Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:30 a.m. Saturday, we have restored service to approximately 190 of the 260 customers that were without service by connecting generators. We are continuing to place generators in areas that do not have power and expect to have all customers restored to service by Saturday afternoon. SCE will re-open its distribution center at Cesar Chavez community center at 8 a.m. Saturday to distribute ice and water. There are currently 10 generators in place serving businesses and residents. As the underground network system is restored, we will transition these customers off the generators. When this happens, they will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Tiết Kiệm từ Xe Chạy Điện

Cắm Sạc vào Giờ Thấp Điểm

Xe điện là ý tưởng tuyệt vời bảo vệ môi trường và có thể giúp giảm chi phí nhiên liệu, ngoài ra quý vị có thể tiết kiệm nhiều hơn nếu sạc điện cho xe vào các giờ thấp điểm.

Nếu quý vị có xe chạy điện, quý vị có 3 tùy chọn. Quý vị có thể chọn một trong 2 chương trình biểu giá cho xe chạy điện với chi phí thấp hơn khi sạc vào buổi tối, hoặc quý vị có thể tùy chọn tiếp tục theo Chương Trình Giá Biểu cho Cư Dân hiện tại của mình. Hãy xem biểu đồ sau để biết giá biểu.

Khi quý vị gọi cho chúng tôi tại 1-800-4EV-INFO, SCE Home Fuel AdvisorSM có thể cung cấp cho quý vị EV Power PlanSM − là bản phân tích biểu giá tùy chỉnh ước tính lượng điện quý vị dùng để sạc điện cho xe trong tương lai và thêm vào mức sử dụng điện hiện tại của nhà quý vị. Một EV Power Plan có thể giúp quý vị quyết định xem chương trình biểu giá nào là tốt nhất cho quý vị.

Chương Trình Cư Dân

Quý vị có thể sạc điện cho xe bằng Chương Trình Cư Dân (Schedule D) hiện tại của mình hoặc bất kỳ chương trình biểu giá cư dân phù hợp nào. Chương trình biểu giá cư dân chuẩn có năm cấp độ. Vì càng sử dụng nhiều điện trong kỳ hóa đơn, chi phí cho mỗi kilowatt điện càng tăng. Đây có thể là tùy chọn tốt nhất cho các gia đình sử dụng nhiều điện từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Hãy xem đầy đủ chi tiết Chương Trình Cư Dân và tìm hiểu thêm về những chương trình biểu giá cư dân khác mà quý vị có thể hội đủ điều kiện, và xem biểu đồ sau để biết thêm thông tin về thời gian và biểu giá.

Biểu Giá Cấp 1 Biểu Giá Cấp 2 Biểu Giá Cấp 3 Biểu Giá Cấp 4

13 ¢ / kWh

16 ¢ / kWh

32 ¢ / kWh

35 ¢ / kWh

  • Lưu Ý về Chương Trình Biểu Giá Này
  • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng sáu, 2014.

Chương Trình Biểu Giá tại Nhà & Xe Điện

Chương Trình Biểu Giá tại Nhà & Xe Điện chỉ dùng một đồng hồ để đo mức điện sử dụng trong nhà quý vị, bao gồm cả xe điện. Chương trình này có giá biểu “siêu thấp” từ nửa đêm đến 6 giờ sáng, biểu giá thấp trong giờ thấp điểm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng, và biểu giá cao hơn trong giờ cao điểm từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Chương trình biểu giá này thường được những người có thể chuyển toàn bộ tiêu thụ điện của gia đình và sạc điện xe hơi sang các giờ thấp điểm, buổi tối và các giờ qua đêm lựa chọn.

Chương trình biểu giá này có 2 cấp độ. Vì với bất kỳ chương trình giá biểu theo cấp độ nào, chi phí cho mỗi kilowatt tăng lên khi sử dụng nhiều điện trong một chu kỳ gửi hóa đơn. Với chương trình biểu giá này, giá biểu cũng thay đổi theo mùa, tăng vào mùa hè và giảm vào mùa đông. Hãy xem đầy đủ

Home &chi tiết Chương Trình Biểu Giá tại Nhà & Xe Điện Electric Vehicle Plan details and và xem biểu đồ sau để biết thêm thông tin về thời gian và biểu giá.

