Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Tiết Kiệm Năng Lượng Chiếu Sáng

Sáng Tỏ về Tiết Kiệm

Tiết kiệm tiền bạc và năng lượng với chiếu sáng tại nhà dễ dàng như việc lắp bóng đèn hoặc mở rèm. Các tùy chọn giá rẻ và tiết kiệm năng lượng ngày nay giúp quý vị dễ dàng tìm thấy loại phù hợp cho mình. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên ban ngày, và khi mặt trời lặn hãy chọn ánh sáng phù hợp với từng công việc. 

Quick Tips

Cài độ sáng theo tâm trạng, cài đặt sẵn và không cần phải nhớ nữa nhờ có hẹn giờ, rồi nhờ vậy mà tiết kiệm năng lượng chiếu sáng trong nhà.

Sử Dụng và Bảo Quản
 


Đèn phóng điện cường độ cao là tùy chọn chiếu sáng ngoài trời tuyệt vời và sử dụng ít hơn từ 75% đến 90% năng lượng so với các bóng đèn nóng sáng – rất lớn!