Web Content Viewer (JSR 286)

Bình Nước Nóng: Hướng Dẫn Người Mua

Hướng Dẫn Người Mua

Khi đã quyết định xem kiểu bình nước nóng nào là thích hợp nhất cho gia đình, hãy dành thời gian để chọn loại tiết kiệm nhất trong ngân quỹ của quý vị. Mặc dù các kiểu tiết kiệm hơn có thể tốn nhiều chi phí ban đầu, nhưng có thể đem lại những khoản tiết kiệm đáng kể trong quãng thời gian sử dụng bình nước nóng từ 10 đến 15 năm

EF: Hệ Số Năng Lượng

Một trong các yếu tố cần tìm đầu tiên là Hệ Số Năng Lượng (EF). EF cao hơn nghĩa là bình nước nóng tiết kiệm hơn.
 

Bình Nước Nóng Gas
Loại Hệ Số Năng Lượng (EF)* Những Điều Cân Nhắc
Bể Chứa 0.65 Cũng tìm các kiểu có thông hơi trực tiếp và đốt cháy trong.
Không Có Bể Chứa hoặc Theo Nhu Cầu (không  đèn dẫn) 0.82 Nếu các nơi sử dụng phân tán khắp nơi trong nhà mà không đặt gần nhau, quý vị nên cân nhắc mua bình nước nóng cho nhiều nhu cầu tại các nơi sử dụng. Việc này sẽ tránh phải chờ cho nước lạnh chảy hết khi quý vị mở vòi nước nóng.
Đọng  Khí 0.86 Rất tiết kiệm, nhưng là kỹ nghệ mới và tốn kém hơn so với các kiểu thông thường khác.

Nếu quý vị có bình nước nóng điện, hãy kiểm tra xem quý vị có đường ống dẫn gas không, đường ống này cho phép quý vị thay bình nước nóng điện bằng một kiểu bình nước nóng gas tiết kiệm chi phí hơn.

Bình Nước Nóng Điện
Loại Hệ Số Năng Lượng (EF)** Những Điều Cân Nhắc
Bể Chứa 0.95 Khi lắp đặt bể chứa điện mới, cũng cần lắp lớp ván lót ở đáy hoặc cách nhiệt cứng để tránh thất thoát nhiệt qua sàn nhà.
Máy Bơm Nhiệt 2.2 Những kiểu này tiết kiệm hơn bình nước nóng điện trở vì chúng thu nhiệt từ không khí hoặc dưới đất bằng điện thay vì tự làm nóng nước.3 Chúng cũng hút ẩm cho không khí bên ngoài, có thể là lợi ích bổ sung cho các khu vực có khí hậu ẩm ướt hay tầng hầm.
* ACEEE. (2011). Consumer Resources:  Water Heating. Retrieved October 5, 2012, from http://aceee.org/node/3068
** ACEEE. (2011). Consumer Resources:  Water Heating. Retrieved October 5, 2012, from http://aceee.org/node/3068

Tìm Nhãn Hiệu: EnergyGuide

Hầu hết đồ gia dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn năng lượng nhất định của U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ). Năng lượng sử dụng và hiệu quả được hiển thị trên nhãn EnergyGuide màu vàng, và so sánh chi phí chạy máy ước tính hàng năm với các kiểu tương tự và cho biết đồ gia dụng đó ước tính sẽ sử dụng bao nhiêu năng lượng hàng năm. Nhãn EnergyGuide cũng sẽ hiển thị trên biểu tượng ENERGY STAR®, nếu kiểu đó hội đủ điều kiện.

EnergyGuide label compares the estimated annual operating cost with similar models

Quý vị sẽ thấy ước tính chi phí chạy máy hàng năm trên thang so sánh mức tiêu thụ năng lượng của một loạt các kiểu máy tương tự. Con số này dựa trên giá điện trung bình toàn quốc.Hãy tìm các kiểu có chi phí chạy máy thấp nhất.

Quý vị cũng sẽ tìm thấy mức tiêu thụ năng lượng ước tính hàng năm cho kiểu này khi sử dụng thông thường. Nhân con số này với giá điện địa phương của quý vị để có được ước tính tốt hơn về chi phí sử dụng thực tế.

Tìm Biểu Tượng: ENERGY STAR®

ENERGY STAR® là chương trình kết hợp của U.S. Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ) và U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ). Chương trình lập ra các tiêu chuẩn tiết kiệm tối thiểu cho đồ gia dụng và các sản phẩm xây dựng cũng như công nhận và dán nhãn cho các kiểu tiết kiệm năng lượng nhất có sẵn trên thị trường. Các tiêu chuẩn này còn nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn của liên bang, và khác nhau đối với từng loại sản phẩm.2 Có thể tìm thấy danh sách sản phẩm hội đủ điều kiện, và thêm thông tin về tùy chọn hệ thống sưởi trung tâm tiết kiệm năng lượng trên mạng tại energystar.gov.

Sử Dụng & Bảo Quản

Bảo dưỡng, sắp xếp và lắp đặt bình nước nóng đúng cách tại nhà sẽ tiết kiệm được tối đa. Tìm hiểu thêm về Sử Dụng & Bảo Quản Bình Nước Nóng, bắt đầu từ đâu, và cách bảo quản bình nước nóng thế nào để tiết kiệm được nhiều nhất.

Tổng Quát

Nếu quý vị đang nghĩ đến việc sửa chữa tiết kiệm năng lượng, Tổng Quát về Bình Nước Nóng là nơi rất tốt để làm quen về căn bản và tùy chọn của quý vị, trước khi mua và lắp đặt hệ thống hâm nước nóng tại nhà.

1 ACEEE. (2011). Consumer Resources:  Water Heating. Retrieved October 5, 2012, from http://aceee.org/node/3068
2 ACEEE. (2011). Consumer Resources:  Water Heating. Retrieved October 5, 2012, from http://aceee.org/node/3068
3 Goorskey, Sarah, Yang, G., Smith, A. (2004). Home Energy Briefs: #5 Water Heating. Snowmass, CO: Rocky Mountain Institute. Retrieved October 5, 2012, from http://www.rmi.org/rmi/pid217 (p. 4).
4 ENERGY STAR®. How A Product Earns the ENERGY STAR Label. Retrieved October 4, 2012, from http://www.energystar.gov/index.cfm?c=products.pr_how_earn

Web Content Viewer (JSR 286)