Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:52 p.m. today, we restored service to all identified customers without service in the Long Beach area. Customers are now receiving electrical service from both electric network or through temporary generators.

Our work crews will continue to make repairs and test the underground network systems, and will start transitioning customers off generators to the electrical network during the evening and morning hours.

When this happens, these customers will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes for most. For a couple of customer locations, our representatives will be informing those customers that the outage during the transition period could be longer due to additional operating procedures to safely reconnect them back to the electrical network. These actions are to ensure they are connected back to the network properly and in a safe manner.

The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

My Account: Các Tính Năng để Tiết Kiệm Khôn Ngoan

My Account trên mạng giúp quản lý năng lượng dễ dàng trong tầm tay với các tính năng được soạn để giúp quý vị tiết kiệm. Tìm hiểu thêm dưới đây.

Sign up now

 

Balance Due - My Account Image

Xem hóa đơn trên mạng nhanh chóng và dễ dàng và dàn xếp trả hóa đơn.

Xem các hóa đơn dự kiến và hoạch định việc sử dụng của quý vị để tiết kiệm tối ưu và quản lý tài khoản của quý vị.

Phân tích mức sử dụng hàng ngày của quý vị và so sánh năm này với năm kia để quản lý tốt hơn mức tiêu thụ và chi phí năng lượng của quý vị.

 

Kiểm Tra Biểu Đồ Để Theo Dõi Việc Sử Dụng Năng Lượng của Quý Vị

Xem mức sử dụng điện của quý vị để chỉ ra nơi nào và khi nào quý vị dùng năng lượng nhiều nhất.

 

Tham Gia Tiết Kiệm bằng các Thông Báo và Cảnh Báo

Để cho Budget Assistant (Trợ Lý Ngân Sách) giúp quý vị đặt ra các mục tiêu sử dụng hàng tháng, theo dõi sự tiến trình và nhận các cảnh báo tự động để nắm phần chủ động và sử dụng trong ngân sách.

Save Power Day (Ngày Tiết Kiệm Điện) cho quý vị cơ hội tiết kiệm lên đến $100 hàng năm tín dụng khấu trừ hóa đơn. Ghi Danh Để Được Cảnh Báo Hôm Nay!

 

 

Thêm Các Tính Năng Less Features

Gửi Hóa Đơn Cho Khu Mobile Home

Đối với các khách hàng trong khu mobile home của chúng tôi, người chịu trách nhiệm gửi hoá đơn trực tiếp cho những người thuê nhà của họ, chúng tôi có Dịch Vụ Tính Toán Hóa Đơn cho người thuê nhà - một dịch vụ tùy chọn và hợp túi tiền. Nếu quý vị chọn ghi danh, chúng tôi sẽ tính toán các hóa đơn điện hàng tháng cho từng người thuê nhà của quý vị và lưu giữ chúng trên một trang mạng an toàn, để quý vị không phải làm điều này.