Web Content Viewer (JSR 286)

My Account: Các Tính Năng để Tiết Kiệm Khôn Ngoan

My Account trên mạng giúp quý vị dễ dàng quản lý năng lượng với các tính năng được soạn để giúp quý vị tiết kiệm. Tìm hiểu thêm ở bên dưới.

Ghi Danh

How to manage multiple accounts in My Account.

Quản Lý Nhiều Trương Mục

Hãy ghé vào My Account mới để biết cách xem và trả hóa đơn cho nhiều trương mục dễ dàng như thế nào.

Balance Due - My Account Image

Nhanh chóng và dễ dàng xem hóa đơn trên mạng và thu xếp trả hóa đơn của quý vị.

Projected Next Bill

Xem hóa đơn dự đoán và lập kế hoạch sử dụng để tiết kiệm và quản lý trương mục của quý vị theo cách tốt nhất.

Billed Usage

Phân tích mức sử dụng hàng ngày và so sánh theo từng năm để quản lý mức tiêu thụ năng lượng và chi phí của quý vị tốt hơn.

My Account Average Hourly Usage Chart

Tham Khảo Biểu Đồ để Theo Dõi Năng Lượng Sử Dụng

Xem mức sử dụng điện của quý vị để biết quý vị sử dụng năng lượng nhiều nhất ở đâu và khi nào.

Hiểu Rõ các Khoản Tiết Kiệm nhờ Thông Báo và Cảnh Báo

Hãy để Budget Assistant (Trợ Giúp Ngân Quỹ) giúp quý vị đặt ra các mục tiêu chi dùng hàng tháng, theo dõi tiến độ và nhận cảnh báo tự động để kiểm soát và đảm bảo chi dùng trong ngân quỹ.

Save Power Day (Ngày Tiết Kiệm Năng Lượng) cho quý vị cơ hội tiết kiệm lên đến $100 tín dụng hóa đơn mỗi năm. Đăng Ký Nhận Cảnh Báo ngay hôm nay!

 

Nhiều Ít Tính Năng Hơn

Hóa Đơn cho Khu Nhà Di Động

Đối với các khách hàng khu nhà di động phải trực tiếp gửi hóa đơn cho người thuê nhà, chúng tôi cung cấp Dịch Vụ Tính Hóa Đơn Cho Người Thuê Nhà - một dịch vụ tùy chọn và rẻ tiền. Nếu quý vị chọn đăng ký, chúng tôi sẽ tính hóa đơn điện hàng tháng cho riêng từng người thuê nhà và lưu lại trên một trang mạng bảo mật, để quý vị khỏi phải làm việc này.

Web Content Viewer (JSR 286)