Chương Trình Biểu Giá tại Nhà & Xe Điện (TOU-D-TEV)
Biểu Giá Cấp 1(Mùa Hè) Biểu Giá Cấp 2(Mùa Hè) Biểu Giá Cấp 3(Mùa Đông) Biểu Giá Cấp 4(Mùa Đông)

Giờ Cao Điểm
10 giờ sáng - 6 giờ chiều các ngày trong tuần

30 ¢ / kWh

51 ¢ / kWh

18 ¢ / kWh

39 ¢ / kWh

Giờ Thấp Điểm
Tất cả các giờ khác

12 ¢ / kWh

33 ¢ / kWh

10 ¢ / kWh

31 ¢ / kWh

Siêu Thấp Điểm
Nửa đêm đến 6 giờ sáng mỗi ngày

9 ¢ / kWh

7 ¢ / kWh

10 ¢ / kWh

8 ¢ / kWh

Lưu Ý về Chương Trình Biểu Giá Này:

  • Năng lượng sử dụng tại nhà và xe được đo chung tại một đồng hồ
  • Áp dụng biểu giá cấp 2 khi năng lượng sử dụng tại nhà và xe điện của quý vị vượt quá 130% tiêu chuẩn căn bản của khu vực quý vị.
  • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng sáu, 2014.

Chương Trình Biểu Giá cho Xe Điện*

Với Chương Trình Biểu Giá cho Xe Điện, điện được sử dụng để sạc xe được tính hóa đơn qua một đồng hồ riêng với biểu giá khác so với điện được sử dụng ở các nơi còn lại trong nhà. Áp dụng biểu giá thấp hơn trong các giờ thấp điểm từ 9 giờ đêm đến trưa. Biểu giá thay đổi theo mùa, và cao hơn vào mùa hè.

Chúng tôi sẽ lắp đặt đồng hồ nữa miễn là hệ thống điện trong nhà quý vị có thể chịu được. Nếu quý vị đang cân nhắc chuyển sang dùng chương trình biểu giá này, quý vị có thể nói chuyện với một thợ điện đủ trình độ để hiểu về các chi phí liên quan. Chương trình biểu giá này thường được những người không thể chuyển thời gian sử dụng điện ở những nơi còn lại trong nhà sang các giờ thấp điểm nhưng có thể sạc điện cho xe sau 9 giờ đêm lựa chọn. Hãy xem đầy đủ chi tiết Chương Trình Biểu Giá cho Xe Điệnvà xem biểu đồ sau để biết thêm thông tin về thời gian và biểu giá.

Chương Trình Biểu Giá cho Xe Điện (TOU-EV-1)
Mùa Hè Mùa Đông

Giờ Cao Điểm
Trưa – 9 giờ đêm mỗi ngày

35 ¢ / kWh

23 ¢ / kWh

Giờ Thấp Điểm
9 giờ đêm – Trưa Mỗi ngày

8 ¢ / kWh

9 ¢ / kWh

Lưu Ý về Chương Trình Biểu Giá Này

  • Biểu giá áp dụng cho lượng điện sử dụng cho xe được đo riêng. Năng lượng sử dụng tại nhà sẽ được lập hóa đơn theo chương trình biểu giá hiện tại của nhà quý vị.
  • Biểu giá có hiệu lực từ ngày 1 tháng sáu, 2014.
  • Thông Tin Quan Trọng cho Khách Hàng Đang Sử Dụng hoặc Đang Cân Nhắc Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời: Theo quy định, một hệ thống quang điện (PV) chỉ có thể được kết nối tới một đồng hồ. Nếu quý vị muốn sử dụng năng lượng mặt trời cho nhà quý vị và có nhu cầu sạc EV, hãy cân nhắc lựa chọn biểu giá chỉ sử dụng một đồng hồ: Chương Trình Cư Dân hoặc Chương Trình Biểu Giá tại Nhà & Xe Điện.