hoàn phí thích hợp với quý vị. Có người thích trời nóng, có người thì thích trời lạnh, nhưng mọi người đều thích tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

 

 

 

Lợi Dụng Cơ Hội Sửa Sang Nhà Cửa

Thông qua Nâng Cấp Căn Nhà Nâng Cấp Năng Lượng California®, quý vị có thể nhận lên tới $6,500 khi sửa sang nhà cửa với mục đích tiết kiệm năng lượng, và tiện thể nâng cao giá trị của căn nhà quý vị.

Thay Thế Cho Máy Lạnh

Hệ thống quạt hơi nước là một hệ thống có hiệu suất năng lượng rất cao để thay thế hệ thống điều hòa không khí kiểu thông thường. Nhận khoản hoàn phí lên tới $300 khi chuyển qua sử dụng hệ thống tiết kiệm năng lượng nâng cấp này.

Trả Lời Bản Thăm Dò Ý Kiến Cho Gia Cư Này

Nhận thông tin hữu ích về các khoản hoàn phí quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận. Kết quả của quý vị được soạn theo nhu cầu hộ gia đình quý vị.

Bằng Đường Bưu Điện:
In ra Bản Thăm Dò Ý Kiến bằng giấy (PDF) này và điền vào khi nào thuận tiện, sau đó gửi qua đường bưu điện tới:

Home Energy Advisor Survey
Profile Processing Center
155 Grand Avenue, Suite 500
Oakland, CA 94612

Gọi: 1-800-278-8585 để yêu cầu nhận mẫu đơn qua đường bưu điện.

*Khách hàng cũng có thể hội đủ điều kiện hưởng tiền khích lệ hơn $6,500 dựa trên mức tiết kiệm năng lượng được tính toán. Hãy hỏi nhà thầu có tham gia chương trình hoặc nơi định giá để biết số tiền khích lệ khi tân trang nhà.

Web Content Viewer (JSR 286)