Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:20 a.m. today, we are in the process of reconnecting customers to the network who have been on generator power.

Affected customers may experience temporary outages during this process. We thank customers for their patience as we work to restore them to the network as safely and efficiently as possible. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity.

We will reopen our distribution center at 925 Locust at 8 a.m. today to distribute food, ice and water. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Khoản Tiết Kiệm Quý Vị Có Thể Đem Gửi Ngân Hàng

Dự Định Tiết Kiệm Được Rất Nhiều

Mỗi người có nhu cầu riêng của họ. Đó là lý do vì sao chúng tôi có nhiều kế hoạch tiết kiệm năng lượng, chương trình giá biểu và hoàn phí thích hợp với quý vị. Có người thích trời nóng, có người thì thích trời lạnh, nhưng mọi người đều thích tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

Couple standing in front of refrigerator looking at an edison rebate magnet

Các Khoản Tiết Kiệm Tuyệt Vời

Mua tủ lạnh đủ tiêu chuẩn ENERGY STAR® và nhận khoản hoàn phí $35. Những kiểu tiết kiệm nhiều hơn có thể đủ điều kiện nhận khoản hoàn phí lên tới $75, thêm vào đó chúng tôi sẽ chở tủ lạnh cũ của quý vị đi bỏ miễn phí!


Lợi Dụng Cơ Hội Sửa Sang Nhà Cửa

Thông qua Nâng Cấp Căn Nhà Nâng Cấp Năng Lượng California®, quý vị có thể nhận lên tới $6,500 khi sửa sang nhà cửa với mục đích tiết kiệm năng lượng, và tiện thể nâng cao giá trị của căn nhà quý vị.

Thay Thế Cho Máy Lạnh

Hệ thống quạt hơi nước là một hệ thống có hiệu suất năng lượng rất cao để thay thế hệ thống điều hòa không khí kiểu thông thường. Nhận khoản hoàn phí lên tới $300 khi chuyển qua sử dụng hệ thống tiết kiệm năng lượng nâng cấp này.


Trả Lời Bản Thăm Dò Ý Kiến Cho Gia Cư Này

Nhận thông tin hữu ích về các khoản hoàn phí quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận. Kết quả của quý vị được soạn theo nhu cầu hộ gia đình quý vị.

Bằng Đường Bưu Điện:
In ra Bản Thăm Dò Ý Kiến bằng giấy (PDF) này và điền vào khi nào thuận tiện, sau đó gửi qua đường bưu điện tới:

Home Energy Advisor Survey
Profile Processing Center
155 Grand Avenue, Suite 500
Oakland, CA 94612

Gọi: 1-800-278-8585 để yêu cầu nhận mẫu đơn qua đường bưu điện.

*Khách hàng cũng có thể hội đủ điều kiện hưởng tiền khích lệ hơn $6,500 dựa trên mức tiết kiệm năng lượng được tính toán. Hãy hỏi nhà thầu có tham gia chương trình hoặc nơi định giá để biết số tiền khích lệ khi tân trang nhà.