Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Đồ Điện Tử Văn Phòng & Gia Dụng: Chuyển Sang Tiết Kiệm

Câu Hỏi Kiểm Tra Kiến Thức Năng Lượng tại Nhà & Văn Phòng

Hệ Thống Giải Trí

Kỹ Năng Điện Toán

Sạc Điện

Máy Chụp & In

Coffee Talk

   Quý vị đang tiết kiệm hàng năm Quý vị có thể tiết kiệm thêm
Quý vị có thể
hàng năm.
Xin chúc mừng, quý vị
hàng năm
1
2
3
4
5
Nguồn Khởi Động Lại Bản Câu Hỏi Kiểm Tra Kiến Thức

Nguồn


Tập Trung vào Tiết Kiệm

Khi nói đến tiết kiệm năng lượng, cách quý vị sử dụng đồ điện tử văn phòng và gia dụng là quan trọng. Những đồ điện tử này, cùng với thiết bị âm thanh, video, và đồ điện tử nhỏ có thể chiếm tới 20% năng lượng sử dụng trong gia đình, nhưng thường được bán mà không có đánh giá tiết kiệm năng lượng.3 Nhưng quý vị có thể thay đổi đơn giản thói quen hàng ngày, và dồn lại thành những khoản tiết kiệm lớn sau một thời gian.

Hướng Dẫn Nhanh

Sự Thật Về Màn Hình Phẳng

Quý vị có biết rằng màn hình TV plasma nhìn chung sử dụng gấp 2 đến 3 lần năng lượng so với màn hình TV LCD để có hình ảnh có cùng độ sáng?4

Sử Dụng và Bảo Quản

Sự Thật Về Màn Hình Phẳng Hướng Dẫn Người Mua

Quản Lý Sử Dụng Năng Lượng

Giảm độ sáng của máy điện toán là cách đơn giản để tiết kiệm điện trong văn phòng tại nhà của quý vị.

Sử Dụng và Bảo Quản

Quản Lý Sử Dụng Năng Lượng Hướng Dẫn Người Mua

Chặn Những Tên Ăn Cắp Điện

Rút ổ cắm hoặc tắt các công tắc thông minh cho các đồ điện tử nhỏ để giảm thiểu sử dụng năng lượng “ảo”.

Chặn Những Tên Ăn Cắp Điện Sử Dụng và Bảo Quản

1Goorskey, S., Smith, A., & Wang, K. (2004). Home Energy Briefs: #7 Electronics. Snowmass, CO: Rocky Mountain Institute. Retrieved October 9, 2012, from http://www.rmi.org/rmi/pid217 
2Ibid (p. 4).
3Ibid.
4Katzmaier, D. & Maskovciak, M. (2010). CNET Energy Efficiency Guide: The Basics of TV Power. Retrieved October 4, 2012, from http://reviews.cnet.com/green-tech/tv-power-efficiency/?tag=greenGuideBodyColumn.0