Web Content Viewer (JSR 286)

Hồ Bơi & Spas: Sử Dụng & Bảo Dưỡng

Sử Dụng & Bảo Quản

Sử dụng máy bơm hồ bơi ít hơn bình thường có thể tiết kiệm lên đến 60% mức tiêu thụ năng lượng.1 Làm theo những lời khuyên của U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ) giúp quý vị đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng hồ bơi.

Hướng Dẫn Tiết Kiệm Năng Lượng Hồ Bơi & Spa:


Sử Dụng Máy Bơm Hồ Bơi Ít Hơn Bình Thường: Quý vị không phải cho nước chảy để hòa hóa chất vào hồ bơi. Nếu thêm hóa chất khi nước đang chảy, hóa chất sẽ hòa vào và tan trong nước.

Giữ Chu Kỳ Máy Bơm Ngắn: Sử dụng dụng cụ bấm giờ để đặt nhiều chu kỳ ngắn trong ngày cho máy bơm. Điều này tránh rác tốt hơn chu kỳ máy bơm kéo dài 3 giờ liền. Lên lịch cho máy bơm hồ bơi để sử dụng ngoài các giờ cao điểm từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều trong ngày.

Tắt Máy Bơm để Loại Bỏ Rác: Khi làm sạch hồ bơi, tắt máy bơm và sử dụng lưới hay gậy vớt rác để lấy rác ra ngoài. Quý vị có thể nghe đồn rằng tảo sẽ mọc chậm hơn nếu nước chảy không ngừng trong hồ bơi – điều này là không đúng!

Giảm Thời Gian Lọc: Lọc 3 giờ một ngày, và mỗi lần tăng thêm ½ giờ nếu thấy nước chưa sạch. Nghiên cứu của Center for Energy Conservation (Trung Tâm Bảo Toàn Năng Lượng) cho thấy rằng những chủ nhà giảm thời gian lọc xuống còn 3 giờ đã tiết kiệm 60% lượng điện sử dụng cho máy bơm.2

Giữ Cống & Lưới Sạch Sẽ: Bất kỳ tắc nghẽn nào đều làm cho máy bơm hồ bơi của quý vị hoạt động khó khăn hơn, vì vậy hãy nhớ làm sạch các tấm lưới thường xuyên. Rửa đằng sau sẽ giúp giữ cho bộ lọc sạch sẽ, nhưng đừng làm quá thường xuyên, vì như thế có thể lãng phí nước.

Tổng Quát

Nếu quý vị đang nghĩ đến việc sửa chữa tiết kiệm năng lượng, Tổng Quát về Hồ Bơi & Spas là nơi rất tốt để làm quen về căn bản và tùy chọn của quý vị, để có thể tận dụng được nhiều nhất hồ bơi của gia đình trong khi tiết kiệm được tối đa.

1US Department of Energy. (2012). Installing and Operating an Efficient Swimming Pool Pump. Retrieved September 28, 2012, from http://energy.gov/energysaver/articles/installing-and-operating-efficient-swimming-pool-pump
2US Department of Energy. (2012). Installing and Operating an Efficient Swimming Pool Pump. Retrieved September 28, 2012, from http://energy.gov/energysaver/articles/installing-and-operating-efficient-swimming-pool-pump

Web Content Viewer (JSR 286)