Web Content Viewer (JSR 286)

My Account: Các Tính Năng để Tiết Kiệm Khôn Ngoan

My Account trên mạng giúp quản lý năng lượng dễ dàng trong tầm tay với các tính năng được soạn để giúp quý vị tiết kiệm. Tìm hiểu thêm dưới đây.

Sign up now

 

video thumbnail of new billing and payment.

Billing & Payment

Your billing and payment just got easier and mobile-friendly. Check out the new My Account today.

Balance Due - My Account Image

Xem hóa đơn trên mạng nhanh chóng và dễ dàng và dàn xếp trả hóa đơn.

Projected Next Bill

Xem các hóa đơn dự kiến và hoạch định việc sử dụng của quý vị để tiết kiệm tối ưu và quản lý tài khoản của quý vị.

Billed Usage

Phân tích mức sử dụng hàng ngày của quý vị và so sánh năm này với năm kia để quản lý tốt hơn mức tiêu thụ và chi phí năng lượng của quý vị.

 

My Account Average Hourly Usage Chart

Kiểm Tra Biểu Đồ Để Theo Dõi Việc Sử Dụng Năng Lượng của Quý Vị

Xem mức sử dụng điện của quý vị để chỉ ra nơi nào và khi nào quý vị dùng năng lượng nhiều nhất.

 

Tham Gia Tiết Kiệm bằng các Thông Báo và Cảnh Báo

Để cho Budget Assistant (Trợ Lý Ngân Sách) giúp quý vị đặt ra các mục tiêu sử dụng hàng tháng, theo dõi sự tiến trình và nhận các cảnh báo tự động để nắm phần chủ động và sử dụng trong ngân sách.

Save Power Day (Ngày Tiết Kiệm Điện) cho quý vị cơ hội tiết kiệm lên đến $100 hàng năm tín dụng khấu trừ hóa đơn. Ghi Danh Để Được Cảnh Báo Hôm Nay!

 

 

Thêm Các Tính Năng Less Features

Gửi Hóa Đơn Cho Khu Mobile Home

Đối với các khách hàng trong khu mobile home của chúng tôi, người chịu trách nhiệm gửi hoá đơn trực tiếp cho những người thuê nhà của họ, chúng tôi có Dịch Vụ Tính Toán Hóa Đơn cho người thuê nhà - một dịch vụ tùy chọn và hợp túi tiền. Nếu quý vị chọn ghi danh, chúng tôi sẽ tính toán các hóa đơn điện hàng tháng cho từng người thuê nhà của quý vị và lưu giữ chúng trên một trang mạng an toàn, để quý vị không phải làm điều này.

Web Content Viewer (JSR 286)